Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Prečo je dôležité nastavenie tlače

Drvivá väčšina z nás po zakúpení tlačiarne pristúpi rýchlo k jedinému kroku a tým je pripojenie zariadenia k PC alebo k bezdrôtovej tlači. Ak všetko funguje a my máme úspešne prvý výtlačok za sebou sme spokojný a nič iné neriešime. Defaulne nastavená tlačiareň síce tlačí optimálne, ale zo samotného zariadenia viete tým správnym nastavením dosiahnuť predsa len viac. Správne nastavenie tlače vám v konečnom dôsledku ovplyvní celkovú kvalitu tlače a to sýtosť tlače, štýl grafiky pre rôzne druhy médií. V počítači na monitore alebo na stránke webu môže dokument a fotografia vyzerať výrazne inak, ako po vytlačení z tlačiarne. Ďalším faktorom pri správnom nastavení okrem kvality je aj možná úspora papiera, farby a energie. Ako si teda nastaviť svoju tlačiareň tak, aby kvalita tlače bola, čo najlepšia?

Nastavenia tlačiarne (predvoľby tlače)

Do nastavení tlačiarne sa dostanete v položke vlastnosti tlačiarne, ktorá obsahuje niekoľko základných nastavení pre vaše tlačové úlohy. Okrem štandardných nastavení môže vaša tlačiareň obsahovať aj výrobcom dodávaný softvér, vďaka ktorému sa môžete v nastaveniach zájsť ešte hlbšie a detailnejšie.

 

Možnosti nastavenia výstupnej kvality tlače

Nastaviť si môžete požadovanú výstupnú kvalitu tlače a prispôsobiť tlač dokumentu podľa toho, či ide o čistý text, text s obrázkami alebo fotografiu. Niektoré tlačiarne disponujú aj možnosťou natavenia Dpi. Môžete si tak vybrať rozlíšenie pre výstupnú kvalitu. Pri niektorých dokumentoch (text) si vystačíte s 600 Dpi,  naopak grafické a fotografie, kde sa vyžaduje lepší detail 1 200 Dpi. Okrem toho nájdete aj možnosť rýchlej alebo úspornej tlače. Vždy záleží od konkrétneho modelu tlačiarne a ovládača k nej, aké možnosti v nastaveniach nájdete. Úsporný mód pre úsporu tonera alebo atramentu, prípadne špeciálny softvér pre Eco mód je tiež jednou z možností v nastaveniach. Ako príklad môžeme uviesť  tlačiarne Samsung a jeho Easy Eco Driver, vďaka ktorému výrobca garantuje až 20 %  úsporu tonera. Tento softvér zároveň zníži aj spotrebu papiera a energie tým, že používateľovi umožní odstrániť nepotrebný text a obrázky a skonvertovať ich z bitových máp na skice. Softvér Easy Eco Driver bol ocenený za vynikajúce výsledky v oblasti inovácií od spoločnosti Buyers Laboratory (BLI). Pri farebnej tlačiarni si môžete nastaviť iba čiernobielu tlač, ak nie je potrebná tlač farebná. 

Dobre zvolený typ papiera a veľkosť formátu 

Medzi nastaveniami nájdete aj možnosť výberu typu papiera, pre čo najoptimálnejšiu tlač na vami vložené médium. Pri dobrom výbere už naozaj uvidíte rozdiel, ak tlačíte na fotografický papier a správne si zvolíte tento typ papiera. Rovnako aj veľkosť formátu v akom potrebujete tlačiť. Dôležité pri tlači je aj rozloženie strany, možnosť tlače viacstránkového dokumentu na jeden list, tlač bez okrajov pri fotografiách a nastavenie obojstrannej tlači. Tá môže byť automatická alebo manuálna. Nesmieme zabudnúť ani počet kópií. Niektoré z funkcií môžete navoliť priamo na zariadení tlačidlom. 

Tichý režim 

Funkciu tichého režimu tlačiarne využijete, ak pracujete v prostredí, kde nechcete priveľmi tlačou rušiť iných spolupracovníkov, ale aj doma v neskorších večerných hodinách. Hlučnosť tlačiarne sa o niečo zníži, ale neočakávajte úplne tichú tlač. Pri tomto režime sa môže tlač o dosť spomaliť.

Údržba tlačiarne 

Dôležitou súčasťou v nastaveniach tlačiarne je aj údržba. Nejde samozrejme o údržbu v útrobách zariadenia od nečistôt a pod, ale o softvérové úlohy údržby, akými sú kontrola trysiek, čistenie tlačových hláv, nastavenie tlačovej hlavy a iné. Tieto úlohy údržby závisia vždy od konkrétneho modelu tlačiarne alebo multifunkcie. V nastavení môžete nájsť aj program na výmenu atramentových kaziet a toneru, prípadne prepojenie na aktualizáciu najnovšieho ovládača k tlačiarni priamo zo stránok výrobcu.

Kalibrácia monitoru

Okrajovo môžeme spomenúť kalibráciu tlačiarne. Ide o funkciu, ktorá optimalizuje kvalitu tlače. Niektoré tlačiarne touto funkciou disponujú, ide však o softvérovú záležitosť s kalibráciou farieb. Rovnako existujú aj rôzne programy Color Manager. Ak by ste chceli dosiahnuť kvalitnú kalibráciu, bolo by potrebné dať tlačiareň skalibrovať odborníkovi, ktorý má na to prístroje a vytvoril by vám farebný ICC profil presne podľa druhu papiera a farieb, ktoré do tlačiarne používate. ICC profil je v podstate súbor opisujúci chovanie tlačiarne do interpretácie farieb, ktoré do zaradenia idú. Užívatelia, ktorí tlačia fotografie vedia presne, aký rozdiel môže byť v podaní farieb fotografie na monitore a farieb na vytlačenej fotografii. Tí šikovnejší podstúpia aj kalibráciu monitora.

Obnova predvolených nastavení 

Nech už nastavíte čokoľvek a výsledok tlače nie je taký, ako ste očakávali, vždy sa môžete v nastaveniach vrátiť do defaulne nastaveného režimu (obnoviť predvolené nastavenia). Vrátite sa tak do nastavení tlačiarne tak, ako ich prednastavil sám výrobca.