Tonery a náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Kancelária a škola

Prečo používať a tlačiť súbory vo formáte PDF?

Vedeli ste, že federálna vláda USA je najväčším používateľom technológie PDF ? Formát dokumentu PDF bol pôvodne vyvinutý spoločnosťou Adobe v roku 1992, aby pomohol Internal Revenue Service počas daňovej sezóny. V skutočnosti IRS musel riadiť a vysporiadať sa so širokým spektrom výnimiek a rôznych foriem pre podniky aj jednotlivých daňových poplatníkov. Vďaka technológii Adobe a zavedeniu formátu PDF vláda a ľudia mohli vidieť všetky dokumenty tak, ako by sa zobrazili na tlačenej stránke.

Ale čo je to PDF dokument?

 

PDF je skratka pre „ Portable Document Format “, kde je možné súbor prezerať a tlačiť spôsobom nezávislým od aplikačného softvéru, hardvéru a operačných systémov. Revolučnú technológiu PDF nepoužíva len federálna vláda USA, ale používatelia a spoločnosti na celom svete. Prečo ho teda ľudia a firmy používajú denne? Používanie súborov PDF má množstvo výhod, vrátane ideálnej veľkosti, riešenia problémov s kompatibilitou a umožnenia zvýšenej kvality.

Pozrieme sa na to, ako je to s výhodami vytvárania a tlače PDF pre vaše osobné a profesionálne použitie a ako môže aplikácia Mopria Print Service urobiť z tlače týchto súborov pohodlnú záležitosť.

Všetko zostáva rovnaké

 

Koľkokrát ste vo Worde vytvorili niečo, na čo ste boli hrdí, len aby ste zistili, že to nevyzerá rovnako, keď je to vytlačené na papieri? Súbor PDF môže zachovať všetky vizuálne prvky, čo znamená, že text, grafika a obrázky sa uložia a vytlačia presne rovnakým spôsobom, ako ich vidíte v digitálnom súbore PDF.

Ideálna veľkosť

 

Dokumenty PDF majú nielen schopnosť zachovať obsah na papieri, ale tiež udržujú veľkosť súboru na minime, čo uľahčuje tlač. V skutočnosti môže byť odosielanie väčších súborov do tlačiarne zložité a môže trvať dlhšie. Súbory PDF je možné komprimovať bez ovplyvnenia kvality rozlíšenia.

Jednoduchá tvorba a zdieľanie

 

Už sme spomenuli, ako používanie súboru PDF umožňuje vytlačiť obsah rozloženia a štýlu tak, ako sa zobrazujú, bez ohľadu na počítač, operačný systém alebo verziu softvéru. Okrem tejto pohodlnej výhody a na rozdiel od webových stránok alebo iných formátov súborov, súbory PDF nevyžadujú žiadne znalosti CSS alebo JavaScriptu. Ak chcete vytvoriť PDF, musíte mať možnosť tlačiť.

Teraz, keď už viete, prečo by ste mali vytvárať súbory PDF a pracovať s nimi, je čas si pozrieť, ako ich môžete jednoducho vytlačiť pomocou aplikácie Mopria Print Service . Táto praktická aplikácia vám umožňuje jednoducho pripojiť vaše zariadenie Android k jednej zo 120 miliónov certifikovaných tlačiarní Mopria a vytlačiť si PDF priamo z vášho zariadenia.

Stačí vám...

- otvoriť aplikáciu Chrome a klepnúť na ikonu ponuky

- potvrďte položku Tlačiť

- zdieľajte, otvárajte, zobrazujte alebo exportujte obrázok do aplikácie Mopria Print Service a uložte ho ako PDF

- potvrďte názov tlačiarne

Jednoduché však. Vyskúšajte túto aplikáciu a stiahnite si ju tu, aby ste objavili množstvo funkcií pre tlač.

 

 

Tlač v programe PDF Adobe Acrobat

 

Ak tlačíte priamo z PC v programe Adobe Acrobat môžete si tlač prispôsobiť podľa toho, či ide o jednoduchý dokument PDF, obojstrannú tlač alebo tlač portfólia.

Farebné dokumenty PDF môžete tlačiť aj v odtieňoch sivej (čiernobielo). Čo sa týka mierky strany pri tlači, tak si ju môžete nastaviť tak, aby ste ju zväčšili alebo zmenšili. Mierku je možné meniť automaticky podľa veľkosti papiera a to pomocou % hodnoty. Stačí v dialógovom okne „Tlačiť“ kliknúť na „Veľkosť“ a nastaviť mierku.

Prispôsobenie zmenší alebo zväčší každú stranu tak, aby sa prispôsobila tlačiteľnej ploche aktuálne zvolenej veľkosti papiera. Pri tlačiarňach PostScript® určuje potlačiteľnú plochu papiera súbor PPD. Vytlačí stránky bez zmeny mierky. Strany alebo výbery, ktoré sa nezmestia na papier, sa orežú. Túto voľbu môžete nastaviť, ako predvolenú pomocou prednastavenia tlače „Žiadne“.

 

Zmenšiť veľké strany

Zmenší veľké strany tak, aby sa zmestili na práve zvolenú veľkosť papiera, ale nezväčší malé strany. Ak je vybratá oblasť a je väčšia ako tlačiteľná oblasť pre vybratý formát papiera, zmenší sa tak, aby sa zmestila do tlačiteľnej oblasti. Pri tlači N strán na list je táto voľba vždy aktívna. Túto voľbu môžete nastaviť, ako predvolenú pomocou prednastavenia tlače.

 

Vlastná mierka

Zmení veľkosť strany na vami zadanú percentuálnu hodnotu. Vybrať zdroj papiera podľa veľkosti strany PDF (Windows). Na určenie výstupného zásobníka sa použije veľkosť strany PDF, a nie voľba v nastavení vzhľadu strany. Táto voľba je užitočná pri tlači PDF, ktoré obsahujú viac formátov strán, na tlačiarňach s výstupnými zásobníkmi pre rôzne veľké papiere.

 

Tlač plagátov a reklamných pútačov

Dokument s veľkým formátom, napríklad plagát alebo reklamný pútač, môžete vytlačiť tak, že sa strana rozdelí na viac listov papiera („dlaždenie“). Voľba Plagát vypočíta, koľko listov papiera je potrebných. Môžete upraviť veľkosť originálu, aby čo najlepšie vyhovovala papieru, a určiť mieru prekrytia „dlaždíc“. Potom môžete dlaždice umiestniť vedľa seba.

V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Plagát a nastavte voľby dláždenia.

Mierka dlaždíc - Nastaví mierku strán podľa vami zadaného množstva.

Prekrytie - Stanovuje mieru, do ktorej jednotlivé dlaždice prekrývajú okolité dlaždice.

Značky pri rezaní - Na jednotlivé strany vloží značky uľahčujúce orezanie prekrývajúcich sa častí.

Štítky - Na každú „dlaždicu“ vloží názov súboru a číslo strany.

 

Usporiadať len veľké strany ako dlaždice 

Použije dlaždicovú tlač pre strany, ktoré sú väčšie, ako vybratý formát papiera pri zadanej mierke strany. Tieto strany sa mapujú na viac listov papiera.

 

Tlač viacerých strán na jeden hárok

Na jeden hárok papiera je možné vytlačiť viac ako jednu stranu dokumentu PDF. Tlač viacerých strán na jeden hárok sa nazýva aj tlač N strán (napríklad 2 či 6 strán). Môžete zadať spôsob radenia strán, a to buď vodorovne naprieč stranou, alebo zvislo v stĺpcoch.

 

 

Strany na liste 

Vytlačí preddefinovaný počet strán alebo používateľom zadané číslo (maximálne 99), horizontálne alebo vertikálne. Ak v menu vyberiete preddefinovaný počet, aplikácia Acrobat automaticky vyberie najvhodnejšiu orientáciu papiera.

 

Poradie strán 

Určuje poradie, v ktorom sú strany na papieri uložené. Vodorovne umiestňuje strany zľava doprava, zhora nadol. Vodorovne obrátené umiestňuje strany sprava doľava, zhora nadol. Zvisle umiestňuje strany zhora nadol, zľava doprava. Zvisle obrátené umiestňuje strany zhora nadol, sprava doľava. Obidve voľby obráteného poradia strán sú vhodné pre tlač dokumentov v ázijských jazykoch.

 

Tlačiť okraje strán 

Vytlačí rámček orezania (okraje strán v dokumente PDF).

Tlač viacerých strán na list v aplikácii Acrobat je nezávislá od funkcie tlače N strán ovládača tlačiarne. Do nastavenia tlače aplikácie Acrobat sa nepremieta nastavenie N strán na list v ovládači tlačiarne. Vyberte voľby viacerých strán v aplikácii Acrobat alebo v ovládači tlačiarne, ale nie na oboch miestach.

 

Tlač brožúr

Dokument s viacerými stranami môžete vytlačiť vo forme brožúry. Strany sa rozložia tak, aby sa na jeden hárok zmestili dve. Keď skompletizujete, zložíte a zošijete obojstranné hárky, vznikne kniha so správnym poradím strán.

V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Brožúra a nastavte voľby brožúry.

 

Tlač poznámok

Poznámky môžete vytlačiť buď vo forme zoznamu s prehľadom, alebo na príslušných umiestneniach (napríklad vo forme lístkov s poznámkami prilepenými na strane).

 

Vykonajte jeden z týchto úkonov:

Prehľad – V časti Poznámky a formuláre kliknite na voľbu Prehľad poznámok.

Nakreslené označenia – V časti Poznámky a formuláre vyberte voľbu Dokument a označenia.

Poznámky na strane – Použite tento postup:

Otvorte dialógové okno Predvoľby, kliknite na kategóriu Pridávanie poznámok v ľavej časti a vyberte voľbu Tlačiť poznámky a rozbaľovacie okná.

Zrušte výber voľby Skryť rozbaľovacie okno poznámky, keď je otvorený Zoznam poznámok.

Otvorte rozbaľovacie poznámky, ktoré chcete vytlačiť.

Upravte ich rozmiestnenie na strane tak, aby sa neprekrývali ani nevytŕčali zo strany.

Kliknite na ikonu nástroja Tlačiť.

V časti Poznámky a formuláre vyberte voľbu Dokument a označenia.

 

Tlač časti strany

Môžete vytlačiť časť strany v dokumente PDF. Pomocou nástroja Snímka (Úpravy > Urobiť snímku) vyberte iba oblasť, ktorú chcete vytlačiť. Táto oblasť môže obsahovať text, grafiku alebo obidve. Vybranú oblasť môžete vytlačiť v plnej veľkosti alebo ju upraviť tak, aby sa zmestila na papier.

Vyberte voľby Úpravy > Urobiť snímku

Nakreslením obdĺžnika vyberte oblasť strany

Vyberte voľby Súbor > Tlačiť

V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Vybraná grafika.

 

Tlač do súboru

Z dokumentu môžete vytvoriť PostScriptový súbor závislý od zariadenia. Výsledný súbor obsahuje kód pre zapnutie a riadenie špecifických funkcií zariadenia, čím sa znižuje jeho kompatibilita s inými zariadeniami, než je cieľové. Ak chcete pri vytváraní PostScriptových súborov dosiahnuť lepšie výsledky, použite voľby Uložiť ako iné > Viac volieb > PostScript.

Kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby , vyberte voľbu Tlačiť do súboru a kliknite na tlačidlo OK.

 

Tlač vrstiev

Keď tlačíte dokument PDF obsahujúci vrstvy, obyčajne sa vytlačí iba obsah, ktorý je viditeľný na obrazovke. Autor dokumentu PDF s vrstvami môže ovládať, čo sa tlačí, bez ohľadu na to, čo je zobrazené na obrazovke. Autor dokumentu PDF môže vyžiadať tlač vodoznakov alebo zabrániť tlači dôverných informácií. Ak je dokument navrhnutý tak, aby sa tlačil inak, ako sa práve zobrazuje na obrazovke, v dialógovom okne Tlačiť sa môže zobraziť správa. Obraz náhľadu v dialógovom okne Tlačiť vždy zobrazuje stranu tak, ako sa bude tlačiť.

Určuje, na ktoré strany papiera sa tlačí. Vyberte voľbu Obe strany, ak chcete automaticky tlačiť na obidve strany papiera (tlačiareň musí podporovať automatickú obojstrannú tlač). Vyberte položku Len prednú stranu, ak chcete vytlačiť všetky strany, ktoré sa zobrazia na prednej strane papiera. Po vytlačení týchto strán ich otočte, znova vyberte voľby Súbor > Tlačiť a vyberte položku Len zadnú stranu. Podľa modelu tlačiarne budete možno musieť strany otočiť a zmeniť ich poradie, aby ste mohli tlačiť na zadné strany.

 

Tlač súborov PDF v portfóliu PDF

Portfólio PDF obsahuje viaceré dokumenty zabalené v jednom súbore PDF. Dokumenty PDF, ktoré sú súčasťou portfólia PDF, môžete tlačiť samostatne alebo spolu. Dokumenty sa tlačia v abecednom poradí, bez ohľadu na poradie súborov.

Otvorte portfólio PDF. Ak chcete vytlačiť len niektoré dokumenty PDF, vyberte tieto dokumenty PDF.

Vyberte voľby Súbor > Tlačiť a potom vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:

Všetky súbory PDF

Vytlačia sa všetky dokumenty PDF v portfóliu PDF.

 Vybraté súbory PDF

Vytlačia sa vybraté dokumenty PDF. Táto voľba je dostupná iba v prípade, že je v zozname čiastkových dokumentov vybratých viac súborov.

Vyberte príslušné voľby tlače a kliknite na tlačidlo OK.

 

Tlač z karty Záložky

Strany spojené so záložkami môžete tlačiť priamo z karty Záložky. Záložky sa zobrazujú v hierarchii s rodičovskými a dcérskymi (závislými) záložkami. Ak tlačíte rodičovskú záložku, vytlačí sa aj celý obsah strán spojených s dcérskymi záložkami.

Nie všetky záložky zobrazujú obsah strán, a preto ich nemôžete vytlačiť. Niektoré záložky napríklad otvoria súbor alebo prehrajú zvuk. Ak vyberiete tlačiteľné aj netlačiteľné záložky, budú sa netlačiteľné záložky ignorovať.

Otvorte PDF so záložkami. V prípade potreby vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Záložky, aby sa na navigačnej table zobrazili záložky.

Vyberte jednu alebo viacero záložiek a potom kliknite pravým tlačidlom myši na výber.

V menu vyberte voľbu Tlačiť strany.

 

Čo urobiť, ak chcete vytlačiť poznámky v dokumente PDF?

V dokumente PDF sa vyskytujú anotácie (napr. rozbaľovacie poznámky), ktorých tlač nie je v predvolenom nastavení povolená, pokiaľ ich nechcete tlačiť.

Predvolené nastavenia boli takto navrhnuté zámerne, aby anotácie nezakrývali obsah, ktorý je za nimi.

Sú však prípady, kedy ich budete chcieť vytlačiť.

Ak chcete tlačiť rozbaľovacie poznámky a iné anotácie, postupujte takto:

Prejdite na možnosti Úpravy > Preferencie.

Kliknite na položku Pridávanie poznámok.

Aktivujte možnosť „Tlačiť poznámky a rozbaľovacie okná“.

 

zdroj: adobe.com