Tonery a náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Kancelária a škola
IT a Elektronika

Tlačový server

S pojmom tlačový server sa stretávame prevažne v podnikovej sfére. Ide o spôsob, ako pripojiť viac tlačiarní do jednej lokálnej siete. Ak je potrebné manažovať tlačové úlohy medzi kanceláriami sú tlačové servery veľmi užitočnými zariadeniami. Ich využitie je možné samozrejme aj v domácom prostredí. Ak je tlačiareň alebo akákoľvek multifunkcia pripojená k jednému počítaču môže sa stať, že sa zníži jeho výkon. Aby sa tomuto predišlo alebo aj situácii, že počítač zlyhá je vhodným riešením tlačový server, ktorý umožňuje pripojenie aj z iných zariadení. Dnes je samozrejme možné takúto situáciu riešiť aj bezdrôtovým pripojením z mobilných zariadení k tlačiarní alebo priamo z cloudových služieb z akéhokoľvek zariadenie, ktorým k nim pristupujete. Napriek tomu sme sa rozhodli vyskúšať, ako dnes tento spôsob funguje. Niektoré tlačiarne už majú zabudovaný v sebe tlačový server.  Druhá možnosť je použitie externého zariadenia tlačový server. Ten ponúka niekoľko možností konektivity ako je BLE, NFC, Wireless.
 

Ako nastaviť tlačový server 

 
Nastavenie tlačového servera sa v podstate líši pri rôznych zariadeniach a tlačiarňach minimálne. Tlačový server je možné nastaviť aj priamo v počítači pomocou ovládača MF cez sieť. Je potrebné nastaviť počítač v sieti ako tlačový server, nakonfigurovať v nastaveniach zdieľanie tlačiarne. Prvým krokom je prihlásenie sa do počítača s účtom administrátora. Nainštalovať ak je potrebné ovládač tlačového servera a klientskych počítačov cez sieť. 
 
1. Otvorte priečinok nastavenia
2. Kliknite na zariadenia
3. Zvoľte tlačiarne a skenery
4. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete zdieľať
5. Kliknite na spravovať 
6. Kliknite na vlastnosti tlačiarne
7. Zvoľte zdieľanie tejto tlačiarne
8. Skontrolujte možnosti zdieľať tuto tlačiareň  
9. Do okna názov zdieľania zadajte vlastný popis (alebo nechajte predvolený)
10. Kliknite na potvrdiť
11. OK
 
Po dokončení tohto postupu je zvolená tlačiareň prístupná používateľom siete v ktorej je počítač zapojený. Nasledovne sa môžete pripájať zariadeniami k zdieľanej tlačiarni.
 

Ako pripojiť zariadenie k zdieľanej tlačiarni

 
 Na svojom pc alebo inom notebooku postupujte takto:
 
1. Otvorte nastavenia 
2. Kliknite na zariadenia
3. Zvoľte tlačiarne a skenery
4. Kliknite na pridať tlačiareň alebo skener
5. Zvoľte tlačiareň zo zoznamu, ktorú chcete pridať so svojho zariadenia
6. Vyberte zdieľanú tlačiareň podľa názvu
7. Zadajte cestu k umiestneniu tlačiarne
 
Je potrebné zmeniť IP adresu počítača (názov počítača) a zdieľať názov tlačiarne, ktorú pripájate. Dá sa to aj tlačidlom prezerať a vyhľadať tak zdieľanú tlačiareň. Nasledovne kliknite na tlačidlo ďalšie a inštalácia ovládača. Potom znovu dlhšie a tlačidlo úprava. Po dokončení môžete úspešne odosielať tlačové úlohy na sieťovú tlačiareň.
 
Pri počítačoch so straším operačným systémom ako je Windows 10 sa k týmto krokom dostanete priamo v ovládacom paneli v ponuke zariadenia a tlačiarne. Kliknutím na pridať tlačiareň si zvolíte zo zoznamu tlačiareň, ktorú chcete pridať. Systém začne vyhľadávanie. Nasledovne vyberte zdieľanú tlačiareň podľa názvu a zdajte cestu k umiestneniu. Ďalší postup je rovnaký ako pri OS Windows 10. Všetci používatelia budú môcť tlačiť zo zdieľanej tlačiarne vtedy, keď je počítač (zariadenie), ktoré zdieľa tlačiareň zapnuté a pripojené k sieti. Tlač nie je možná, pokiaľ je zariadenie vypnuté alebo v režime spánku. 
 
V prípade pripojenia zariadenia tlačový server, ktorý stále nájdete v ponuke rôznych výrobcov tlačiarní postupujte podľa návodu výrobcu. Prevedie vás krk za krokom k úspešnému nastaveniu.