Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Výrobcovia tlačiarní vnímajú citlivo klimatickú situáciu

Posledných niekoľko rokov je predmetom záujmu v tlačiarenskom priemysle životné prostredie a klimatické zmeny. Výrobcovia čoraz viac presadzujú recykláciu v čo najväčšom rozsahu. Pristupujú ekologicky nielen pri výrobe produktov a obalovom materiáli, ale aj následnou recykláciou a ekologickou likvidáciou po skončení životnosti produktu. Veľmi dobrým príkladom je použitie recyklovaného materiálu pri výrobe nových zariadení. Ďalším sú výmenné programy náhradných náplní za renovované. Okrem týchto krokov nám výrobcovia prinášajú inovácie technológií, ktorými značne prispievajú k životnému prostrediu a to napríklad neustlaným znižovanom spotrebnej energie. Všeobecne sa to týka skoro každého výrobcu a to nielen v tlačiarenskom priemysle. Pozorne sledujeme tieto environmentálne trendy, pretože tlačiarne sú dnes súčasťou skoro každej domácnosti, malých, či veľkých firiem aj obrovských podnikov.

 

 

Na stránkach spoločnosti Epson sa objavil článok o výsledku ich globálneho prieskumu v rámci povedomia o klimatickej situácii našej planéty. Bohužiaľ záver tejto správy nie je veľmi potešujúci. Prieskum odhalil, že povedomie o klimatických zmenách je stále nedostatočné a veľa opýtaných respondentov si neuvedomuje, že sa to už deje a aké katastrofálne následky to môže mať pre budúce generácie.

Už pred nejakým časom sme mohli zaznamenať kampaň spoločnosti Epson „Zastavte globálne otepľovanie.“ V spojení s National Geographic vzniklo krátke, ale výstižné video o dopade tepla na permafrost. Aktivita spoločnosti v tomto smere napreduje ďalej. Práve pred novembrovou konferenciou COP 26 vo Veľkej Británii zverejnila spoločnosť výsledky prieskumu pod názvom „Climate Reality Barometer.“ Prieskumu sa zúčastnilo 15 264 respondentov z krajín Európy, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky. Úmyslom spoločnosť Epson je neustále zvyšovať informovanosť verejnosti o dopadoch klimatických zmien a hlavne vyvolať diskusiu a apelovať na tých, ktorí majú v týchto veciach právomoc rozhodovať. Za nimi nasledujú výrobcovia produktov a nakoniec aj samotní používatelia. Každý môže väčším alebo menším podielom prispieť.

Vráťme sa k zverejneným údajom prieskumu. Viac než 15 tisíc ľudí z Austrálie, Brazílie, Činy, Francúzka, Nemecka, Indie, Indonézie, Talianska, Japonska, Južnej Kórei, Singapuru, Taiwanu ale aj USA a Veľkej Británie vyjadrilo svoj názor. Ide geograficky rôznorodú vzorku respondentov. Na základnú otázku, či si myslia, že je možné odvrátiť klimatickú krízu v súčasnosti a blízkej budúcnosti skoro polovica z opýtaných mala optimistický pohľad. Necelých 30 % už taký optimizmus nezdieľala a sú v tomto smere pesimistický. Určité percento niekde na hranici 5 % neverí, že klimatická kríza reálne existuje. Optimistické odpovede prišli väčšinou od ľudí, ktorých povedomie o klimatických zmenách je vyššie. Zaujímajú sa v tom smere o zmeny klímy, vedecké výskumy a inovatívne technologické riešenia smerom k obnoviteľným energiám.

Ako uvádza IPCC že niektoré zmeny klímy riadené ľuďmi budú trvať tisícročia, a to vzhľadom na množstvo globálnych udalostí. Všetky vrátane najteplejšieho mesiaca júla, aký bol kedy zaznamenaný a požiarov v Európe, Severnej Amerike a Ázii a záplav v Číne, Kolumbii a Nemecku. Zistenia prieskumu spoločnosti Epson o klimatickej realite naznačujú stále značný optimizmu nad dôkazmi a realite o klimatických zmenách.

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť, Epson Europe, povedal: „Vzhľadom na to, že sa nám klimatická kríza odohráva pred očami, je skutočným znepokojením, že toľko ľudí svoju existenciu nerozpozná alebo dokonca aktívne poprie. Je to budíček pre všetkých. Pre vlády, podniky a jednotlivcov, aby naozaj spolupracovali tak, aby COP 26 rozhodoval a inšpiroval opatrenia potrebné na zmiernenie zmeny klímy. “

 

Prílišný optimizmus vs. fakty

Prieskum naznačuje, že optimizmus ľudí môže byť dôsledkom nepochopenia zmeny klímy, a teda jej rozsahu. Asi 75 % respondentov vidí súvislosť medzi zmenou klímy a rastúcimi globálnymi teplotami (77 %), extrémnym počasím (74 %) a lesnými požiarmi (73 %). Naproti tomu informovanosť klesá na niečo viac ako polovicu v prípade udalostí, ako je hladomor (57 %), masová migrácia ľudí (55 %) a ohniská hmyzu (51 %). Tu existujú významné regionálne rozdiely, pričom hladomor je najvyšší na Taiwane (72 %) a najnižší v USA (44 %).

Mnohí vidia zodpovednosť za riešenie núdzovej situácie na strane štátnych a priemyselných subjektov. Z opýtaných viac ako jeden zo štyroch (27 %) označuje vlády a 18 % podnikov za tých najzodpovednejších. Takmer 18 % priznáva osobnú zodpovednosť. Tu najvyššiu úroveň dosahuje Indonézia (30 %) a najnižšiu úroveň Čína a Nemecko (obe 11 %). Je stimulujúce, že najväčší počet respondentov označuje zodpovednosť za kolektívnu (31 %).

 


Podnikateľská realita - pravý čas konať

Prieskum klimatickej situácie naznačuje, že pre mnohých zostáva klimatická kríza niečím, čo sa stane ďalším generáciám. Keďže prieskum ukazuje, že 15 % respondentov uznáva, že práve veľké podniky zodpovedné za riešenie klimatickej núdze by mali niesť zodpovednosť. Spoločnosti môžu posilniť postavenie iných spoločností a spotrebiteľov inováciami podporujúcimi udržateľnosť. V spoločnosti Epson bol zaznamenaný vývoj napríklad v týchto oblastiach: iniciatívy na zníženie vplyvu na zákazníkov prostredníctvom použitia vysoko energeticky účinnej technológie PrecisionCore Heat-Free a výskum a vývoj v oblasti environmentálnych technológií, ako sú prírodné (neplastické) materiály.

Okrem inovácií produktov a materiálov môžu podniky dosiahnuť veľký vplyv tým, že budú podporovať a preukazovať zodpovednosť za klímu. Spoločnosť Epson je tou, ktorá prechodom na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu a zapojením sa do iniciatív, ako je projekt RE100 v oblasti obnoviteľnej energie; pracuje na uzavretí cyklu zdrojov, napríklad podporou obnovy a opätovného použitia produktov; a zapojenie sa do partnerstiev s vysokým vplyvom, ako je jeho spolupráca s National Geographic na podpore ochrany permafrost prostredníctvom kampane Zastavte globálne otepľovanie. 

Yasunori Ogawa, globálny prezident spoločnosti Epson, uviedol: „Zistenie deficitu klimatickej zmeny ukazuje, že informovanosť spojená s činmi bude mať pri riešení núdzovej situácie zásadný význam. Cieľom spoločnosti Epson je priniesť toto povedomie a potrebné technológie - našou spoločnosťou, inými podniky a spotrebitelia - transformačné zmeny k akcii. Udržateľnosť je ústredným bodom nášho podnikateľského plánu a je podporovaná značnými zdrojmi - pretože hoci vieme, že je pred nami ešte dlhá cesta, veríme, že môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť. “

 

 

Všetky spoločnosti môžu posilniť svoje postavenie inováciami podporujúcimi udržateľnosť. V spoločnosti Epson bol zaznamenaný vývoj napríklad v týchto oblastiach: iniciatívy na zníženie vplyvu na zákazníkov prostredníctvom použitia vysoko energeticky účinnej technológie PrecisionCore Heat-Free a výskum a vývoj v oblasti environmentálnych technológií, ako sú prírodné (neplastické) materiály.

zdroj: epson.com