Kancelária a škola

Ako editovať naskenovaný dokument

Skenovanie dokumentov a obrázkov je dnes bežná vec, ktorú vykonávame na multifunkčných tlačiarňach alebo samostatných skeneroch. Pokiaľ nám vyhovuje presná kópia naskenovaného dokumentu, nič viac nemusíme riešiť. Niekedy nastane situácia, že takýto naskenovaný dokument potrebujeme ešte dodatočne upraviť. Ako si poradiť v takom prípade? S vhodnými programami v pc môžete aj naskenovaný dokument ďalej editovať. Asi najznámejšími sú Adobe Acrobat a ABBYY FineReader


Pomocou programu ABBY FineReader môžete dokument alebo obrázok skenovať do rôznych formátov. Po otvorení na karte „skenovať“ vyberte „nová úloha“ a následne vyberte do akého formátu sa skenovaný dokument uloží.

Na výber máte

Skenovať do editora OCR vám otvorí sken v programe OCR Editor s rozšírenou konverzáciou a overením. Vďaka tomu budete môcť do naskenovaného dokumentu ručne kresliť a upraviť oblasti rozpoznávania. Ďalej kontrolovať rozpoznaný text s možnosťou učenia programu ABBYY FineReader rozpoznávať aj neštandardné znaky a písma. V rámci editácie môžete využívať pokročilé nástroje pre zistenie najlepších výsledkov OCR.

 

Skenovať do súboru PDF vám vytvorí súbory PDF zo snímok získaných zo skenera

Ak zvolíte úlohu skenovať do súboru PDF viete si nastaviť konverziu, ktorá určuje vzhľad a vlastnosti koncového dokumentu.

Výstupnú kvalitu môžete ovplyvniť výberom z možností: 

- zvoliť najlepšiu kvalitu snímok, ktorá zachová rozlíšenie obrázkov
- vyvážené nastavenie, ktoré zmenší veľkosť súboru PDF bez viditeľnej straty kvality obrázkov
- kompaktnou veľkosťou získate súbor malej veľkosti, ale so znížením kvality obrázkov
- vlastné nastavenie prispôsobuje ukladanie obrázkov

Ďalšou možnosťou, ktorú môžete využiť je vytvoriť dokument PDF/ A. to vám zaručí, že budú dokumenty kompatibilné s formátom PDF/ A. Ak potrebujete použiť kompresiu pre obsah zmiešaného rastra môžete k tomu využiť kompresiu MCR. Pri skenovaní do formátu PDF nechýba ani možnosť rozpoznania textu na snímku (automatické spustenie OCR). V rámci editácie môžete využívať aj nastavenie predbežného spracovania snímku (naskenovaný dokument).

 

Skenovať do programu Microsoft Word vám vytvorí dokumenty programu Microsoft Word zo skenovaných dokumentov

Tento typ formátu viete nastavením konverzácie pre určenie vzhľadu a vlastností ovplyvniť možnosťami, ako sú: 

- zachovanie formátovania (presná kópia, upraviteľná kópia, formátovaný text, iba text)

- jazyky OCR
- zachovanie obrázkov vo výstupnom dokumente
- zachovanie hlavičky, päty a čísla strán
- nastavenie predbežného spracovania snímky
- ďalšie možnosti (rozšírené nástroje)

 

Skenovať do programu Microsoft Excel vám vytvorí dokumenty programu Microsoft Excel zo skenovaných dokumentov

Ak používate balík Microsoft Office máte možnosť skenovať do programu Microsoft Excel.

Po zadaní nastavenie konverzácie máte možnosti:

- zachovanie formátovania (typ pásma, veľkosť a formát odsekov sa zachová) alebo iba text (použije sa jedno písmo a zachovajú sa iba odseky)
- jazyky OCR
- nastavenie formátu XLSX (zachovanie obrázkov alebo vytvoriť samostatný hárok pre každú stranu)
- nastavenie predbežného spracovania snímky
- ďalšie možnosti

 

Skenovať do súboru s obrázkami vám vytvorí dokumenty, ktoré obsahujú iba snímky zo snímok získaných zo skenera

Pri tomto type skenovania do obrazového súboru máte ne výber niekoľko formátov. Po výbere formátu TIFF môžete naskenované snímky skomprimovať a tým zmenšiť veľkosť súboru. Rôzne metódy kompresie majú odlišnú stratu kvality snímku. Preto je potrebné pri voľbe zohľadniť dva faktory a to kvalitu snímku a výslednú veľkosť súboru.

V programe ABBY FineReader môže zvoliť tieto metódy kompresie:

PACKBITS - bez straty dát pre kompresiu čiernobielych skenov

JPEG (formát JFIF) - metóda pre použitie na kompresiu snímok sivej a farebnej fotografie. Ide o výraznejšiu kompresiu s určitou stratou dát. Môže spôsobiť rozmazanie a stratu saturácie farieb

ZIP - nespôsobuje stratu dát a vhodná je pre snímky, ktoré obsahujú väčšie oblasti s jednou farbou

LZW - bez straty dát, vhodná pri snímke s vektorovou grafikou a v odtieňoch sivej

 
Skenovať do iných formátov vytvorí dokumenty v iných žiadaných formátoch, ako sú odt, pptx, epub a html zo skenovaných snímok

Poslednou možnosťou je skenovanie do iných formátov. Medzi tie patria formáty pptx, odt, html, epub, fb2, rtf, txt,.csv, djvu. 

 

Ak ste si už vybrali formát do akého chcete naskenovaný dokument uložiť môžete si nastaviť parametre skenovania. Pred skenovaním samozrejme viete v náhľade pozrieť ukážku, ako bude dokument vyzerať. Potom už stačí iba vybrať kam sa má dokument uložiť. 

Pre editáciu je v podstate dôležitý OCR editor (Optical Character Recognition). Na základe optického rozpoznávania znakov vie pracovať so snímkami, konverzovať ich do upraviteľných formátov. Program obsahuje zabudované automatizované úlohy s možnosťou vytvoriť si vlastné zo širokej ponuky dostupných krokov. Okrem toho nájdete v programe ABBYY FineReader aj nástroj ABBYY Hot Folder, plánovaciu aplikáciu pre spracovanie dokumentov v čase, keď počítač nepoužívate.


Druhým programom, ktorý vám môže pri úprave naskenovaných dokumentov pomôcť je Adobe Acrobat. V programe môžete upravovať text a obrázky naskenovaných dokumentov PDF. Viete si jednoducho zmeniť vaše naskenované dokumenty na upraviteľné dokumenty PDF. Keď otvoríte naskenovaný dokument, ktorý chcete upraviť, tak aplikácia Acrobat automaticky spustí OCR na pozadí a prevedie dokument na editovateľný obrázok a text so správne rozpoznaným písmom v dokumente. Možnosti editácie sú široké vďaka bohatej ponuke nastavení.

- nastavenie predvoleného písma pre pridávanie a úpravu textu
- pridávanie nového textu
- editovanie (zmena, výmena a odstránenie textu)
- voľba formátu písma (zmena písma, veľkosť písma, medzery medzi riadkami, šírka ťahu alebo farby)
- premiestnenie, otočenie a zmena veľkosti textového bloku
- zvýraznenie, podčiarknutie, prečiarknutie textu
- pridávanie anotácie a kreslené označenie na zvýraznenie textu
- pridávanie a úprava očíslovaného zoznamu alebo zoznamu odrážkami

Okrem týchto dvoch programov existujú aj iné, ktoré pomocou OCR (optické rozoznávanie textu) dokážu naskenovaný dokument editovať. 

Ak sa rozhodnete naskenovať dokument v mobilnom zariadení môžete tak urobiť pomocou aplikácií. Niektoré ponúkajú možnosti podčiarknutia, vlastné skice a výber formátu v akom naskenovaný dokument uložíte. Nejaké rozsiahle editovanie však neponúkajú.