Kancelária a škola

Pokročilá, vysokorýchlostná technológia manipulácie s papierom

Spoločnosť Epson má niekoľko technológií, ktoré v odvetí tlačiarenského priemyslu zarezonovali. Jednou z nich je mechanická technológia manipulácie s papierom v tlačiarňach. Firemné tlačiarne do kancelárskeho prostredia musia spĺňať niekoľko požiadaviek a jednou z nich patrí aj mimoriadne vysoký dopyt po vysokorýchlostnej tlači. Tu sa dostávame ku kľúčovej schopnosti a tou je rýchlosť manipulácie s papierom a vylepšenia technológie tlačových hláv. Sú to dôležité faktory pri zvyšovaní rýchlosti tlače.

 

Vyvinutá manipulačná technika

Pre úspešný priebeh tlače musí byť papier podávaný rýchlo a spoľahlivo z kazety na papier pod tlačovú hlavu, ktorá vytláča atrament. Papier putuje po jednom hárku medzi valcami a inými komponentmi z kazety na papier až po tlačovú hlavu. Ide o  presnosť, aby sa jednotlivé tenké listy papiera vtiahli a vysúvali z malých medzier v rôznych mechanizmoch a podávali bez zaseknutia. V dosť obmedzenom priestore vo vnútri tlačiarne sú dráha papiera a mechanizmy zložité. Preto je potrebné využívať pokročilé, vysokorýchlostné technológie a znalosti na manipuláciu s papierom.

 

Ako dosiahnuť  rýchlejšiu a kvalitnejšiu tlač

Deformácia tlačeného materiálu, ku ktorému dochádza v dôsledku atramentu absorbujúceho papier, je problémom pri vysokorýchlostnej atramentovej tlači. Pre riešenie tohto problému sa použilo množstvo mechanizmov a opatrení, ale podávanie valcom malo doteraz svoje obmedzenia pri vysokorýchlostnej tlači a to na 100 hárkov za minútu.

 

 

 

 

Konvenčný mechanizmus podávania

Pri podávaní papiera konvenčnými systémami, kĺzanie valčeka občas spôsobuje ohýbanie papiera. Samostatným problémom je, že polohu papiera nemožno kontrolovať, keď nie je držaný medzi valcami. V tomto stave papier napríklad naráža na valčeky a niekedy sa chveje pod tlačovou hlavou. Môže to mať za následok aj skreslené vytlačené obrázky, škvrny od atramentu spôsobené kontaktom papiera s tlačovou hlavou a poruchy tlačovej hlavy.

 

 

 

 

Aby sa zabránilo problému zdvíhania alebo ohýbania papiera spoločnosť Epson zaviedla vysokorýchlostnú technológiu manipulácie s papierom, ktorá využíva elektrostatický transportný pás, ktorý prepravuje papier priťahovaním statickej elektriny. Pomocou tohto mechanizmu sa pás pohybuje priamo pod tlačovou hlavou a papier sa nesie na páse. V tejto konfigurácii sa nachádza aj mechanizmus na nabíjanie a vybíjanie statickej elektriny z pásu.

 

 

 

 

Elektrostatický transportný pás je nabitý tak, aby sa papier mohol držať v kontakte s pásom a zabránilo sa tak chveniu papiera aj pod tlačovou hlavou. Pre zabezpečenie príťažlivosti schopnej odolávať vysokorýchlostnému podávaniu sa statická elektrina vybíja z povrchu papiera (povrchu tlače), aby sa zvýšila príťažlivá sila.

 

 

 

Použitie elektrostatického transportného pásu touto metódou eliminuje zdvíhanie a ohýbanie papiera počas podávania a zabraňuje kontaktu medzi papierom a tlačovou hlavou. Znižujú sa škvrny od atramentu, ktoré vznikajú v dôsledku priľnutia atramentu na papieri. Tiež sa znižuje kolísanie rýchlosti počas podávania papiera, čím sa zlepšuje kvalita tlače. Vysokorýchlostná technológia manipulácie s papierom pomocou elektrostatického transportného pásu prispieva k dosiahnutiu vysokorýchlostnej a kvalitnej tlače.

 

zdroj: epson.com