Kancelária a škola

Bezpečnosť tlačiarní zapojených v podnikovej sieti

Aktuálne rezonuje internetom problém so šíriacou sa hrozbou Ransomware. Vírusom ktorý napadá počítačové systémy a blokuje dáta užívateľov. Ransomware môžeme považovať za vydieračský vírus, ktorý žiada za odblokovanie prístupu k vaším dátam niečo, ako výkupné. Výmenou za bitcoiny, digitálnu menu (crypto-menu )vám zašle, alebo aj nie, šifrovací kľúč. Práve kvôli čoraz viac rozšíreným kybernetickým útokom a hrozbám, v podobe vírusov, malware alebo ransomware je namieste chrániť všetko, čo je pripojené k internetovej sieti. Ako je to s kancelárskymi zariadeniami, konkrétne s tlačiarňami, ktoré sú zapojené v sieti s prístupom na internet? Sú dokumenty a citlivé dáta v bezpečí?

Bezpečnostné riziká 

Posledné prieskumy v oblasti bezpečnosti tlačiarní a iných periférií zapojených v sieti odhalili niekoľko znepokojujúcich faktov. Prvým je ignorovanie a nepoužívanie bezpečnostných prvkov, ktorými priamo disponujú niektoré tlačiarne. Druhým je malá schopnosť rozpoznať anomálie v danom zariadení a treťou slabinou je slabá informovanosť užívateľov o bezpečnostných rizikách a hrozbách tlačiarní zapojených do siete.  
Renomovaní výrobcovia tlačiarní sa bezpečnosťou zaoberajú a do svojich modelov, ktoré sú určené pre firemné využitie integrujú niekoľko bezpečnostných prvkov, ktoré chránia tlačiarne zapojené v sieti voči neoprávnenému prístupu cez otvorené porty alebo Wi-Fi.  

Výrobcovia tlačiarní bezpečnosť  podnikovej tlače nepodceňujú

Spoločnosť HP vybavuje podnikové tlačiarne komplexnou sadou bezpečnostných prvkov . Dlhodobo sa zaoberá ochranou podnikových tlačiarní pred kyberútokmi. V svojom portfóliu má zariadenia, ktoré obsahujú bezpečnostné funkcie, ako je detekcia útokov na Bios a obnova po útoku malwérom. Funkcia Whitelisting povolí nahrať a spustiť iba preverený firmware od výrobcu. Ďalšou ochrannou funkciou je monitorovanie útokov pamäte tlačiarne. Tlačiarne dokážu nielen rozpoznať útoky, ochrániť sa pred nimi, ale aj odstraňovať chyby.


Že to myslí táto spoločnosť vážne o tom svedčí HP Secure MPS (Managed Print Services), ktorá zahŕňa odborné bezpečnostné služby a softvérové riešenia pre tlačiarne HP. Nové služby poskytnú nielen implantácie bezpečnej tlače, ale aj vysoko kvalitné poradenstvo ohľadom udržiavanie bezpečnosti tlače. 


Spoločnosť Xerox spolupracuje ohľadom bezpečnosti tlače so spoločnosťou McAfee, ktorá sa zaoberá vývojom antivírusu a bezpečnostným softvérom. Tlačiarne Xerox pre firemné využitie už majú integrovanú bezpečnostnú ochranu od spoločnosti McAfee. Tá zaisťuje maximálne zabezpečenie a ochranu pred hrozbou malware. Ochrana sa týka nielen zabezpečenia tlače ale aj skenovania a faxu.

 
Ani ostatní výrobcovia tlačiarní nezabúdajú na ochranu. S funkciami zabezpečenia sa môžete stretnúť aj pri tlačiarniach Epson, pre malé a stredné pracovné skupiny. Tie obsahujú možnosť obmedzenia prístupu k funkcii tlačiarne pomocou softvéru Epson Web Config. K bezpečnosti prispieva aj spúšťanie prostredníctvom PIN kódu a overenie totožnosti serveru. 


Spoločnosť Brother pri bezpečnosti tlače používa PIN kód alebo NFC ID kartu, ktorou uvoľní pripravené tlačové úlohy z pamäte tlačiarne. Dokáže vymazať zabezpečené dáta o tlači po uplynutí nastaveného časového intervalu a bezpečne ich zadržať pre tlač, až do príchodu k tlačiarni a uvoľnením PIN kódom.  Nechýba ani možnosť v rámci siete zakódovať dokumenty pre tlač. Prehľad užívateľov, ktorý môžu ovládať všetky funkcie tlačiarne spravuje systémom oprávnenia a autentizáciou užívateľa.


Výrobca Samsung svoje portfólio výrobkov rozšíril o kancelárske zariadenia a tlačiarne rady SL obohatil aj o bezpečnostné prvky. Okrem iného nezabudol ani filtrovanie adries IP/MAC  a prepisovanie i šifrovanie na pevnom disku.


Počet tlačiarní pripojených k sieti, či už Ethernetom alebo cez Wi-Fi stúpa. Vo firmách je samozrejmosťou zapojenie tlačiarní v podnikovej sieti. Niektoré sú chránené a niektoré nie. Dnes už nie je ničím výnimočným, ani preniknutie do podnikovej tlačiarne pomocou mobilného zariadenia. Útočník tak môže sledovať na svojom mobilnom zariadení všetky tlačové úlohy a vyhľadať si informácie, ktoré potrebuje. Hrozbou sú aj prílohy v emailoch, ktoré si vytlačíte v domnienke, že nejde o nič nebezpečné. Malware si cestu nájde.

Dobrá informovanosť znižuje riziká

Z hľadiska zabezpečenia citlivých firemných údajov je v dnešnej dobe ochrana podnikových tlačiarní už nevyhnutným krokom. Nemusí ísť iba o veľké podniky, ale aj o malé firmy. Všade, kde sú tlačiarne zapojené do siete existuje určité riziko. Okrem kroku zo strany výrobcov k väčšej bezpečnosti tlače je dôležitá aj informovanosť užívateľov o možných rizikách a ako im predchádzať.


Súčasná doba prináša čoraz vyspelejšie technológie a komfortnejšie zdieľanie vo všetkých sférach nášho života. V kancelárskom prostredí  tým prispieva k lepšej pracovnej efektivite a úsporám času. Odvrátenou stranou tento mince sú čoraz častejšie kybernetické útoky a sofistikovanejšie spôsoby prelomenia bezpečnosti zariadení.