Kancelária a škola

Tlač dokumentov a správne zvolený typ písma

Málokto z nás pri bežnej tlači rieši typ a veľkosť písma. Väčšinou sa spoliehame na predvolené nastavenie v textovom editore. Najčastejšie je to Calibri, Arial alebo Times New Roman. Pre písanie textu vo Worde je základným písmom typ Calibri veľkosť 11pt. Tento font je veľmi dobre čitateľný, nielen na monitore, ale aj na vytlačenom dokumente. My sa chceme pozrieť na to, aké typy písma sú vhodné pre tlač a akým spôsobom, môžu ovplyvniť spotrebu farieb v náplni do tlačiarne. Čo potrebujeme vedieť o správnom výbere typu písma pre tlač?

Ak držíte vytlačený dokument v rukách, ktorý sa vám dobre číta, nemáte problém s veľkosťou textu a je dodržiavané správne riadkovanie, nebudete o type písma s najväčšou pravdepodobnosťou premýšľať. Keď však dostanete do rúk výtlačok, ktorý na vás pôsobí rušivo, písmo je malé alebo riadkovanie nesprávne začnete sa tým zaoberať. Rovnako vo chvíli, keď vám na pracovnom stole pristane dokument, kde je použité ozdobné písmo, vhodné na svadobné oznámenia. 

Typy písma (fonty)

Na výber máme veľké množstvo typov písma. Delíme ich na dve základné skupiny a to pätkové a bezpätkové. Rozoznáte ich ľahko, pretože pätkové písmo (serif) má rozširujúce ukončenie písmena. Najznámejším typom pätkového písma je obľúbené Times New Roman. Bezpätkové písmo (sans serif) je naopak bez rozširujúcich detailov a pôsobí jednoduchšie, viac technickejšie. Medzi najviac používané bezpätkové typy písma patrí Arial a Calibri. Pre tlač pracovných dokumentov, sú práve tieto dva typy najvhodnejšie. Okrem nich sú známe typy písma Script (pripomína ručne písané) a Displej (nadpisové), ktoré vynikne hlavne pri väčšej veľkosti.

Veľkosť písma

Text s veľkosťou písma 11, 12pt je dobre čitateľný na vytlačenom dokumente aj na monitore. Preto nemusíte meniť veľkosť pre elektronické dokumenty a zvlášť pre tie, ktorí pôjdu do tlače. Hlavný nadpis a podnadpisy majú inú veľkosť. Vo Worde nájdete predvolenú veľkosť 16pt a pre nadpisy typ písma Calibri Light.

Riadkovanie

V dokumentoch sa používa riadkovanie 1,5. To vyhovuje väčšine dokumentov pre tlač. Samozrejme, že si tento parameter pre tlačené dokumenty viete upraviť. No v snahe ušetriť papier sa môžete dopracovať k výsledku, keď text začne byť zle čitateľný. V niektorých prípadoch dokumentu sa vyžaduje dodržiavanie riadkovania 1,5.

Čitateľnosť alebo šetrenie

Možno chcete ušetriť papier a natlačíte text z dvoch listov na jeden hárok papiera, ale vizuálny výsledok môže byť zle čitateľný dokument. Vtedy radšej použite obojstrannú tlač. Rovnako veľkosť písma, vám môže spôsobovať problém s čítaním, a aj nespravne zvolený font. Ak napríklad zvolíte pätkové písmo s výrazným rozširujúcim ukončením pre celý text, alebo typ Bold, písmo v tlačenom dokumente, môže zhoršiť kvalitu čítania.

Vhodnosť  písma a typ dokumentu

Doteraz sme brali do úvahy bežný alebo pracovný dokument, kde potrebujeme jednoduché písmo, ktoré sa dobre číta. Pre propagačné materiály, rôzne vizitky alebo  pozvánky si môžete zvoliť pätkové písmo alebo kombináciu oboch typov písma. V takom prípade ide najčastejšie o informačný, krátky text a dôležitosť sa viac prikladá vizuálnej stránke. 

Úspora atramentu a toneru

Na záver si môžeme položiť otázku, aký má dopad na spotrebu atramentu alebo toneru voľba typu písma. Klamali by sme, ak by sme tvrdili, že žiaden. Pokiaľ by ste vytlačili väčší objem tlače ozdobnejším písmom alebo písmom vo verzii Bold, a oproti tomu taký istý počet jednoduchým písmom, rozdiel v spotrebe (atramentu, toneru) by ste postrehli. Medzi odporúčané typy písma, ktoré sú šetrené k spotrebe patria: písmo Calibri Light, Century Gothic alebo Garamond. Práve Garamond bol istý čas považovaný za najšetrnejší typ písma ohľadom spotreby atramentu. Jeho navrhovateľom, dnes by sme povedali dizajnérom, bol parížsky rytec (typograf) Claude Garamond (16. storočie). 

Veľkosť písma, riadkovanie a medzery majú vplyv na čitateľnosť dokumentu. Dobre zvolený typ písma, vám zase môže ušetriť farbu vo vašej tlačiarni.