Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Ako tlačiť ekologicky a čo robiť so spotrebovanými tonermi/ atramentovými kazetami

22. Apríl Deň zeme

V roku 1970 vtedajší senátor Wisconsinu v Spojených štátoch Gaylord Nelson inicioval, ako environmentálny aktivista podnet na oslavu Dňa Zeme. Ten pripadol na dátum 22. Apríl. Išlo o reakciu na bezohľadné znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia a akési pripomenutie si toho, čo pre nás znamená zem a aké nenahraditeľné dary nám poskytuje. Či už ide o čistotu ovzdušia, vody alebo zachovávania rôznych druhov živočíchov a rastlín, na konci je ako hlavný pôvodca znečistenia a ničenia vždy jeden menovateľ a tým je sám človek. Jeho prístupom k samotnému životnému prostrediu a vytváraním veľkého množstva odpadu. Každoročne si tisíce ľudí v rôzných mestách našej planéty tento ekologický sviatok pripomínajú pochodmi a hlavne čistením svojho okolia od odpadu.

Každý výrobok má svoju technológiu akou sa vyrába a už tam sa stretávame s prvým výkričníkom pre ochranu životného prostredia. Veľké spoločnosti dnes už majú ošetrené svoje výrobné procesy tak, aby znížili dopad na životné prostredie na minimum. Produkt sa dostáva k zákazníkovi a tu nastáva ďalší kľúčový problém, ako nakladať s výrobkom, ktorý nám doslúžil?

Zamyslieť sa nestačí, treba konať

Dnes už skoro v každej domácnosti nájdete tlačiareň a to prináša so sebou nielen komfort jednoduchého vytlačenia si dokumentov a fotografií, ale aj otázku kam vyhodiť spotrebovaný prázdny toner alebo atramentovú kazetu a ako tlačiť ekologicky s čo najmenším dopadom na životné prostredie? Tlačiarne a multifunkčné zariadenie, kopírky a skenery okrem značnej  spotreby energie vyžarujú aj teplo, ktoré vplýva na klimatizáciu. Ak sa naučíte efektívne využívať zariadenie a tlačiť úsporne môžete znížiť spotrebu nielen energie, ale aj papiera a v konečnom dôsledku tak budete šetrnejší k životnému prostrediu.

Ako tlačiť čo najviac ekologicky?

Najednoduchším riešením je premyslieť si, čo naozaj tlačiť musíte, či nestačí dokument v elektronickej podobe a aký veľký formát výtlačku potrebujete? Čo môžete urobiť?

- využívať obojstrannú tlač a šetriť tým papier
- tlačiť dve a viac strán na formát A4 
- používať recyklovateľný papier (výborný vzhľad a kvalitu už dosahuje aj papier, ktorý obsahuje 80% recyklovateľných vlákien)
- používať bezchlórový papier, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu
- triediť a recyklovať papier 
- využívať aj iné formy sprostredkovania informácie, ako je tlačený dokument
- obmedziť veľké nadpisy, ktoré zaberajú značnú časť strany
- používať tonery a kazety, ktoré majú najlepšiu výdrž na jednu výmenu a vytlačia čo najviac strán
- využívať ekonomický mód tlače ak ním tlačiareň disponuje

Kam vyhodiť toner?

Ani použitý toner vám situáciu neuľahčí. Čo s ním? Dá sa tento druh odpadu separovať a recyklovať a aké sú podmienky vo  vašom okolí na krok bližšie k životnému prostrediu?

Druhá šanca pre tonerové a atramentové kazety 

Pri nákupe toneru sa snažte o taký, ktorý má čo najlepšiu výdrž a vytlačí čo najväčší počet strán. Ak ste aspoň trochu zdatný môžete pristúpiť k naplneniu prázdnej tonerovej kazety tonerovým prachom a pri atramentových kazetách atramentom, ktorý si naplníte pomocou Refil-kitu (setu nástrojov na naplnenie prázdnych kaziet). Výnimkou nie sú ani predajcovia náplní do tlačiarní, ktorí takúto službu ponúkajú. Kam však vyhodiť toner, ktorý sa nedá naplniť? Väčšina renomovaných  spoločností, ktoré vyrábajú tlačiarne a náplne ponúkajú v rámci ochrany životného prostredia program na zber prázdnych tonerových a atramentových kaziet. Na stránke výrobcu nájdete vždy informácie, ako tento program funguje. 

Výkup tonerov

Ďalšou z možností je výkup tonerov niektorou zo spoločností, ktoré veľmi dobre fungujú aj na Slovensku. Výkup tonerov  je sprostredkovaný poštou alebo vo výkupných pobočkách. Tieto spoločnosti sa zaoberajú procesom recyklingu, kde využívajú práve takto vykúpené prázdne tonery a cartridge.

Slovo na záver

Deň zeme je dôvod na zmenu a lepší prístup k životnému prostrediu, ktorá by mala pretrvávať nielen 22. Apríla. Technologický vývoj nejde zastaviť a čím ďalej, tým viac budeme používať rôzne zariadenia nielen na tlač. Čo sa však dá zastaviť je znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia a začať môžete aj svojou tlačiarňou a prázdnou tonerovou alebo atramentovou kazetou.

„Zem je to, čo máme všetci spoločné.“  - Wendel l Berry -