Datové média (CD, DVD, Blue-ray)

Datové média pre archiváciu dát, úložisko súborov ako sú filmy, hudba a softvér

Dátové média sú pamäťová média alebo aj dátové nosiče, záznamové média dátových informácií. Používajú sa na zachovanie informácií na fyzickom médiu. Nosiče, ako sú CD, DVD, Blue-Ray, HD DVD sú optickými médiami na záznam dátových, audio alebo video súborov. K záznamu môžete používať média v rôznych veľkostiach a okrem diskov k jednorazového trvalého záznamu existujú aj prepisovateľné média. Na tie môžete zaznamenávať opakovane.


Infolinka (PO-PI: 8:00-15:30)