Kancelária a škola

Základy o skeneroch a skenovaní

Kopírovanie a skenovanie sa stalo súčasťou práce s tlačou. Dnes si nemusíte dokupovať samostatný skener, aby ste mohli urobiť kvalitné kópie dokumentov a fotografií. Multifunkcie majú integrovaný skener. Môžete zvoliť namiesto nákupu jedno-funkčnej tlačiarne, multifunkčné zariadenie All-in-One (všetko v jednom). Dokonca, nie je potrebné ani to. Ak máte tlačiareň s podporou Wi-Fi alebo NFC, môžete skenovať dokumenty mobilom a tie nasledovne upravovať alebo odoslať k tlači. 
 

Čo je skenovanie

 
Pri skenovaní sa nasníma originálny dokument, predloha textu, obrázkov, fotografia a prevedie sa do digitálnej podoby. Uloží sa v počítači v niektorom z podporovaných formátov, čo poslúži k možnosti ďalšej úpravu a spracovaniu. Znie to jednoducho a pre používateľa úkon skenovania, nie je zložitý. Stačí vybrať predlohu (dokument) a vložiť ho na sklenenú plochu skenera. Takto sa postupuje s najbežanejším plochým skenerom a to buď, ako samostatným zariadením alebo  skenerom integrovaným v multifunkcii. Nasledovne zavrieť vrchný kryt a spustiť pomocou tlačidla alebo v pc akciu skenovanie. V tej chvíli už preberá úlohu skenovacie zariadenie. Nasvieti a nasníma dokument optickým systémom s katódovou lampou, pomocou odrazových zrkadiel alebo šošoviek a CCD snímačov. Skenery môžu na nasvietenie dokumentov používať aj CIS technológiu (Contact Image Senzor), ktorá zase disponuje snímacími a vysoko-svietivými LED diódami. Práve tento údaj CIS alebo CCD vidíte v špecifikácii pri konkrétnom type skenera. Po nasvietení nasleduje pohyb snímacieho mechanizmu s optickou sústavou, pod sklenenou plochou skenera, ktorá sníma dokument po riadkoch (počet snímacích bodov a riadkov závisí od rozlíšenia skenera). Čím je hodnota Dpi vyššia, tým je kvalita prevodu lepšia a ostrejšia. Bežne sa dnes môžete stretnúť s rozlíšením skenera 600 Dpi alebo 1 200 x 2 400 Dpi. Ale aj rozlíšenie skenera sa posúva čoraz vyššie a ojedinelé už nie sú, ani skenery s rozlíšením 4 800 x 9 600 Dpi. 
 

Typy skenerov

 
Skenery by sme mohli všeobecne rozdeliť podľa použitia: na skenery na filmy, fotoskenery, stolové a prenosné skenery, skenery-čítačky čiarových kódov a integrované ploché skenery do tlačiarní a skenery s podávačom. Nás zajímajú tie, ktoré sú prídavným zariadením k tlačiarni alebo integrované priamo do tlačiarni. Tu sa najčastejšie stretnete s jednoduchými plochými skenermi alebo skenermi s automatickým podávačom dokumentov a mobilnými skenermi. Zatiaľ, čo pri jednoduchom skeneri a to už samostatnom alebo integrovanom, po otvorení krytu vložíte na sklenenú plochu dokument a mechanizmus pod sklom sa pohybuje, tak pri skeneri s podávačom je papier (predloha dokumentu) v pohybe. Prechádza okolo skenovacieho valca a následne vychádza na výstupe. Niektoré skenery s podávačom bohužiaľ neskenujú knihy alebo hrubšie brožúrky. Niektoré modely a integrované skenery v multifunkciach, ktoré obsahujú aj automatický podávač sú kombinované. Môžete dvihnutím vrchnej časti využívať plochý skener aj na hrubšie dokumenty alebo pre veľký objem dokumentov na bežnom kancelárskom papieri využiť skenovanie s automatickým podávačom. Okrem štandardných stolných skenerov a stolných skenerov s podávačom, integrovaných skenerov do multifunkcií sú veľmi obľúbené aj mobilné skenery. Ide o prenosné zariadenia kompaktných rozmerov, ktoré môžete pokojne vložiť do kufríka alebo batohu počas pracovnej cesty. Sú to v podstate malé zariadenia s pripojením pomocou USB alebo Wi-Fi, Bluetooth. Mínusom týchto prenosných modelov skenera je podstatne nižšia kvalita rozlíšenia. 
 
 
    
 

ADF/ DADF 

 
Pod skratkou ADF (Automatic Document Feeder) sa ukrýva funkcia automatický podávač dokumentov skenera. Ako už názov napovedá, ide funkciu, ktorá zabezpečí posúvanie dokumentov na skenovanie, bez potreby obsluhy používateľa. Viacstránkové dokumenty nemusíte vkladať po jednom ale všetky naraz. Podávače majú rôznu kapacitu hárkov papiera. Najbežnejšie sa stretnete s kapacitou pre 50 listov. Podnikové multifunkcie majú samozrejme kapacitu mnohonásobne vyššiu. Niektoré modely firemných multifunkčných zariadení neobsahujú v základnej zostave automatický podávač dokumentov, ale podporujú rozšírenie prídavným príslušenstvom a to aj ADF s rôznou kapacitou.
 
 
 
 
 
 
Existujú dva typy automatických podávačov. Štandardný takzvaný reverzný, ktorý naskenuje jednu stranu dokumentu, otočí ju a naskenuje druhú stranu a Duplex - DADF, obojstranné podávače dokumentov. Tými oskenujete obe strany dokumentu naraz. Veľkou výhodou je rýchlejšie obojstranné skenovanie. 
 

Rýchlosť skenovania a funkcie skenera

 
Pri skenovaní je dôležité nielen rozlíšenie, ale aj rýchlosť skenovania. Rozlíšenie sa uvádza v jednotkách obrazových bodov na palec (dots per inch) Dpi. Hodnoty sa pohybujú od 600 x 600 Dpi, 1 200 x 2 400 Dpi, ťo je štandard až po kvalitné skenovanie s rozlíšením 4 800 x 9 600 Dpi. Rýchlosť skenovania sa uvádza, ako čas potrebný na oskenovanie 1 strany. Štandardne sa pohybujú hodnoty 20 až 30 sekúnd/ 1 strana. Niektoré skenery dokážu oskenovať dokument za nižší čas, pod 10 sekúnd. Formát maximálnej veľkosti papiera je ďalší údaj, ktorý si môžete pri špecifikácií všimnúť. Bežným formátom je A4, najpoužívanejší kancelársky formát. Závisí od modelu skenera, aký max. formát podporuje, ale niektoré skenery skenujú až do formátu A3. Konektivita samostatných skenerov nie je taká bohatá, ako pro tlačiarňach, ale okrem klasického USB kábla sú modely, ktoré pripojíte pomocou Wi-Fi. Dôležitou funkciu pri skenovaní je OCR (Optical Character Recognition). Ak pracujete s textovými dokumentmi určite ste sa s OCR stretli. Je to softvérová funkcia, pomocou ktorej skenovaný dokument prevediete do textovej podoby, s ktorú môžete ďalej pracovať, ako s bežným dokumentom v textovom editore. Moderným skenerom nechýba funkcia skenovať do mobilného zariadenia, skenovať do emailu a zdieľanie dokumentu.
 

Mobilné aplikácie na skenovanie 

 
Okrem samostatných skenerov alebo integrovaných súčastí multifunkčných zariadení, sa v dnešnej dobe môžete spoľahnúť aj na svoj smartfón. Stačí fotoaparát a aplikácia na skenovanie. Niektoré mobily majú dokonca túto funkciu v základnej výbave. S iPhonom oskenujete dokument priamo pomocou aplikácie  poznámky, ktorá je súčasťou iOS. Stačí otvoriť poznámky a zvoliť oskenovať dokument. Sken je však uložený, ako súbor jpeg. Existujú aplikácie, ktoré vám skenovaný dokument uložia v iných formátoch napríklad v pdf. Ak potrebuje občas niečo oskenovať v obchode aplikácií Google Play alebo AppStore nájdete veľké množstvo kvalitných aplikácií. Niektoré sú platené, ale aj dostupné sú aj vo verzii stiahnutie zadarmo.
 
 
 
 
Bez kopírovania a skenovania si už dnes nevieme predstaviť prácu s dokumentmi. Rovnako, ako tlač sú aj tieto funkcie dôležité a na kvalitnom výsledku záleží. Pre domácnosť alebo malú kanceláriu živnostníka je ideálnym riešením multifunkcia typu All-in-One. S jedným zariadením si tak vybavíte kvalitnú tlač, kopírovanie aj skenovanie. Ak si potrebujete ušetriť pri práci čas a vaše zariadenie to podporuje, využívajte obojstrannú tlač aj obojstranné skenovanie. Získate čas na iné úlohy a ušetríte aj papier. O ďalšiu úsporu a zníženie nákladov, sa vám môžu postarať alternatívne náplne alebo toner do vašej tlačiarne.