Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Tlačiarne a pamäť

Položme si na začiatok pár otázok. Môžeme brať tlačiarne ako počítače? Čo majú spoločné? Majú tlačiarne pamäť? Spoločné majú najmä to, že dokážu spolu komunikovať.

Môžu uchovávať informácie o dokumentoch, ktoré spracúvajú? Sú všetky tlačové úlohy navždy uväznené v internom CPU tlačiarne, ako obrovská čierna skrinka? Predstavuje nejaká pamäť, ktorú majú, hrozbu pre informačnú bezpečnosť vašej organizácie?

Majú tlačiarne pamäť?

Áno. Najnovšie tlačiarne, povedzme od roku 2000 majú integrovanú pamäť. Podobne ako pri počítačoch a mobilných zariadeniach. Obsahujú pevné disky, systémovú pamäť, operačné systémy a natívne aplikácie.

K čomu prispieva v tlačiarni pamäť? Vďaka nej je tlač efektívnejšou. Tlačiarne potrebujú trochu pamäte, ktorá im pomôže uložiť a spracovať tlačové úlohy. Pomáha im v tom ovládač tlače a zaraďovač tlače. Tlačiareň však potrebuje vytvorenú históriu pripojenia so všetkým vyššie uvedeným, aby mohla tlačiť čo najplynulejšie a najrýchlejšie.

Absolútne nulová pamäť tlačiarne by znamenala rušivý bod zlyhania. Pamäť tlačiarne tiež znamená, že zariadenie môže vykonávať určité úlohy nezávisle od počítača. Ak dôjde k preťaženiu pamäte RAM počítača, nebude to mať vplyv na rýchlosť tlačovej úlohy.

 

Ako funguje pamäť tlačiarne

Tlačiarne, podobne ako mnohé iné elektronické zariadenia majú vnútornú pamäť, ktorá im umožňuje efektívne spracovávať a tlačiť dokumenty. Táto pamäť slúži, ako dočasný úložný priestor pre dáta počas ich spracovania tlačiarňou. Obsahuje informácie, ako sú tlačové úlohy, nastavenia, fonty a ďalšie údaje potrebné pre proces tlače.

RAM a ROM

Tlačiarne majú energeticky nezávislú pamäť (RAM) a energeticky nezávislú pamäť (ROM), rovnako ako počítače.

Pamäť s náhodným prístupom (RAM), známa aj ako „pracovná pamäť“, je typ dočasnej pamäte, ktorá ukladá krátkodobé údaje pre rýchly a dočasný prístup tlačiarne. Dočasná pamäť je akýkoľvek typ údajov, ktoré tlačiareň po vypnutí zabudne.

Pamäť iba na čítanie (ROM) je trvalé, dlhodobé ukladanie údajov, ktoré nemožno triviálne upravovať alebo vymazávať. Na rozdiel od pamäte RAM je ukladanie údajov v pamäti ROM trvalé a pri vypnutí tlačiarne sa naň nezabudne. Pamäť ROM sa zvyčajne používa na uloženie softvéru alebo firmvéru tlačiarne.

Takže aj keď to znie, že váš počítač a tlačiareň majú veľa spoločného. Tlačiarne majú pamäť, ale ich RAM a celková veľkosť pevného disku nie sú také veľké ako počítače. Prečo? Pretože tlačiarne doslova potrebujú ďalší priestor pre všetky mechanizmy, ktoré výrobný proces vyžaduje.

Aké sú riziká bezpečnosti údajov

Keďže tlačiarne majú pamäť, existuje oprávnená obava o to, koľko údajov si uchovávajú. A rovnako aj ako dlho. Ak vymieňate alebo likvidujete tlačiareň, chcete mať istotu, že z nej vymažete všetky citlivé údaje.

Dobrá správa je, že hackeri a zlodeji údajov sa zvyčajne zameriavajú na siete. No, to nie je dobrá správa. Chcem tým povedať, že hackeri sa môžu zamerať na vašu tlačiareň, ako na vstupný bod na prelomenie vašej siete. Ale čo sa týka samotnej fyzickej tlačiarne, je málo pravdepodobné, že sa pokúsia fyzicky ukradnúť vašu tlačiareň, aby ukradli citlivé údaje v RAM alebo ROM vašej tlačiarne.

 

Dĺžka uchovávania pamäte tlačiarne

Ako dlho si tlačiareň pamätá údaje tlačovej úlohy, závisí od kapacity pamäte RAM. To sa mení v závislosti od modelu tlačiarne, veľkosti a jej konfigurácie. Niektoré tlačiarne automaticky vymažú pamäť RAM po dokončení tlačovej úlohy alebo po vypnutí zariadenia. Pre efektívnu tlač však niektoré tlačiarne uchovávajú údaje vo svojej pamäti na dlhší čas, ako súčasť svojej kruhovej vyrovnávacej pamäte. 

Cyklická vyrovnávacia pamäť

Circular buffer (cyklická vyrovnávacia pamäť) je akýmsi dlhším typom pamäte s náhodným prístupom. Je to vtedy, keď údaje zostávajú o niečo dlhšie ako krátkodobo. Ale nezostane navždy. Niektoré tlačiarne uchovávajú údaje obmedzený čas. Vymaže sa iba vtedy, keď je pamäť plná. Potom sa kapacita pamäte znova načíta a spustí sa znova. Toto je cyklická, kruhová vyrovnávacia pamäť.

Kapacita vašej cyklickej, kruhovej vyrovnávacej pamäte je rovnaká, ako kapacita RAM vašej tlačiarne. Ak má teda váš počítač 132 MB pamäte RAM, ide o rotáciu dátového úložiska vo vašej kruhovej vyrovnávacej pamäti.

Ako odstrániť pamäť tlačiarne

Keďže existujú dva rôzne typy pamäte tlačiarne, existujú dva rôzne spôsoby vymazania pamäte tlačiarne.

Ako vymazať RAM tlačiarne

Postupujte podľa prastarého postupu, vypnite ho a znova zapnite. Na úplne vymazanie celej dočasnej  pamäte je samotný reštart o niečo vhodnejší.

Postup reštartu

- zapnite zariadenie

- odpojte na 20-30 sekúnd

- zapojte ho späť

Tým sa vymaže celá dočasná pamäť.

 

Ako vymazať cyklickú, kruhovú vyrovnávaciu pamäť tlačiarne

Ak chcete vymazať cyklickú, kruhovú vyrovnávaciu pamäť tlačiarne, musíte túto vyrovnávaciu pamäť vyčerpať.

Povedzme teda, že vaša kruhová vyrovnávacia pamäť má pamäť na 20 tlačových úloh. Tlačové úlohy 11 až 17 boli vysoko dôverné. Budete chcieť vytlačiť iné nedôverné dokumenty, ktoré vymažú citlivé úlohy. Nevytlačili by ste však len 3 dokumenty, aby ste ich dostali na 20. Museli by ste pokračovať v tlači, kým by ste doslova neprepísali pamäťové sloty 11 až 17. Úlohy 18 – 10 by boli necitlivé sloty, ak by ste vytlačili iba 10 tlačových úloh, ktoré by vás dostali len do slotu 7. Kapacita vašej kruhovej vyrovnávacej pamäte je celková RAM vašej tlačiarne.

Ak to všetko znie príliš tvrdo, vykonajte úplné obnovenie továrenských nastavení. Tým sa z kruhovej vyrovnávacej pamäte tlačiarne vymažú všetky dôverné tlačové údaje.

Ďalšie aspekty zabezpečenia tlačiarne

Zabezpečenie tlačiarne presahuje rámec správy pamäte. Je nevyhnutné zvážiť ďalšie aspekty, ako je bezpečnosť siete a kontrola prístupu. Ochrana tlačiarní pomocou silných hesiel, šifrovanie tlačových úloh počas prenosu a monitorovanie sieťových pripojení môže pomôcť chrániť citlivé údaje.

Ako postupovať pri likvidácii tlačiarní

Pokiaľ ide o likvidáciu tlačiarní, správne čistenie a údajov je kľúčové, aby sa predišlo možnému úniku údajov. Na zaistenie bezpečnej a zodpovednej likvidácie tlačiarne je nevyhnutné dodržiavať osvedčené postupy vrátane vykonania funkcie obnovenia továrenského nastavenia alebo funkcie bezpečného vymazania, vybratia alebo zničenia ukladacieho média, ak je to vhodné, a konzultácie s profesionálnou recyklačnou službou. 

V súčasnosti majú takmer všetky tlačiarne v nainštalovanú nejakú pamäť. To umožňuje ukladanie údajov, aby ich bolo možné neskôr vyvolať a znova vytlačiť bez toho, aby ste museli znova prejsť celým procesom tlače. Množstvo pamäte sa líši od modelu tlačiarne, ale vo všeobecnosti sa dá rozšíriť, ak je potrebné viac miesta. Hoci väčšina ľudí o tom nepremýšľa, tieto uložené údaje by mohli predstavovať bezpečnostné riziko, ak by sa dostali do nesprávnych rúk. Pred predajom alebo likvidáciou sa preto odporúča vymazať pamäť.

Z hľadiska bezpečnosti samotné tlačiareň netvorí veľkú časť možných útokov zabezpečenia. Skôr je potrebné skontrolovať to, že vaša sieť do ktorej je zariadenie pripojené je bezpečná. Aktualizujte svoj softvér a firmvér. A dodržiavajte protokoly bezpečnej tlače. Keď príde na pamäť vašej tlačiarne, zistite, kde ukladá dáta a ako dlho. Pri likvidácii je najlepším riešením obnovenie továrenských nastavení.

 

Zdroj: papercut.com