Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Deň zeme 2018

Apríl je mesiacom, keď si každoročne pripomíname alebo oslavujeme deň zeme. Symbolický dátum 22. 4. je spätý s naším postojom k životnému prostrediu. Vznikol z iniciatívy amerického aktivistu Gaylorda Nelsona z Wisconsinu a tradíciu si udržiava už od roku 1970. Zamyslenie sa nad poškodzovaním životného prostredia, nad cennými zdrojmi, ktoré nám zem poskytuje a mementom nad ich vyčerpateľnosťou, by sa samozrejme nemal stať iba jediný deň. Je veľa vecí a postojov, ako by sme mohli prispieť k ochrane životného prostredia. My vás chceme motivovať niekoľkými radami, ako môžete prispieť aj malým krokom k životnému prostrediu. 

K čomu máme najbližšie

Samozrejme, že môžete separovať odpad, šetriť energiu a chodiť do práce namiesto auta pešo alebo bicyklom. Ale keďže sa zaoberáme predajom atramentových náplní a laserových tonerov, tak práve v tomto smere iniciujeme kroky k ochrane. 

V prvom rade si musíme povedať, že samotní výrobcovia tlačiarní, už pri výrobe dbajú na to, aby čo najviac minimalizovali škodlivý dopad pre životné prostredie. Či už je to najnovšími technológiami výroby, použitím recyklovateľných materiálov, ale aj znížením spotreby energie pri výrobe a vysokým dôrazom na recyklovateľnosť odpadu, ktorý vzniká pri samotnej produkcii. Zariadenia, ktoré sa dostávajú na trh v súčasnosti sú vyrábané s dôrazom, na čo najnižšiu spotrebu energie pri prevádzke. Nechýba ani možnosť úsporného režimu. To isté platí aj pri výrobe náplní do tlačiarní. Tu sa dbá aj o to, aby boli farby ekologické a nezaťažovali zdravie spotrebiteľov a životné prostredie. K tomu slúžia veľmi prísne smernice, hlavne tie európske, ktoré stanovujú nielen to, aké náplne sa môžu v EU vyrábať, ale aj dovážať. 

Od výrobcov k spotrebiteľovi 

Skôr, než sa produkt dostane k samotnému spotrebiteľovi sú na rade predajcovia, ktorí môžu prispieť tiež k ochrane životného prostredia. Nákup od overených výrobcov, ktorí majú jasne uvedené zloženie produktov je samozrejmosťou. Predaj ekologický nezávadných náplní je priorita. Niektorí predajcovia sú zapojení do programu výkupu prázdnych originálnych kaziet pre znovu naplnenie atramentom alebo tonerom. 

Kam s nefunkčnou tlačiarňou?

Aj tlačiareň alebo skener, multifunkciu a iné kancelárske zariadenia radíme k elektroodpadu. K jeho likvidácii je potrebné pristupovať zodpovedne. V rámci systému zberu a recyklácie elektroodpadu spotrebičov, máte niekoľko možností, ako sa zariadenia ekologicky zbaviť. Môžete využiť takzvaný spätný odber v predajni. Zo zákona je povinný každý predajca alebo servis zabezpečiť spätný odber. V podstate pri nákupe nového, vás starého nefunkčného zariadenia zbavia. Ďalšou možnosťou je využitie zberného dvora v mieste vášho bydliska alebo využitia mobilného zberu. Ten je v rámci miest a obcí vždy vyhlásený dopredu a dátum zberu určite nájdete aj na webových stránkach. Takýto krok, keď zariadenie skončí, tam kde má, znamená v rámci ekológie veľa. Až 80 % odpadu je možné po recyklácii znova využiť. 

Ako môže užívateľ tlačiarne znížiť dopad na životné prostredie

V rukách užívateľa je toho viac, ako si myslíte. Dobrým príkladom, ako sa zapojiť k ochranne životného prostredia sú už prvé kroky pred tlačou. 

- Znížte počet výtlačkov, tlačte viac strán na jeden list papiera
- Tlačte obojstranne a využite tak obe strany hárku
- Ak to nie je potrebné tlačte čiernobiele 
- Pokiaľ nepotrebujete tlačiť rýchlo a veľký objem, využívajte funkciu úsporného režimu tlače
- Ak dlhodobo nepoužívate tlačiareň vypnite ju, aj režim spánku odoberá určitú elektrickú energiu
- Používajte v prípadoch, ak je to možné recyklovateľný papier do tlačiarní 
- Informujte sa o dopĺňaní vašich prázdnych kaziet
- Nepotrebné prázdne kazety odovzdajte na zbernom mieste pre takýto druh odpadu 

Všetci sa môžeme zapojiť aktívne k ochrane životného prostredia. Nemusia to byť veľké kroky, aj malými krokmi sa dá prispieť. Vždy je to lepšie, ako sa len nečinne prizerať a byť ľahostajní. Nielen 22. 4. máte šancu urobiť pre to niečo. Máte na to celý život! 

A na záver naše obľúbené motto:

„Zem je to, čo máme všetci spoločné.“  - Wendel l Berry -