Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Papier vs E-komunikácia a vplyv na životné prostredie

„Go Paperless“, „Go Green“ a „Save Trees“ sú časté výzvy, ktorými mnohé organizácie povzbudzujú svojich zákazníkov, aby prešli na elektronické transakcie a komunikáciu. Do akej miery sa tieto výzvy zakladajú na pravde, že je elektronická komunikácia a digitalizácia šetrnejšia k životnému prostrediu?

Tento typ správ vyvoláva dojem, že elektronická komunikácia je oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu, ako komunikácia na papieri. Je to potrebné vidieť v širších súvislostiach, než pristúpime k takému vyhláseniu bez zohľadnenia celej životnosti týchto rozdielnych médií.

Papier je stále jedinečne obnoviteľný a udržateľný produkt. Hlavná surovina, drevo, sa pestuje a ťaží starostlivo kontrolovaným a trvalo udržateľným spôsobom. Môžeme uviesť fakt,  že európske lesy, odkiaľ pochádza väčšina suroviny, sa za  posledných 15 rokov rozrástli o plochu o veľkosti Švajčiarska.

Odvetvie IKT (information and comunication technology) predstavuje 5 - 9 % spotreby elektrickej energie, čo je viac ako 2 % celosvetových emisií skleníkových plynov (rovnako ako všetka letecká doprava). Ak sa to nezastaví, stopa IKT by sa mohla do roku 2040 zvýšiť na 14 % celosvetových emisií.

Menej papiera vs väčšia spotreba elektrickej energie

Tu je potrebné povedať, že v snahe o ochranu životného prostredia sa upriamujeme na niektoré faktory a iné opomíname. Práve toto je prípad, keď v snahe zachraňovať lesy uprednostňujú korporácie elektronickú komunikáciu a snažia sa o bezpapierové kancelárie. Je bežné, že sa priveľmi často zabúda na dopady digitálnych technológií. Výskumy uskutočnené spoločnosťou Two Sides zistili, že takmer 60 % európskych spotrebiteľov verí, že elektronická komunikácia je pre životné prostredie lepšia, ako komunikácia v papierovej forme.

 

Spoločnosti a jednotlivci čoraz viac využívajú „cloudové“ služby. Obrovské „mega dátové centrá“ uchovávajú takmer všetko, čo robíme online, vrátane našich webových vyhľadávaní, našich príspevkov na sociálnych sieťach a našich online vyhlásení.

Z toho vzniká veľký problém elektronického odpadu, ktorý enormne narastá. V roku 2019 bolo toto odvetvie zodpovedné za gigantických 53,6 milióna metrických ton elektronického odpadu na celom svete. To je ekvivalent hmotnosti 350 výletných lodí a nárast o alarmujúcich 21 % za posledných päť rokov.

V roku 2019 sa na recykláciu vyzbieralo len 17,4 % celosvetového elektronického odpadu (42,5 % v Európe). Recyklačné aktivity však stále nedokážu udržať krok s globálnym rastom elektronického odpadu. Neekologické zneškodnenie a spracovanie narastajúceho toku odpadu predstavuje značné riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Suroviny z digitálnych zariadení, serverov a generátorov energie sú často vyčerpateľné, vzácne a neobnoviteľné, pričom je tiež známym faktom, že sú ťažko recyklovateľné.

Greenwashing

 

"Greenwashing je praxou nepodložené alebo zavádzajúce tvrdenie o environmentálnych výhodách produktu, služby, technológie alebo firemnej praxe."

 

 

Možno ste už počuli výraz „Greenwash“ alebo „Greenwashing“ nazývaný tiež „zelený lesk“. Ide o istú formu reklamy, ktorej základom je klamlivo uvádzajúci zelený marketing a zelené PR za účelom presvedčenia verejnosti, spotrebiteľa o tom, že produkt, služba, ciele a politika spoločnosti je šetrná a zameraná na ochranu životného prostredia.

Často sa spoločnosti snažia zámerne stratégiou Greenwashingu odpútať pozornosť od vlastných environmentálnych nedostatkov alebo chýb svojich dodávateľov. Nie raz vidíme spoločnosť, ktorá vkladá podstatne viac zdrojov do zelenej reklamy, ako vynakladá do environmentálne vhodnejších postupov pri výrobnom procese. Je hitom posledných rokov „byť zelený“ a vytvárať pomocou zelenej reklamnej kampane klamlivý obraz ekologickej spoločnosti, ktorá je v podstate vysoko znečisťujúca energetická spoločnosť.

Po niektorých verejných obvineniach z Greenwashingu a zapojení spoločnosti Two Sides viac ako 750 najväčších svetových organizácií odstránilo zavádzajúce vyhlásenia, ktoré hovoria, že prechod na digitálnu komunikáciu je pre životné prostredie lepší.

Kto je Two Sides

V roku 2008 bola založená nezisková globálna iniciatíva podporujúca jedinečné udržateľné a atraktívne atribúty tlače, papiera a papierových obalov. Vznikla kampaň, ktorá je spoluprácou Two Sides a spoločností v sektore lesníctva, výroby celulózy a papiera, obalov, atramentov, predtlače a tlače, konečnej úpravy, vydavateľstva, obálok a poštových operátorov.

Two Sides pôsobí v Europe, Severnej a Južnej Amerike, Austrálii, na Novom Zélande a v Južnej Afrike. Zakladá svoje chápanie trvalo udržateľného rozvoja na definícii Svetovej komisie pre životné prostredie a rozvoj (Brundtlandova komisia).

"Trvalo udržateľný rozvoj je rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti bez toho, aby ohrozil schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby." 

Papier stále v hre

Napriek tomu, že finančné organizácie, verejné služby, telekomunikácie a iné organizácie vyzývajú svojich zákazníkov, aby prešli na „bez papiera“ nie všetci spotrebitelia vítajú prechod na digitál a oceňujú papierovú komunikáciu. Veľké percento tvoria seniori, ktorí sú naklonení papierovej forme komunikácie a zasielania faktúr, výpisov pred e-komunikáciou.

Prieskum, ktorý uskutočnila spoločnosť Two Sides v roku 2021, zistil, že 74 % spotrebiteľov verí, že by mali mať právo vybrať si, ako budú dostávať komunikáciu (v tlačenej alebo elektronickej podobe) od svojich poskytovateľov služieb. Ďalších 54 % sa domnieva, že by im nemalo byť účtované viac za výber papierových účtov alebo výpisov a 49 % súhlasí s tým, že keď ich poskytovateľ služieb požiada, aby prešli na elektronické účty a výpisy, a oni tvrdia, že je to lepšie pre životné prostredie, je to skutočne o úspore nákladov.

zdroj: twosides