Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Čo je vyťaženosť (rýchlosť) tlače podľa normy ISO/ IEC 24734

Norma s ktorou ste sa stretli pri tlačiarňach, presne pri údaji o počte vytlačených strán za minútu nesie označenie Norma ISO/ IEC 24734. Zahŕňa metódu na meranie produktivity digitálnych tlačových zariadení s rôznymi kancelárskymi aplikáciami a charakteristikami tlačových úloh. Uplatňuje sa na tlačiarenské zariadenia vrátane jedno-funkčných tlačiarní a multifunkčných zariadení a to bez ohľadu na tlačovú technológiu (atramentové, laserové, led tlačiarne). Zariadenia môžu byť vybavené celým radom funkcií ( podávania, výstup papiera a konektivita, buď priamo pripojené k počítačovému systému alebo prostredníctvom LAN alebo bezdrôtovej siete. Norma je určená pre monochromatické (čiernobiele) aj farebné digitálne tlačiarenské zariadenia. Porovnáva produktivitu zariadení pracujúcich v rôznych dostupných režimoch (simplex, duplex, veľkosť substrátov atď.).  Zahŕňa aj kancelárske aplikácie, keď sa prostredie testovacieho systému, prevádzkové režimy a mix úloh pre každé zariadenie udržiavajú identické. ISO/ IEC 24734 obsahuje testovacie súbory, systém nastavenia testu, runtime test a požiadavky na podávanie správ o meraniach produktivity digitálnej tlače. Nie je určený na použitie pre zariadenia, ktoré nie sú schopné tlačiť na médiá s veľkosťou A4/ 8,5 ”x 11” alebo pre zariadenia, ktoré nie sú schopné porovnávať viac kópií tlače. Toto je zhrnutie, čo pod touto normou rozumieme.

Výrobcovia tlačiarní a multifunkcií uvádzajú v špecifikáciách tlačiarní okrem vlastných údajov o počte strán vytlačených za minútu aj údaj podľa  vyššie uvedenej normy. Rozdiel je v kvalite a nastavení v akom sa tlač testovala. Tieto normy niekedy prechádzajú aktualizáciami a opravami. Pravidelne sa kontrolujú po určitom období. Výrobcovia tlačiarní v poznámkach o produkte väčšinou uvádzajú aj krátke upozornenie typu: Rýchlosť tlače dokumentu na obyč. papier sa meria na základe priemeru ESAT v teste kanc. kategórie normy ISO/IEC 24734. Okrem tejto normy sa tam nachádzajú aj iné normy ohľadom zariadenia, ako norma pre kopírovanie, skenovanie, optické rozlíšenie, vyťaženosť pri nepretržitej tlači, hlučnosť a iné.

Vráťme sa k norme ISO/ IEC 24734 a rýchlosti tlače podľa tejto normy. Tlačiarne, uvádzané podľa normy, ako digitálne tlačové zariadenia môžu tlačiť strany rýchlosťou, ktorá bude odlišnou od ich nominálnej rýchlosti. Dôvodom sú rôzne faktory. Patria medzi nich hardware hostiteľského počítača, jeho konfigurácia, ovládač, aplikácie, operačný systém v PC, typ akým je tlačiareň pripojená (USB, LAN, Wi-Fi) a v neposlednom rade aj výpočtový výkon zariadenia. Na rýchlosť tlače môžu ďalej vplývať aj technológia, akou sa tlačí (atramentová, laserová) a režim tlače (čiernobiela alebo farebná tlač). A to stále nie je všetko. Na rýchlosť tlače a počet vytlačených strán má dopad aj voľba tlače jednej strany alebo obojstranná tlač, nastavenie kvality tlače aj typ použitého papiera, veľkosť média a obsah a zložitosť samotného dokumentu. To všetko môže ovplyvniť presnú rýchlosť, akou zariadenia tlačí. 

Norma ISO/ IEC 24734 preto špecifikuje metódu merania produktivity tlačiarní pomocou rôznych testovacích súborov, kancelárskych nástrojov a aplikácií, ako aj charakteristických tlačových úloh  na obyčajnom kancelárskom papieri v predvolenom režime. Môže sa aplikovať na monochromatické aj farebné tlačiarne a multifunkcie, bez ohľadu či ide o atramentovú alebo laserovú technológiu. A tu dostávame k tomu, že táto norma umožňuje výrobcom tlačiarní  (digitálnych tlačových zariadení) merať produktivitu rôznych zariadení pomocou konzistentného spôsobu merania.

Akým spôsobom prebiehajú testy

Na zariadení, ktoré je nastavené do predvoleného režimu sa vykonávajú testy s použitím obyčajného papiera. Pre test vo farebnej tlačiarni je čiernobiela tlač nastavená do čiernobieleho režimu. Ak obsahuje zariadenie funkciu automatická obojstranná tlač, tak sa testuje jednostranná tlač aj obojstranná tlač. Vždy sa testujú všetky dostupné režimy daného zariadenia. Pre testy sú určené štvorstranové dokumenty, ktoré sa tlačia priamo z programov, ktoré sa najviac využívajú v kanceláriách a to Adobe Reader, Microsoft Word a Microsoft Excel. Využíva sa premenlivý počet súborov, aby sa vytvorili úlohy rozličnej dĺžky.

Pri testovaní sa používajú tri dĺžky tlačových úloh

Krátke úlohy 
(1 x tlač každého testovaného súboru)

Stredné úlohy
 (niekoľko násobná tlač testovaného súboru, min doba tlače 30 sek.)

Dlhé úlohy 
(viacnásobná tlač testovaného súboru v PDF, aby po jednom vytlačení kompletného súboru jednostrannej tlače, prebiehala ďalšia tlač približne 4 minúty)

Pri testovaní sa používajú tri rôzne metódy merania času tlače 

Meranie priemerného času potrebného na vytlačenie 4 stranového dokumentu. Zahrnuté je spustenie úlohy na hostiteľskom pc, spracovanie prvej tlačovej úlohy až po vytlačenie poslednej 4-tej strany. Tento prvý nastavený čas je výsledkom merania a uvádza sa ako FSOT ( First Set Out Time).

Priemerný počet obrázkov za čas 1 minúta, pri viacnásobnej tlači testovaného súboru (4 strany), ktorý predstavuje meranie priemernej rýchlosti, akou zariadenie vytvára strany, od spustenia tlačovej úlohy, až po úplné vysunutie poslednej strany úlohy vrátane času spracovania prvej tlačovej úlohy je základ pre meranie počtu obrázkov za minútu (IPM).

IPM (image per minute) - počet obrázkov za čas 1 minúta sa označuje, ako EFTP (Effective Throughput). Priemerný počet obrázkov za 1 minútu pri viacnásobnej tlači štvorstranového testovacieho súboru meraný od vysunutia poslednej strany pri prvom vytlačení testovacieho súboru, až po vysunutie  poslednej strany úlohy, ktorý predstavuje meranie rýchlosti tlače okrem času spracovania prvej tlačovej úlohy. IPM - počet obrázkov za  čas 1 minúta, ktorý je výsledkom merania, sa uvádza ako ESAT (Estimated Saturated Throughput).

Ako vidíte meranie presne špecifikuje spôsob, akým prebieha. Všetky výsledky meraní sa uvádzajú pre každý súbor aj ako priemer všetkých súborov. FSOT pre krátku úlohu, hodnota ESAT pre strednú úlohu a EFTP pre krátku, strednú a dlhú úlohu. Výrobcovia tlačiarní zvyčajne zverejňuje priemernú hodnotu ESAT - IPM pre jednostrannú tlač. Niekedy sa môžete stretnúť, že výrobca uvedie aj hodnotu pre duplexnú tlač.

 

My sme našli príklad, keď výrobca uvádza v špecifikácii zariadenia prehľadne všetky údaje

Model Epson EcoTank L3156

Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734

Čiernobiela tlač - 10 Str./min.  

Farebná tlač - 5 Str./min.

Rýchlosť tlače (uvádzaná výrobcom pri odlišnom nastavení kvality, nižšie rozlíšenie tlače)

Čiernobiela tlač - 33 Str./min. (obyčajný papier)

Farebná tlač - 15 Str./min. (obyčajný papier)

Tlač fotografií -  69 sekúnd na fotografiu 10 x 15 cm (odporúčaný lesklý fotografický papier Epson)

Maximálne rozlíšenie tlače pri tomto modeli je 5 760 x 1 440 Dpi.

Kto sa ukrýva za skratkou ISO

Za skratkou ISO (International Organization for Standartization) sa ukrýva medzinárodná organizácia pre normalizáciu, ktorá vyvíja a publikuje medzinárodné štandardy. Oficiálne bola založená v roku 1947 v Švajčiarsku so sídlom v Ženeve. Je svetovou  federáciou národných normalizačných organizácií, ktorá má členov zo 164 krajín a 781 technických výborov a podvýborov. Každý štandard je označený skratkou ISO a svojím číslom. Tieto medzinárodné normy zabezpečujú, že služby a výrobky budú v dobrej kvalite, spoľahlivé a bezpečné. Skrátka IEC, ktorá sa objavuje práve v súvislosti s normou pre rýchlosť tlače je označenie pre medzinárodnú elektrotechnickú komisiu. Práve s ňou ISO spolupracuje pri vytváraní noriem pre digitálne tlačové zariadenia. Viac o ISO a IEC si môžete naštudovať priamo na ich stránkach.