Tonery a náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Kancelária a škola
IT a Elektronika

Biofilný dizajn

Možno ste zachytili termín „Biofilný“ alebo spojenie Biofilný dizajn. Ide o spôsob, ako prepojiť moderné prostredie s prírodou. Hypotéza Biofílie v skratke tiež BET označuje ľudskú tendenciou hľadať spojenie s prírodou a zakomponovať ju do čo najširšej škály v architektúre, technológiách a samotnom dizajne. Práve v architektúre je Biofilný dizajn jednou zo stratégii, ktorá dokáže veľmi dobre spájať ľudí s prírodným prostredím. Môžeme to chápať, ako potrebný až nevyhnutný spoj alebo doplnok k takzvanej zelenej architektúre. Ak si uvedomíme dopad veľkého percenta zastavaného sveta na životné prostredie je Biofilný dizajn aspoň malým krokoch opätovného spojenia človeka s prírodou. Tento štýl, ak to môžeme takto nazvať je charakterizovaný určitými prvkami, ktoré dotvárajú priestor. Definícia pre Biofilný priestor je priestor, ktorý posilňuje život s podporou sociologickej a psychologickej súčasti so schopnosťou uvoľniť náš kognitívny systém. Zjednodušene pôsobí priaznivo na našu psychiku a celkovou pohodu. Preto sa už od dávna obklopujeme v obytných priestoroch kvetmi a rastlinami.

 

„Láska k životu a všetkému živému“

 

Začiatky termínu Biophlic teda Biofilný siahajú do roku 1984, keď sa touto tematikou zaoberal Edward O. Wilson v svojej knihe Biophilia. Je to dielo evokujúce jeho osobnú reakciu na prírodu a vyhlásenie o ochranárskej etike. Autor sa opiera o to, že naša prirodzená afinita k životu, Biofília je samotnou podstatou ľudskosti a spája nás so všetkým ostatným živým. Wilson nebol zďaleka prvý, kto sa Biofíliou zaoberal. Termín Biofília použil Erich Fromm v roku 1973 v knihe The Anatomy of Human Destructiveness, ktorý Biofíliu definoval, ako vášnivú lásku k životu a všetkému živému.

Biofilný dizajn, môžeme pokladať za rozšírenie Biofílie, ktorá uznáva vývoj človeka z viac než 99 % svojej histórie v adaptívnej reakcii na prírodu. Tým sme sa stali biologicky zakódovaní, aby sme sa spájali s prírodnými vlastnosťami a procesmi. Hoci táto zvyšková potreba už nie je relevantná pre viac-menej neexistujúci svet, je tu predpoklad, že nám táto potreba zostane, ako nástroj pre fyzické a duševné zdravie ľudí. Pre ich kondíciu a psychickú pohodu.

 

 

Dnešné takzvané prirodzené prostredie je zmesou modernej architektúry zasadenej na veľkej ploche. Ide v podstate o zastavanú plochu, kde spojením s prírodou je práve včlenenie prírodných organizmov, rastlín, kvetín, drevín a všetkého súvisiaceho s prírodným prostredím. Kontakt s prírodnou zložkou prispieva pozitívne na emocionálnu a fyziologickú stránku ľudí. Práve my ľudia máme inštinktívne vyvinuté puto k prírode. Biofilný dizajn nám pomáha vytvárať pokojné a harmonické prostredie a autentickými prvkami prírody.

Môžeme povedať, že Biofilný dizajn sa zameriava na také aspekty prírodného sveta, ktoré prispievajú k ľudskému zdraviu a produktivite v odvekom boji prežiť a byť fit. Púštne, hlbokomorské biotopy rovnako tiež mikroorganizmy alebo cudzie, vyhynuté druhy a iné nejasné aspekty prírody sú teda, ako aspekty biofilného dizajnu do značnej miery nepodstatné. Ponúkajú ľudom málo, ak vôbec niečo v podobe trvalých výhod.

Významnou charakteristickou črtou biofilného dizajnu je jeho dôraz na celkové prostredie alebo biotop a nie iba na jediný alebo izolovaný výskyt prírody. Všetky organizmy existujú v prepojených a súvisiacich prostrediach, ktoré sú vzájomne spojené ako ekosystémy. Keď biotop funguje v najlepšom záujme organizmu, ekosystém funguje na vyššej úrovni, ako je súčet jeho jednotlivých častí. Naproti tomu biotopy zložené z oddelených a nesúvisiacich prvkov poskytujú svojim zložkám len málo výhod. Preto musí byť vloženie objektu prírody do prostredia vytvoreného človekom také, aby súviselo a nebolo v rozpore s inými dominantnejšími charakteristikami prostredia.

 

 

Benefity biofilného dizajnu

Biofilný dizajn znižuje stres, zlepšuje kognitívne funkcie a kreativitu, zlepšuje pohodu a urýchľuje procesy hojenia. Ako svetová populácia rastie a urbanizácia získava čoraz väčší priestor, rastie aj jej význam. Sú to v určitom zmysle spojovacie body medzi prírodou, biológiou človeka a dizajnom zastavaného prostredia. Výskum neurobiológie potvrdzuje, že tvary, farby používané v architektúre ovplyvňujú naše vnímanie na biologickej, elementárnej úrovni. Biofilný štýl dizajnu je viaczmyslový, čo znamená, že ovplyvňuje viac našich zmyslov. Používanie živých rastlín, okrasných rastlín, stromov, živých stien alebo stropov síce zohráva v tomto pohybe významnú úlohu, ale dizajnéri majú k dispozícii množstvo iných nástrojov. 

Dizajnéri využívajú pri tvorbe biofilného dizajnu

Výhoda lokality

Zakomponovať budovu do prostredia tak, aby čo najviac zapadla a odrážala klímu, krajinu a ekológiu danej oblasti. Správna integrácia a prepojenie dizajnu do lokality je výzvou pre dizajnérov.

Prírodné vizuálne prvky

Človek veľmi citlivo vníma vizuálnu stránku, preto zabudovaním veľkolepých prírodných prvkov do interiérov je prvý krok k vytvoreniu prostredia, ktoré posilňuje pohodu. Štúdie ukázali, že ak existuje vizuálna väzba na nejaký prírodný živel, pomáha to. Práca s organickými motívmi a prvkami tak môže byť pre interiér prínosom. Môžu to byť vzory, farby, kontúry, rastlinné motívy, listy stromov.

Textúrované povrchy pre hmatové vnemy

Okrem vizuálnej stránky kladie Biofilný dizajn veľký dôraz aj na dotykovú stránku a zvuk. Tým je myslené multisenzorické vnímanie. Textúra hrá pre človeka dôležitú úlohu už od detstva. Dokáže ľahko vyvolať emocionálne reakcie. S tým rátajú interiéroví dizajnéri, keď do priestoru vnášajú textúry, ktoré využívajú aj prírodné materiály. 

Svetlo a vzduch

Tieto prírodné elementy sú nepostrádateľné pre Biofilný dizajn, ktorý potrebuje vďaka svetlu ožiť. Svetlo zohráva dôležitú úlohu pri navrhovaní dizajnu. Kvalita svetla dokáže interiér oživiť, ale aj naopak rozbiť ho. Práve Biofilný dizajnéri sa dokážu hrať s nastavením, uhlami svetla tak, že vnášajú prirodzenosť pomocou kombinácie prírodného denného zdroja svetla, ohňa, sviečok a iných doplnkov. Napríklad také použitie priesvitných dekoratívnych závesov alebo závesov v jemných svetlých farbách dopomáha interiéru. 

„Architektúra je naučená hra, správna a veľkolepá, foriem zostavených vo svetle“ - Le Corbusier

 

Príroda vs Biofilný dizajn

Ak by sme to mali porovnať medzi sebou prírodu a jej priamy vplyv a vytvorený Biofilný dizajn a zážitok z neho, tak samozrejme nezískame 100 % zhodu.

Príroda ponúka priamy zážitok zo svetla, vzduchu, vody, rastlín, prírodných krajín a eko-systémov, počasia a zvierat. Biofilný dizajn ponúka zážitok pomocou obrazov prírody, prírodných materiálov a farieb, naturalistických tvarov a foriem, biomimikry, simuláciu prirodzeného svetla a vzduchu.

Nepriamo evokuje prírodu, prírodné geometrie. Ponúka ekologický rozmer, kultúrnu pripútanosť k miestu a informačné bohatstvo.

Bohužiaľ  architektúra minulého storočia nepodporovala dostatočne ľudskú potrebu spojitosti s prírodou. Obytné domy, kancelárske budovy, školy, nemocnice, nákupné centrá neposkytovali takú duševnú pohodu v zmysle prírodného spojenia. Práve naopak pôsobili stroho, umelo až deprimujúco. Okrem integrácie prírodných prvkov chýbalo často prírodné svetlo, ktoré bolo nahrádzané umelým. Preto návrat k prírode v architektúre a dizajne je vítanou a potrebnou zmenou pre naše storočie. Biofilný dizajn je viac než nový štýl zefektívnenia interiéru. Je to silný nástroj prepojenie s prírodou pre ľudské fyzické a duševné zdravie.

 

zdroj foto: canon.com


Vedeli ste? Spoločnosť Canon v rámci služby Creative Park Canon ponúka množstvo šablón na výrobky z papiera, ktoré si môžete potlačiť motívmi okrasných kvetín, sukolentov a kvetináčov, nástenných poľných kytíc a podobných prírodných prvkov pre dekoráciu v interiéri. Na takýto dizajn vám postačí kvalitná farebná tlačiareň a samozrejme plná nádrž, teda náplne do tlačiarne a malý kúsok kreativity.