Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

GDPR a tlačiarne

S príchodom platnosti nového nariadenia o ochrane osobných údajov sa nielen veľké firmy, internetoví predajcovia, ale aj malé firmy, čoraz viac zamýšľajú nad GDPR (General Data Protection Regulation). Akýmkoľvek spôsobom podnikáte v rámci Európskej únie, určite sa toto nariadenie dotkne aj vás. S platnosťou od 25. 5. 2018 vzniká povinnosť rešpektovať nové nariadenie o ochrane všetkých osobných údajov. Nesplnenie požiadaviek prináša nielen problémy, ale aj vysoké pokuty, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch až likvidačné. Čo všetko sa rozumie pod pojmom osobný údaj a všetky dostupné informácie nájdete na webovej stránke Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky.

My sa chceme pozrieť, čo to bude znamenať pre malé firmy a podnikateľov a ako môžu nákupom správne zvoleného multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne prispieť v rámci svojej firmy k ochrane osobných údajov.

 

Ako vybrať tlačiareň so zreteľom na ochranu osobných údajov

Každá firma a dokonca aj živnostník, ktorý zamestnáva iba 2 - 5 ľudí prichádza do styku s určitými osobnými údajmi. Personálne, marketingové, ekonomické oddelenie alebo len jediná ekonómka, ktorá má prístup k osobným údajom určite využíva pri práci aj tlačiareň. S najväčšou pravdepodobnosťou je takéto zariadenie zapojená do firemnej siete. A tu sa dostávame k zásadnej otázke, ako sú chránené údaje, ktoré sa dostávajú do tlačiarne a vychádzajú, ako tlač na výstupe. Dobrým krokom je nákup takého zariadenia, ktoré spĺňa niekoľko ochranných prvkov, buď štandardných alebo voliteľných. Pri výbere preto zvážte bezpečnostné funkcie v zariadení alebo balík bezpečnostných opatrení priamo od výrobcu.

 

Vo svojej firme alebo kancelárii sa v prvom rade zamerajte na tieto veci

- dbajte na to, aby bola tlač vo firme dobre zabezpečená a vyzdvihnutie výtlačkov (s osobnými údajmi, alebo inak citlivými informáciami) možné iba po autentizácii a to buď čipovou kartou alebo potvrdzovacím PIN kódom

- keď využívate prenos tlačových dát medzi  zariadením (PC, notebook, mobil) a tlačiarňou zabezpečte šifrovanie takého prenosu (týka sa to bezdrôtového prenosu pomocou Wi-Fi, rovnako aj tlačiarní, ktoré sú zapojené v podnikovej sieti), zabezpečte ochranu a šifrovanie celej siete

- možnosť mazania pevného disku v tlačiarni (v nastaveniach, určitý čas mazania po vykonaní tlačovej úlohy)

- bezpečne ukladanie skenovaných a kopírovaných úloh, ako aj ich obsahu

- ak, udržiavate tlačené dokumenty s osobnými údajmi (spadajúce pod GDPR) je dôležité ich bezpečne uchovávať

- v prípade starších dokumentov  s osobnými údajmi, ktoré už nepotrebujete uchovávať sa musíte postarať o ich bezpečnú likvidáciu (ideálna je skartáciou s vysokým stupňom ochrany)

- aj najlepšie ochranné a bezpečnostné prvky tlače dokumentov s osobnými údajmi môžu zlyhať na ľudskom faktore, preto svojim zamestnancom urobte školenie o GDPR, bezpečnosti práce s osobnými údajmi a zodpovednom správaní

Tlačiareň do vašej firmy, ak budete pracovať s tlačou osobných údajov, vyberajte si zreteľom na to, či dokážete splniť všetky bezpečnostné kritéria. Týka sa to hlavne ekonomického, personálneho, ale aj marketingového oddelenia vo vašej firme. Rovnako postupujte aj v prípade, že ste živnostník a máte databázu osobných údajov, či už klientov alebo partnerských firiem a dodávateľov.

GDPR by v žiadnom prípade nemalo byť strašiakom, ani pre stranu, ktorá osobné údaje spracuje a ani pre stranu, ktorá svoje údaje poskytne. Nové nariadenie zastrešuje z väčšej časti to, čo je obsiahnuté už v doterajšej legislatíve, len detailnejšie spracované. Každopádne bude musieť vedieť každý prevádzkovateľ osobných údajov preukázať, že s poskytnutými údajmi nakladá zodpovedne a v súlade s novým nariadením.