Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Deň zeme 2019

Každoročne patrí 22. apríl svetovému dňu zeme. Ekologický sviatok sa dostal do povedomia v rokoch 1969 - 1970, ako výzva na ochranu zeme. Stále sa zhoršujúci stav a jej zraniteľnosť, do takej miery trápili ekológov a vedcov z amerického kontinentu, že vyzvali ľudí k celosvetovej ochrane našej planéty. Prvé roky sa tento deň stal symbolom ochrany hlavne v rámci USA, ale neskôr sa tradícia preniesla aj na iné kontinenty. Od roku 1990 už môžeme hovoriť, že ide o celosvetovú výzvu a deň zeme si pripomíname na celom svete. 

Ochrana našej planéty musí byť priorita

Napriek tomu, že je pre deň zeme určený jeden deň a presný dátum, mali by sme sa ekologicky správať celoročne a v každom smere nášho života. Alarmujúce problémy, ako je globálne otepľovanie, klimatické zmeny, vysoký stupeň znečistenia ovzdušia a vodných zdrojov, musia byť pre nás apelom. Mali by sme v oveľa väčšej miere chrániť to, čo nás živí a dáva nám pôdu pod nohami.  Deň zeme patrí medzi najuznávanejšie projekty v rámci záchrany zeme. Zapojiť sa môžete akoukoľvek formou, či už zberom odpadkov v prírode, čistením lokalít okolo vodných zdrojov, správnym separovaním odpadu v domácnosti. Znížením spotreby elektrickej energie alebo obmedzením používania automobilu. Dôležitý je rastúci záujem o ochranu zeme a tiež osveta ohľadom ekologickej gramotnosti.

Uhlíková stopa

Každý z nás vytvára určitú uhlíkovú stopu, ktorá je meradlom vplyvu na základe ľudskej činnosti na klimatické zmeny. Práve ľudský vplyv na prírodu v súčasnej dobe alarmujúco narastá. Preto sa musíme snažiť znižovať svoju vlastnú uhlíkovú stopu. Znižovaním plytvania v každom smere a všetkého druhu, znižovaním spotreby energie a uvedomelejším prístupom k veciam a ich ozajstnej, nevyhnutnej potrebe. 

Odpad vo vesmíre

Hoci je smutnou pravdou, že sa ľudstvu podarilo znečistiť zem prekročením únosnej hranice, máme vždy šancu robiť veci inak a zachrániť si planétu. O nič lepšie na tom však nie je, ani vesmír. Na obežnej dráhe sme dokázali v priebehu desaťročí, nahromadiť ohromné množstvo vesmírneho odpadu. Nefunkčné vesmírne stanice a satelity, ktoré obiehajú okolo našej planéty, sú vážnou hrozbou. Od roku 1957 až do dnes sa nám podarilo znečistiť obežnú dráhu. Preto vznikajú mnohé aktivity popredných vedcov, ktorí pracujú na vývoji technológií, ktorá by nám pomohla vyčistiť aj tento priestor.  

Každý musí začať

Deň zeme nás nabáda k tomu, aby sme sa správali viac ekologicky a to nielen v ten jediný deň, ale celý rok. Môžeme sa spájať do spoločných aktivít na ochranu zeme, ale každý musí začať sám sebou, svojím postojom k ekológii a ochrane životného prostredia v svojom najbližšom okolí.

Výzva pre používateľov tlačiarní

Keďže sa zaoberáme predajom náplní do tlačiarní, kladieme dôraz na recyklácia prázdnych kaziet a riadime sa niekoľkými zásadami. Môžu byť užitočné aj pre vás.

- Prázdne kazety odovzdávajte na miesta, ktoré sú určené na zber a recykláciu spotrebovaných atramentových a tonerových kaziet. Niektoré spoločnosti vykupujú originálne kazety.

- Šetrite papier. Zvážte používanie farebnej a čiernobielej tlače, podľa typu dokumentu. Používajte, ak je to možné recyklovaný kancelársky papier. Tlačte šetrne a využite tlač niekoľkých strán na jeden hárok papiera alebo využívajte obojstrannú tlač. Šetrite tým papier a v konečnom dôsledku životné prostredie.
 
- Správnym používaním zariadenia predĺžite jej životnosť. Tlačiarne a multifunkcie sú dnes už v každej domácnosti a samozrejme aj v každej firme. Správnym používaním a pravidelnou údržbou môžete predlžiť životnosť vášho zariadenia, čo je zase bod pre životné prostredie. Využívajte v zariadeniach, ktoré to ponúkajú EKO program s nižšou spotrebou elektrickej energie. 

#trashtag

Sociálnymi sieťami sa šíri výzva s hastagom #trashtag. Tento nový challenge spustil nevídanú aktivitu ľudí, ktorí sa snažia vyzbierať, čo najviac odpadu. Vyberú si miesto, ktoré je znečistené odpadom a sami alebo s priateľmi ho vyčistia. O ich čine svedčia fotografie, pred a po vyčistení lokality. Aj takto sa dá urobiť z našej planéty pekné čisté miesto. Do celosvetovej #trashtag challenge sa zapojilo už niekoľko firiem zo Slovenska.

22. apríl je už o pár dní, urobte niečo pre svoju planétu.