Tonery a náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Kancelária a škola
IT a Elektronika

Ako je to s 5G sieťou

5G očakávaná a obávaná sieť

Žiadne vybudovanie a spustenie siete nevyvolalo takú debatu a toľko odlišných názorov, ako 5G sieť. Nejde len o vybudovanie 5G siete u nás, ale na celom svete. Prečo sa o tejto sieti tak vášnivo diskutuje, čo nám môže priniesť a sú na mieste obavy? Určite ste už zachytili nejaké informácie o 5G sieti alebo aspoň o americkom a neskôr aj skoro celosvetovom postoji obmedziť používanie zariadení a technológií pre 5G od čínskeho gigantu Huawei. Ale najprv si zhrnieme základné informácie o 5G sieti.


Základné informácie o 5G

Ide o najnovšiu v poradí 5. generáciu mobilnej siete a technológie mobilnej komunikácie, ktorá by mala nahradiť súčasnú 4G sieť (LTE). Nová 5. generácia sa považuje za veľký pokrok vo svete komunikačných technológií a prináša veľa nových možností. Predošlé generácie sietí využívali na prenos dát frekvenčné pásmo približne od 0.15 – 2.6 GHz. Čím vyššia bola frekvencia, tým bolo pripojenie rýchlejšie, ale s nižším dosahom. Keďže v dnešnej dobe využívame čoraz viac bezdrôtové technológie, tak nám doteraz používané frekvencie už nestačia. A to by sa malo s 5G sieťou zmeniť. Tá môže využívať širší rozsah frekvencií a to od 0.6 - 6 GHz a niekde dokonca až 30 GHz a viac. 

5G siete budú využívať frekvencie v pásmach od 2 - 6 GHz, ale aj vyššie v pásmach nad 6 GHz. Tam sa dostávame k vysokým frekvenciám v pásmach v rozmedzí 24 - 29 GHz a 37 - 43 GHz. Takáto frekvencia už podporuje extrémne rýchly prenos dát. Neznamená to iba veľmi rýchly internet a to rýchle načítavanie webových stránok, videí, bleskurýchle sťahovanie veľkého objemu dát, ale umožní to aj navigáciu a komunikáciu medzi autonómnymi autami, ovládanie domácností na diaľku s extrémne rýchlou odozvou, riadenie inteligentných križovatiek a mnoho ďalších, hlavne priemyselných odvetví, ktoré budú z rýchlej 5G siete ťažiť. 

K tomu aby sme mohli výhody 5G využívať musí byť vybudovaná fyzická sieť vysielačov, ktorá pokryje naše územie. Celá infraštruktúra je zložitejšia, než tomu bolo pri predchádzajúcich generáciách mobilných sietí. Nová 5G sieť by mala fungovať separátne aj so staršími generáciami 3G a 4G sietí, ktoré by mali pokryť miesta, kde bude slabý signál 5G siete. Keďže do vybudovania takejto siete je potrebný obrovský objem investícií, predpokladá sa určitá spolupráca súčasných operátorov a dotácia štátu.

Ohľadom rýchlosti by teoreticky mala 5G sieť poskytnúť pripojenie v jednotkách gigabajtov. Prakticky by mala väčšina používateľov dosiahnuť rýchlosť v stovkách megabajtov. Najväčším benefitom bude stabilné pripojenie a menšia odozva. Ale nielen nízka latencia, ale hlavne stabilita siete pri veľkom množstve pripojení. Zatiaľ kým 4G sieť dokáže pripojiť 10 000 zariadení na km2, tak 5G sieť dokáže na takú istú plochu pripojiť až 1 milión zariadení.

 

Porovnanie mobilných sietí

 

 Typ mobilnej siete

 Mobilná sieť 2G

 Mobilná sieť 3G

 Mobilná sieť 4G

 Mobilná sieť 5G

 Komerčné spustenie

 1991

 1998

 2008

 2020

 Podpora služieb

 Volanie, sms

 Volanie, sms, internet

 Volanie, sms, internet, streamované video v HD

 Volanie, sms, internet, streamované video v 4K, 3D video, IoT

 Rýchlosť prenosu

 9,6/ 14,4 Kbps

 3,1 Mbps

 14,4 Mbps (3.5 G)

 100 - 300 Mbps

 10 - 30 Gbps

 

Podpora zariadení pre 5G

Aby ste mohli využívať 5G sieť je potrebné vlastniť zariadenie s technológovu, ktorá 5G podporuje. Výrobcovia už pridávajú do ponuky nové modely s podporou 5G. Ide napríklad o najnovšie modely vlajkových lodí výrobcov mobilných zariadení, autonómne autá, roboty a iné zariadenia, ktoré potrebujú rýchle pripojenie.

 

                             

zdroj foto: pixabay.com 


Fakty a hoaxy o 5G

A teraz sa vráťme k tomu, že čím je frekvencia vyššia, tým má nižší dosah a to znamená, že pri tak vysokej frekvencii, ktorú môže 5G sieť využívať bude potrebné vybudovať veľkú základňu  telekomunikačných veží s čo najhustejším pokrytím v teréne. To je predmetom diskusie, ktorá rozdelila ľudí na dva tábory. Kým jeden s nadšením očakáva spustenie 5G siete a všetky výhody s ňou spojení, druhá skupina ľudí sa obáva. Čoho presne? Ide o to, že čím vyššia je frekvencia magnetického vlnenia, tým má vyššiu energiu. Ako príklad si môžeme uviesť gama, röntgenové a vyššie frekvencie UV žiarenia, ktoré majú tak silnú energiu, že môžu v látkach vyvolávať zmeny (poškodzovať a ničiť bunky, dna). Tento typ žiarenia nazývame ionizujúce. Odporcovia 5G siete vidia v tomto vážny problém v domnienke, že práve toto bude spôsobovať aj 5G sieť. Faktom je, že hranica kedy sa žiarenie stáva ionizujúcim je približne 2 500 000 GHZ, čo je skoro 83 000 krát viac, než 5G žiarenie. Na porovnanie aj svetlo má viac energie. Ďalším faktom je že na prenos digitálneho televízneho vysielania DVB-T sa doteraz používalo frekvenčné pásmo 700 Mhz, ktoré ju uvoľnilo práve pre 5G. Frekvencia 3,4 – 3,7 GHz sa takisto využíva a to už niekoľko rokov na telekomunikačné služby operátora SWAN.

Napriek tomu, že sa za posledné roky vytvorilo nespočetné množstvo štúdií, ktoré vyvrátili akýkoľvek negatívny účinok žiarenia od 1 - 300 GHz na ľuďoch, stále sa nájdu konšpirátori šíriaci tento hoax. Ďalším známy hoaxom je, že ľudstvo bude očipované nano-čipmi a riadené práve pomocou 5G siete alebo, že vybudovanie 5G sietí vyvolalo Covid19. Ľudská fantázia v tom nepozná medze. 

Fakty: Na jar roku 2020 vydala medzinárodná komisia pre ochranu neionizujúceho žiarenia (ICNIRP) nové usmernenia práve pre 5G siete, ktorými sa bude riadiť svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a následne aj Európska únia. Toto usmernenie je podložené siedmimi rokmi výskumov odborníkmi z celého sveta a potvrdzuje vhodnosť existujúcich limitov pre vystavenie sa elektromagnetickým poliam s menšími úpravami metód merania vo vzťahu k vyšším frekvenciám 5G.


Vedeli ste, že ...

V viacerých krajinách, vrátane Slovenska a Česka už začalo pilotné spustenie 5G siete. Prvá 5G sieť bola spustená v apríli 2019 v Južnej Kórei. Na Slovensku spustila, ako prvá komerčnú prevádzku 5G siete spoločnosť 4ka v Banskej Bystrici a o niečo neskúr nasledovala aj spoločnosť O2 v 4 mestských častiach Bratislavy. Americký prezident označil čínske spoločnosti ZTE a Huawei hrozbou pre národnú bezpečnosť. Ako dôvod uviedol práve technológie 5G sietí, ktoré sú kľúčové pre vybudovanie a správu nových sietí. Menované čínske spoločnosti sú najväčšími dodávateľmi sieťových komponentov. Ďalšími hráčmi v boji o dodávanie technológie a vybudovanie sieti sú spoločnosti Nokia A Ericsson. A na záver ešte jedna zaujímavosť. Prvá 2G sieť bola spustená skoro pred 30timi rokmi vo Fínsku a to presne v roku 1991. 


Krátky záver

Vybudovanie a postupné nasadzovanie 5G siete do prevádzky nebude rýchle a bude prebiehať po etapách. To je dostatočne veľký čas na testovanie a ďalšie výskumy ohľadom prínosu a dopadu, či už pozitívneho alebo negatívneho. Hoci zatiaľ nepociťujeme väčší problém so 4G sieťou, vzhľadom na prudký rast používania rôznych zariadení, ktorými sa pripájame, bola by súčasná sieť o pár rokov nedostačujúca. 5G sieť by mala vyriešiť nielen kapacitné limity, ale aj vysokú rýchlosť  a stabilitu pripojenia.