Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Prečo si kúpiť skartovačku

Dnešná doba sa nesie v znamení informácií a dát, tie sú často umiestnené práve na papieri. Vo veľkých firmách, ale aj malých podnikoch sú na únik dát veľmi citlivý. Ide o účtovníctvo, kópie rôznych zmlúv, cenové ponuky, pracovné zmluvy s osobnými dátami, výplatné pásky a pod. Preto si údaje, či už tie digitálne, ale aj tie na papieri chránia. Rôzne bezpečnostné prvky pri sieťovej tlači dopĺňajú aj výkonnými skartovacími zariadeniami. Aj v malej firme alebo kancelárií podnikateľa sa oplatí investovať do takého zariadenia. Čo sa týka domácností, tam je táto bezpečnosť stále najnižšia. Možno si myslíte, že vytlačená kópia rodného listu alebo údaje z dokladu totožnosti, prípadne iné osobné dokumenty nikoho nebudú zaujímať. Hodíte ich do koša a jediné, čo urobíte je pokrčenie papiera alebo jeho roztrhnutie na pár menších kusov. Myslíte si, že to stačí? 

Čo sú to dôverné informácie a dôležité dokumenty

Možno je malá pravdepodobnosť, že niekto sa bude prehrabávať v kontajneri a práve z týchto kúskov papiera získa rodné číslo, adresu alebo údaje k vašej identite a tie zneužije. No napriek tomu taká hrozba existuje. Preto treba rozlíšiť, aké citlivé údaje na papieri, ktorý vyšiel z vašej tlačiarne sú. Bežný papier môžete zbierať a odovzdať do zberu, pre ďalšiu recykláciu. Dokumenty s citlivejším obsahom by mali skončiť najprv v skartovačke. Preto k tlačiarni patrí aj skartovačka. Pre domácnosť alebo malú kanceláriu existujú veľmi praktické a cenovo dostupné skartovanie zariadenia a tie vám chceme v skratke predstaviť. Najprv si však zhrmime, čo skartovanie zariadenie je.

K čomu slúži skartovačka

Skartovacie zariadenie alebo skrátene skartovačka je zariadenie, ktoré dokáže kancelársky papier, fotografiu, obálku a v mnohých prípadoch aj iné druhy papiera rozkúskovať na malé prúžky. Aké veľké sú konečné prúžky, závisí od modelu zariadenia. Takže tu máme zariadenie, ktoré dokáže nepotrebný papier (s citlivými údajmi) zneškodniť. Možno to znie trochu nadnesene, ale ide o akési zahladenie stôp informácií na papieri.

Čím sa skartovacie zariadenia líšia

Skartovačky by sme mohli rozdeliť podľa výkonu, aký je potrebný pre úrady a veľké kancelárie, pre stredné veľké kancelárie a nakoniec pre malú kanceláriu živnostníka alebo domácnosť. Pri nákupe sa však treba riadiť parametrami, ktoré pre daný model sú k dispozícií.

Automatická alebo manuálna skartovačka

Pre veľký objem skartovacieho materiálu oceníte automatickú skartovačku, pri ktorej nemusíte stať a vkladať každý list papiera. Tá má kapacitu od 60 - 750 listov, ktoré dokáže zoskartovať pri vložení do zásobníka. Pri manuálnej skartovačke vkladáte do otvoru po jednom hárku papiera. V domácnosti a malej kancelárií však dokážete fungovať celkom dobre aj takýmto systémom. 

Objem 

Myslíme tým objem koša pre odpad skartovacieho materiálu. Aj tu si môžete vybrať podľa potreby od objemu 10 litrov a viac. Vyššia rada skartovacích zariadení dosahuje kapacitu až 120 litrov objemu a obsahuje funkciu automatického upozornenia na plný kôš.

Možnosť skartovania dokumentov spojených sponami

Výkonnejšie skartovacie zariadenia dokážu spracovať aj viac stránkové dokumenty spojené sponami, ktoré odstránia.

Rýchlosť skartovanie 

Výrobca udáva pri skartovacom modeli aj informáciu a rýchlosti skartovania a to v metroch plochy za minútu. Údaj vyzerá napríklad takto 2,5 m/ minútu.

Doba nepretržitého chodu 

Väčšie zariadenia dokážu pracovať neobmedzene alebo dlhý čas bez prerušenia. Pri menších skartovačkách je potrebné skartovanie po niekoľkých minútach na nejaký čas prerušiť. Čas je samozrejme inviduálny od modelu, ale aj pri tých najjednoduchších je to 10 - 20 minút nepretržitého skartovania.

Možnosti skartovanie médií a kreditných kariet 

Pri skartovacom zariadení berte ohľad aj na odporúčané materiály, ktoré dokáže zariadenie bez problémov skartovať. Okrem papiera by si mala dobrá skartovačka poradiť aj so sponami, CD/DVD/BD  nosičmi, plastovými kreditnými a identifikačnými kartami.

Pokročilé funkcie

Niektoré skartovačky majú navyše pár funkcií. Patrí sem automatické upozornenie na prekročenú hrúbku skartovacieho materiálu, aby nedošlo k záseku papiera, spätný chod a signalizácia na nebezpečnú blízkosť ruky užívateľa k skartovaciemu otvoru (pri manuálnom vkladaní). 

Hrúbka prúžkov pri skartovaní

Aj tento parameter sa v závislosti od modelu líši. Niekomu možno postačí, ak sa dokument skartuje na hrubšie prúžky. Pre kvalitné spracovanie je lepšie skartovacie zariadenie, ktoré dokáže nasekať dokument, na čo najmenšie prúžky alebo mikro-častice. Čím menšie časti po skartovaní ostanú, tým viac sa minimalizuje možnosť, aby z takého odpadu niekto získal informácie. Navyše sa tým redukuje objem odpadu. 

Existujú dva spôsoby rezu, akými je materiál skartovaný 

- pozdĺžny rez

Dokument je narezaný pozdĺž celej dĺžky papiera, dostávame tak dlhý pásik o určitej šírke.

- priečny rez

Dokument je narezaný v oboch smeroch pozdĺžne aj priečne, čím vzniká menší objem odpadu a takto skartovaný odpad ma vyšší stupeň utajenia. 

 

Stupeň utajenia pri skartovaní 

Vo vládnom sektore a niektorých firmách sa musí dodržiavať istý stupeň utajenia pri skartácií, podľa smerníc. Pre skartovanie sú prísne dané štandardy, ako majú byť dokumenty rozsekané. Práve spracovanie, akým je narezaný dokument spĺňa, buď stupeň utajenia 1, 2, 3 pri pozdĺžnom reze alebo vyšší stupeň pri priečnom reze. V Európe sa používala pre skartovanie norma DIN 32757 Nemeckého inštitútu, ktorý  stupne rozdeľuje od DIN1 - DIN6. Pri DIN1 ide o najnižší stupeň utajenia, kde prúžky dosahujú maximálnu šírku 12 mm, vhodné do domácnosti pre menej citlivé dokumenty. DIN2 (6 mm) je najnižší štandardne odporúčaný stupeň vo firemnom prostredí. DIN3 (2 mm) a DIN4 (2 x 15 mm) priečnym rezom, sú vyhovujúce stupne pre firemné prostredie s citlivými údajmi. Vyšší stupeň utajenie, ako je DIN5 (0,8 x 12 mm) sa používa vo vládnych inštitúciách a prostredí, kde sú veľmi citlivé informácie. DIN6 (0,8 x 4) priečnym rezom, je maximálny stupeň utajenia skartovania dokumentov. Kto v súčasnej dobe používa tento stupeň, ťažko povedať, možno sú takto skartované tajné spisy o UFO.

Tieto štandardy v roku 2014 nahradila Európska únia novými pod označením normy DIN 66399. V podstate ide o trochu iné označenie a rozdelenie do 3 stupňov podľa citlivosti údajov, 7 stupňov bezpečnosti dokumentov a 6 typov dátových nosičov. Pre porovnanie oproti klasickým DIN1 - DIN6, sú nové stupne rozdelené podľa plochy častíc max. od 2 000 mm2 alebo šírky prúžku max. 12 mm. Pri pozdĺžnom reze je dĺžka prúžku neobmedzená. Spadá tam P-1 a P-2, ktoré nahrádzajú staršie označenie DIN1, 2. Ďalej sú to stupne P-3 v pozdĺžnom reze, P-4 už v priečnom reze so šírkou častíc 6 mm ( 4 x 40 mm). 
P-5 (plocha častíc max. 30 mm2, šírka prúžku max. 2 mm, veľkosť častice (2 x 15 mm)
P-6 (plocha max. 10 mm2, šírka prúžku max. 1 mm, veľkosť častice (0,8 x 12 mm)
P-7 (plocha max. 5 mm2, šírka prúžku max. 1 mm, veľkosť častice (0,8 x 5 mm)

Hlučnosť 

Na koniec je potrebné spomenúť aj hlučnosť. Tá sa pri skartovacom zariadení pohybuje okolo 50 - 70 dB, závisí od modelu. Ak potrebujete skartovať veľký objem, určite oceníte skartovačku s čo najnižšou hlučnosťou.

V dnešnej dobe každý, kto používa tlačiareň alebo potrebuje zničiť nejaké dokumenty, môže siahnuť po skartovacom zariadení. Málokto z nás má doma pec, krb alebo iné vykurovacie teleso s priamym ohňom, kde by mohol papiere spáliť. Z ekologického hľadiska je lepšie skartovanie a takýto odpad separovať. Je to v podstate papierovina a pokiaľ nie je znečistená biologickými nečistotami patrí do zberného dvora alebo kontajnera pre papier. Aj skartovaný papier je vhodný na ďalšiu recykláciu.