Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Nezávislá práca bude čoskoro najlepšou zručnosťou, ktorú budete môcť mať v životopise

Pripojiteľnosť mení spôsob nášho života. Mení aj spôsob, akým pracujeme. V dôsledku toho sa budúce generácie stanú expertmi na prácu v izolácii a zároveň budú vynikať v spolupráci prostredníctvom virtuálnych technológií.

Tento trend výrazne zmení pracovné prostredie veľkého počtu európskych zamestnancov. Podľa nedávneho výskumu uskutočneného spoločnosťou Epson, ktorý zahŕňal 17 popredných odborníkov a prieskum medzi 7 000 európskymi zamestnancami budú s rastúcim technologickým pokrokom naše triedy a zasadacie miestnosti čoraz viac sústredené na technológie.

 

Vzdelávanie pre budúcnosť

Naše vzdelávacie systémy smerujú do éry, v ktorej bude kraľovať kreatívna spolupráca a metavzdelávanie. Podľa 70 % opýtaných učitelia už nebudú zodpovední len za poskytovanie vedomostí, ale zaujmú dôležitejšiu úlohu sprevádzať študentov cez vzdelávací proces. Šesťdesiatštyri percent opýtaných súhlasilo, že použite informácií a analytické zručnosti budú centrom vzdelávacieho systému budúcnosti.

Táto budúcnosť neprichádza bez nástrah. Šesťdesiatdeväť percent opýtaných sa obáva, že prehnané spoliehanie sa na prístup k informáciám prostredníctvom technológie môže viesť ku všeobecnému úpadku vzdelania. Podobne 67 % opýtaných súhlasí, že udržanie vedomostí už nebude cieľom vzdelávania, keďže informácie budú neustále k dispozícii.

Virtuálna spolupráca

Podľa 74 % opýtaných má technológia kapacitu priniesť do vzdelávania a pracovných návykov revolúciu, a predsa žiadna virtuálna aplikácia nikdy pri budovaní vzťahov nenahradí kontakt z tváre do tváre. Treba však povedať, že tento pohľad môže byť spochybnení vynárajúcimi sa budúcimi technológiami, pretože sa neustále rozvíja napríklad holografická projekcia.

V spojitosti s týmto rozširovaním virtuálneho sveta len 30 % opýtaných verí, že rozvoj fyzického pracovného prostredia zlepší prepojenie zamestnancov. Stále však existuje vzťah dopĺňania sa medzi online a offline nástrojmi a 71 % opýtaných súhlasí, že vďaka „zmiešanému učeniu“ bude vzdelávanie dynamickejšie a učitelia efektívnejší.

Svet globálnej práce

Nové technológie budú podporovať ešte širšiu spoluprácu medzi miestnymi a globálnymi zamestnancami, hoci kľúčovým bude rozvoj školení a podpora pre zamestnancov pri prijímaní nových technológií.

Podľa 71 % opýtaných budú zasadacie miestnosti budúcnosti úplne virtuálne, pričom zamestnanci z celého sveta budú využívať technológie, ako je rozšírená realita a holografické projektory, na spojenie sa s pracovnými skupinami v reálnom čase. Je však jasné, že existuje nesúlad v tom, ako ľudia rozumejú najlepšiemu možnému využívaniu technológií. Ako si budúce generácie budú osvojovať chápanie nových technológií, aktuálni zamestnanci budú nevyhnutne musieť získať nové zručnosti v oblastiach, ktoré im predtým boli cudzie.

Rozvoj ochoty učiť sa

Pri tomto získavaní nových technických zručností bude hrať hlavnú úlohu povzbudenie zamestnancov a ich nadšenie. Významné je, že 65 % opýtaných povedalo, že by získavali nové zručnosti pre novú pozíciu, ak by cítili, že tá ich je ohrozená, a organizácie by mali zapracovať na kladení dôrazu na ochotu vzdelávaním maximalizovať príležitosti, ktoré ponúka technológia.

Vzdelávanie pre pracovisko budúcnosti bude vyžadovať širšie spektrum nových zručností. Budú to hlavne kľúčové mäkké zručnosti, ako je predstavivosť, pochopenie, súcit a budovanie vzťahov. Vyhľadávanie týchto zručností a zapájanie pracovníkov do podpory a budovania rastu bude hrať kľúčovú úlohu pri príprave na technologickú transformáciu odvetví.

 

 

Zdroj: Epson