Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Ako triediť a recyklovať plasty

Ak vlastníte doma tlačiareň, tak sa nevyhnete prázdnym náplniam do tlačiarne. Či už ide o atramentové kazety, fľaštičky na atrament alebo tonerové kazety po vyprázdnení je potrebná likvidácia. Tohto typu plastov sa môžete zbaviť niekoľkými spôsobmi. Samozrejme, ak máte v sebe aspoň trochu ekologického zmýšľania, váš postoj k uhlíkovej stope vám nedovolí konať inak, ako zodpovedne.

V hlavnej úlohe plasty

Povedzme si o plastoch, ako takých všeobecne trochu viac. Dnes totiž až 80 % obalov je s použitím plastov. Súčasný životný štýl je charakteristický tým, že plasty využívame až nad rámec nevyhnutnej spotreby. V celosvetovom merítku tvorby komunálneho odpadu majú viac než 7 % podiel. To sú percentá produktov vyrobených z neobnoviteľných prírodných zdrojov (ropy). Napriek tomu, že majú plasty nízku hmotnosť ich objem je alarmujúco veľký. Recyklácia je síce možná, ale v dosť obmedzenej forme. Ich nezničiteľnosť v prírode je vysoká. Samozrejme, že existuje aj metóda spaľovanie plastov, ale z ekologického hľadiska má najvyššiu prioritu recyklácia a predchádzanie vzniku plastového odpadu.

Plasty sú vo všeobecnosti univerzálnym materiálom, ktorým je možno nahradiť oveľa drahšie a na výrobu náročnejšie materiály. Posledné desaťročia sa niesli v duchu výroby produktov z plastov v širokej škále odvetí. Bez plastov si už nevieme život predstaviť a sú použiteľné skoro všade. Napriek výhodám plastu je tu aj jedna veľká nevýhoda, ba priam alarmujúci fakt. Plastov je na zemi príliš veľa a ak ho už raz vyrobíme ostane na zemi oveľa dlhšie, než by sme chceli. Plast je materiál ktorého rozklad je oproti papieru, drevu a iným obnoviteľným materiálom pomalá, dokonca v niektorých prípadoch nulová. Opakom je uhlíková stopa, ktorá je v prípade plastových materiálov zase príliš vysoká. 

Definíciu plastu by sme zhrnuli, ako syntetický alebo polysyntetický polymerizačný produkt, ktorý je zložený z organických kondenzačných alebo prísadových polymérov. Okrem toho obsahujú aj iné látky pre zlepšenie ich vlastnosti takzvané plnidlá. Hlavnou výhodou plastov je variabilita ich vlastností. Okrem plasticity majú tepelnú toleranciu, tvrdosť a odolnosť, nízku hmotnosť, čo ich predurčuje na široké použitie v rôznych priemyselných odvetviach. V dnešnej dobe poznáme množstvo plastov, ktoré sa vyrábajú rôznym spôsobom.

Už niekoľko rokov ľudstvo bojuje s plastmi. Jednak znižovaním ich výroby a nahrádzaním inými materiálmi pre koncovú výrobu produktov. Ďalej správnou recykláciou plastov pre ďalšie používanie a ekologickou likvidáciou. Mnoho výrobcov si uvedomilo, že veľa svojich výrobkoch sú schopní nahradiť tými udržateľnejšími. Udržateľnosť a znižovanie uhlíkovej stopy sú hlavnými cieľmi výrobcov v boji proti znečisťovaniu prírody. EÚ prijala niekoľko opatrení na redukciu plastového odpadu. Medzi nimi je v rámci stratégie plastov aj výroba plastových obalov tak, aby boli plne a ľahko recyklovateľné.

 

Stratégia pre plasty obsahuje tieto opatrenia:

- vytvorenie štandardov kvality pre sekundárne plasty
- zavedenie certifikátov na zvýšenie dôvery zo strany spracovateľov a spotrebiteľov
- zavádzanie pravidiel pre minimálny obsah recyklovaného materiálu v niektorých výrobkoch
- podnecovanie členských štátov na zníženie DPH na recyklované produkty
- opatrenia na redukciu plastového odpadu, ktoré zahŕňajú (zákaz vybraných jednorazových plastov,
obmedzenie používania ľahkých plastových tašiek a vreciek)

 

Triediť, recyklovať...spaľovať?

Triedenie je dôležité v prvej fáze, aby sa konkrétne plasty vyčlenili od hliníkového a iného odpadu spadajúceho pod plasty všeobecne. Druhou fázou je recyklácia plastov na to vhodných. Recyklácia plastov je možná, ale iba obmedzene. Podľa typu plastu sa spracúva na rôzne drte, ktoré je možné znovu použiť pri ďalšej výrobe produktov. Takto sa napríklad z recyklovaných PET fliaš vyrábajú znova PET fľaše alebo textilne vlákna, viazacie pásky, blistre. Z recyklovaných fólií, vreciek na smetí a tašiek sa vyrobia nové fólie. Každý z recyklovateľných plastov získa nové využitie. To čo sa nedá ďalej použiť na výrobu nového produktu nájde uplatnenie, ako alternatívne palivo (spolu so inými zložkami odpadu) do cementární. V rámci celej EÚ sa zrecykluje ročne približne 30 % plastového odpadu. O niečo viac ho skončí na skládkach a skoro 40 % v spaľovniach odpadu. Skoro polovica odpadu, ktorá je určená na recykláciu sa vyváža do tretích krajín, lebo stále máme nedostatok kapacity, technológií, ale aj financií na recyklačný proces. Najviac plastov sa vyvážalo do Číny, ktorá už dovoz zakázala. Spaľovanie je ďalšia možnosť, ako nakladať s plastovým odpadom. Ide o takzvané energetické využitie, ktoré je posledná možnosť za recykláciou. Tá je z ekologického a aj ekonomického hľadiska prioritná. Pri spaľovaní sa uvoľňujú do ovzdušia niektoré ťažké kovy (zinok, kadmium), ktorými sú plasty obohatené.


Ako je to s náplňami do tlačiarní?

Renovácia je výborným spôsobom, ako niektoré plasty ďalej využívať. Veľmi dobrým príkladom sú atramentové a tonerové kazety. Po použití, keď je kazeta prázdna je možné ju znovu pripraviť pre ďalšie používanie doplnením atramentu alebo tonerového prášku. Predajcovia náplní často ponúkajú aj tento typ služby. Originálne prázdne kazety vedia spotrebiteľovi repasovať. V praxi to vyzerá tak, že tonerovú  kazetu od originálneho výrobcu rozoberú, vyčistia a ak je potrebné vymenia optický valec, čip alebo vymenia poškodenú súčiastku. Následne znovu naplnia kazetu tonerovým prachom.

Pokiaľ si nechcete dať renovovať použité kazety musíte sa postarať o ich likvidáciu. Samozrejme, že nie je vhodné vyhodiť prázdne náplne do tlačiarní medzi zmiešaný komunálny odpad. Lepším riešením je odniesť prázdnu kazetu do zberného dvora alebo zberného boxu na použité náplne, kde sa už o ich ekologickú likvidáciu postarajú. Rovnako si môžete overiť u predajcu náplní do tlačiarní, či spätne odoberá prázdne kazety. Niektorý výrobcovia tlačiarní a náplní už dnes ponúkajú programy recyklácie tonerových a atramentových kaziet. Ako príklad môžeme uviesť spoločnosť Canon, ktorá už od roku 1990 prevádzkuje recyklačný program. V rámci toho dodržiava zásadu nulového skládkovania odpadov. Spätne vrátené kazety znovu využíva alebo recykluje. Tento program je nielen jednoduchý, bezplatný, ale aj ekologicky zodpovedný. V roku 2015 dokonca získala spoločnosť Canon v rámci kampane ocenenie International Green Apple Enviroment Awards. Zlatú medailu si vyslúžila za najlepšie postupy, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia.

Veľmi pekný program tykajúci sa originálnych atramentových a tonerových kaziet má aj spoločnosť HP. V rámci programu HP Planet Partners sa vrátené kazety kombinujú s inými recyklovateľnými materiálmi (okrem iného aj plastovými fľašami zozbieranými na Haiti). Prechádzajú viacfázovým uzavretým procesom recyklácie, triedia sa a čistia, pre znovu použitie pri výrobe nových originálnych atramentových a tonerových kaziet HP.

Možnosti znižovať uhlíkovú stopu v rámci tlačiarenského priemyslu je mnoho. Prispieť môže aj koncový spotrebiteľ správnym ekologickým prístupom pre recykláciu a likvidáciu náplní do tlačiarní.