Kancelária a škola

Strata schopnosti čítať do hĺbky

Digitálna doba spôsobila aj nový prístup čítania textu. Ten je založený skôr na rýchlom prezeraní textu bez hlbšieho porozumenia. Podľa nového výskumu je obava zo straty tejto základnej zručnosti najväčšia u detí, ktoré prechádzajú od „učenia sa čítať“ k „čítaniu, aby sa učili“, zvyčajne vo veku okolo deviatich alebo desiatich rokov.

V istom článku sa americký novinár John R. MacArthur odvolal na najnovší prieskum Ministerstva školstva USA, ktorý zistil, že schopnosti porozumenia textu u 13-ročných klesli v priemere o štyri body. Kritickým bol údajne školský rok 2019/ 2020 zasiahnutý Covidom-19. Ešte alarmujúcejšie je, že priemerný pokles bol sedem bodov v porovnaní s údajom z roku 2012. Výsledky študentov s najhoršími výsledkami klesli pod úroveň čitateľských zručností z roku 1971, keď sa uskutočnila prvá národná štúdia. 

Práve Covid-19 a blokády počas pandémie, keď bolo učenie v prevažnej miere online, sú z veľkej časti dôvodom poklesu. Už menej sa ale diskutovalo o osvetlenej obrazovke zobrazujúcej pixelové písmo namiesto tlačeného alebo skenovaného textu, ktoré deti používali na čítanie dávno pred rokom 2020.

 

zdroj foto: Canva

Problém s čítaním digitálneho textu

V porovnaní s čítaním z tlačeného textu predstavuje čítanie digitálneho textu množstvo problémov. V neposlednom rade je to povaha digitálnych zariadení, ktoré používame a jednoduchý prístup, ktorý ponúkajú k viacerým rozptýleniam. Ide však aj o to, ako čítame digitálne texty, čo má tendenciu zahŕňať rolovanie a skenovanie, bez ohľadu na to, či ide o textovú správu od priateľa, online článok alebo dôležitý učebný zdroj dodaný učiteľom.

Existuje rastúci počet prieskumov, ktoré skúmajú vplyv čítania digitálnych textov v porovnaní s tlačenými a zisťujú, že papier a tlač zakaždým vyhrávajú. Práve MacArthur vo svojom článku zdôrazňuje najnovšiu štúdiu, ktorá odhaľuje negatívne dôsledky čítania digitálnych textov pred tlačenými.

Štúdie tímu neurovedcov pod vedením Dr. Karen Froud z Columbia University's Teachers College v USA testovali deti vo veku od 10 do 12 rokov. Tie boli požiadané, aby čítali originálne texty na papieri a na obrazovke. Zistili, že účastníci čítali hlbšie pri čítaní textu na papieri v porovnaní s čítaním na obrazovke, kde bolo pozorované povrchné čítanie.

Čo je hlboké čítanie?

Pred príchodom digitálnych textov by väčšina čítania bola vo väčšej či menšej miere hlbokým čítaním. Hlboké čítanie nie je len o učení sa toho, čo text hovorí, ale aj o pochopení toho, čo to znamená. Vyžaduje si to sústredenie, čo znamená žiadne rozptyľovanie. To je práve to, čo je v čoraz viac digitalizovanom svete ťažko dosiahnuteľné. Hlboké čítanie je v súčasnosti výzvou pre väčšinu ľudí, dokonca aj pre tých, ktorí vyrastali pred príchodom všetkého digitálneho. Ale pre deti, ktoré sa učia v škole, kde sa digitálny text stal v posledných rokoch čoraz bežnejšou normou, to predstavuje vážne obavy.

Mirit Barzillai v článku z roku 2009 zdôraznila výzvy, ktorým čelí hlboké čítanie u detí

„Pod pojmom hlboké čítanie máme na mysli súbor sofistikovaných procesov, ktoré podporujú porozumenie a ktoré zahŕňajú inferenčné a deduktívne uvažovanie, analogické zručnosti, kritickú analýzu, reflexiu a náhľad. Odborný čitateľ potrebuje milisekundy na vykonanie týchto procesov; mladý mozog potrebuje na ich rozvoj roky. Obidve tieto kľúčové dimenzie času sú potenciálne ohrozené všadeprítomným dôrazom digitálnej kultúry na bezprostrednosť, informačnú záťaž a kognitívny súbor poháňaný médiami, ktorý zahŕňa rýchlosť a môže odrádzať od uvažovania v našom čítaní aj v našom myslení.“

Existujú kroky, ktoré sa dajú urobiť a robia sa  s cieľom čeliť škodlivým vplyvom digitálneho sveta na čítanie.

 

zdroj foto: Canva

Opätovné zavedenie papierových textov do škôl

Vo Švédsku po „hyperdigitalizovanom prístupe k vzdelávaniu“ teraz školy v krajine podnikajú kroky na opätovné zavedenie zamerania na tlačené knihy, tiché čítanie a písanie rukou. Práve písané písmo je druhý dôvod na obavy. Strojové písanie, písanie na klávesnici nahrádza vo veľkej miere klasický ručne písaný text na papier. Tento krok súvisí s poklesom miery porozumenia u detí, podobne ako v USA Medzinárodné hodnotenie odhalilo pokles úrovne čítania u švédskych štvrtákov (vo veku okolo deväť rokov) z priemerných 555 v roku 2016 na 544 v roku 2021. 

Význam tlačených kníh doma

Hoci rodičia nemusia byť vždy schopní kontrolovať alebo otvorene ovplyvňovať používanie digitálnych zdrojov v škole na papieri, môžu to ovplyvňovať doma. Treba zdôrazniť dôležitosť úlohy rodičov pri podpore čítania tlačených kníh v domácnosti, aby bolo súčasťou každodenného života detí rovnako ako digitálne a pomáha rozvíjať to ich čitateľské zručnosti.

65 % spotrebiteľov uprednostňuje tlač

Vzhľadom na možnosť výberu väčšina spotrebiteľov uprednostňuje čítanie tlače. Prieskum spoločnosti Two Sides z roku 2023 odhalil, že 65 % európskych spotrebiteľov uprednostňuje čítanie tlačených kníh a 52 % verí, že deti sa pri čítaní z tlačených materiálov učia viac v porovnaní s digitálnymi (len 16 % nesúhlasí). Ďalších 45 % súhlasilo s tým, že lepšie porozumejú príbehu pri čítaní správ v tlačenej podobe, než online.

Tlač je lepšia na učenie

Rastúci počet výskumov, ktoré sa zaoberajú rozdielmi medzi čítaním tlačeného textu a digitálnym, vytvára stále jasnejšiu predstavu o tom, že tlač je najlepšia, pokiaľ ide o učenie. Ak prestaneme čítať tlačené texty prídeme časom o schopnosť čítať hĺbkovo s porozumením textu. Čítaniu v digitálnej forme sa nevyhneme, ale môžeme rozvíjať schopnosť čítania v digitálnej forme, ale aj čítania hlbokých komplexných textov. Ďalším faktorom je fyzický rozmer, keď sa môžeme knihy v tlačenej forme dotknúť.

 

zdroj: twosides.info