Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Ekologické tlačiarne majú zelenú

Veľký dôraz na životné prostredie je témou v mnohých odvetviach. Ani výrobcovia tlačiarní a náplní do tlačiarní, nie sú výnimka. Priamo pri výrobných procesoch sa zameriavajú na viacero aspektov, ktorými dokážu znížiť dopad na životné prostredie. Spoločnosti, ktoré vyrábajú tlačiarne dokážu v dnešnej dobe veľmi rozumne využívať recyklované materiály pri výrobe nových zariadení. Príkladom je výrobca HP, ktorý pri nových modeloch tlačiarní využíva 20 % recyklovaného materiálu. Výrobný proces podlieha prísnym štandardom ohľadom ekológie. Ešte skôr, než sa dostane tlačiareň na výrobné linky pracujú vývojári na rôznych ekologických inováciách, ktoré bude zariadenie obsahovať. Ani jeden z výrobcov v tomto nestagnuje. Vidíme to pri predstavovaní nových modelov, že vývoj v tomto smere úspešne napreduje. Čím všetkým môžu teda výrobcovia tlačiarní a spotrebného materiálu pre tlač prispieť k ekológii?

 
- neustála inovácia produktov (funkcie prospievajúce k šetreniu spotrebného materiálu)
- znižovanie spotreby energie zariadení
- výrobný proces s ekologickým programom
- znižovanie odpadu pri výrobe
- používanie recyklovaného materiálu pri výrobe nových zariadení a spotrebného materiálu
- znižovanie uhlíkovej stopy 
- recyklácia atramentových kaziet a tonerov 
- výmenné programy použitých naplní do tlačiarní 
- širšia podpora recyklovaného papiera pre vyrábané tlačiarne
- rôzne podporné programy, ako je čistenie oceánov, vysádzanie nových stromov

 

Je toho veľa, čím sa dá prispieť k životnému prostrediu, bez zásadného zníženia uživateľského komfortu a kvality tlače. Výrobcovia v tomto idú správnym smerom. Dúfajme, že nejde len o marketingové triky. 

Nízka ekologická stopa

Jednou z metód ekologického programu je aj znižovanie takzvanej uhlíkovej stopy a vplyvu na klimatické zmeny. Za uhlíkovou stopu stoja emisie uhlíka a oxid uhličitý (CO2), ktorý sa rôznymi spôsobmi uvoľňuje do ovzdušia. Pri každom výrobcom procese sa s týmto stavom stretneme. Výrobcovia preto kladú veľký dôraz, aby uhlíkovú stopu znížili a zameriavajú sa na fungovanie výrobných závodov pomocou obnoviteľných energií. Znižujú odpad pri výrobe, nahrádzajú obaly obalmi z recyklovaného materiálu a znižujú používanie materiálov vyrobených z ropy. Ďalším krokom sú rôzne recyklačné programy a výmenné programy spotrebného materiálu (použitých atramentových kaziet a tonerových kaziet). V celkovom ekologickom programe nezabúdajú, ani na vzdelávanie svojich zamestnancov ohľadom environmentálnej zodpovednosti. 

(Definícia ekologickej stopy:  Je to metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem)

Znižovanie spotreby energie výrobku

Nielen nižšia spotreba energie pri výrobnom procese na linkách je prioritou výrobcov, ale aj nízka spotreba pri činnosti. Spoločnosti inovujú svoje zariadenia tak, aby tlačiarne využívali pri prevádzke, čo najmenej elektrickej energie. Ďalším krokom je minimálna spotreba v režime spánku, automatický prechod do úsporného režimu, vypnutie v nečinnosti a rôzne Eco-funkcie podporujúce nízku spotrebu. Niektoré tlačiarne obsahujú certifikáciu ENERGYSTAR, ktorú spoznáte podľa modrého loga na produkte. Označenie je zárukou, že výrobok spĺňa podmienky pre energetickú účinnosť a má rovnaký alebo lepší výkon, ako podobné modely s oveľa nižšou spotrebou. 

Veľkokapacitné náplne a tonery vs tankové zásobníky

Od štandardných atramentových a tonerových kaziet prešli výrobcovia k podpore veľkokapacitných náplní, ktoré vydržia na jednu výmenu vytlačiť väčší objem tlače. Takéto XL kazety dokážu znížiť spotrebu náhradných náplní do tlačiarní. Užívateľ vytlačí viacnásobne vyšší počet strán s jednou náplňou. Ešte ekologickejším riešením sú integrované veľkoobjemové zásobníky atramentu. Tlačiarne s tankovým zásobníkom má dnes už skoro každý výrobca tlačiarní. 

Recyklačné programy

Tie sa týkajú nielen využívania recyklovaného materiálu pri výrobe nových tlačiarní, ale hlavne pri náplniach. Atramentové a tonerové kazety sa buď recyklujú, aby sa plastový materiál znovu použil pri výrobe nových kaziet alebo sa v rámci programu Refurbished repasujú. Značkové prázdne náplne sa znovu použijú. Výkup prevádzajú predajcovia náplní do tlačiarní, ale aj samotní výrobcovia v rámci vlastných programov výmeny použitých kaziet. 

Výrobcovia tlačiarní a ich programy

Pozreli sme sa na stránky niekoľkých overených výrobcov tlačiarní, akými programami pristupujú k ekológii tlače. Skoro každá spoločnosť má tieto údaje verejne prístupne, ako aj deklarácie a pravidelné správy ohľadom ekológii.

 
Spoločnosť Hewlett Packard používa pri výrobe nových tlačiarní 20 % recyklovaného materiálu. V svojom portfóliu ponúka atramentové aj laserové zariadenia s tankovým zásobníkom. Okrem funkcií automatickej obojstrannej tlače pre šetrenie papiera spĺňajú modely HP normu ENERGYSTAR. Originálne kazety HP podporujú širokú škálu bezpečnostných a environmentálnych vlastností. Spoločnosť je zapojená a má aj vlastný systém zberu a recyklácie tlačového spotrebného materiálu vo všetkých krajinách, kde ponúka na trhu svoje výrobky. Nechýba ani ekologická likvidácia odpadu.

Spoločnosť Lexmark je známa svojim ekologickým postojom. V rámci programu Lexmark Rewards ponúka zdarma veľkokapacitné tonerové kazety. Jedinou podmienkou je viazanosť používať výhradne originálny toner a vrátenie prázdnych kaziet spoločnosti k recyklácii.

Spoločnosť Epson má v ponuke vlastnú modelovú radu EcoTank s bezkazetovým systémom. Tlačiarne EcoTank s integrovaným zásobníkom sú nielen ekologické, ale dokážu priniesť užívateľovi až 90 % úsporu nákladov. Môžeme si pripomenúť, že spoločnosť Epson bola prvá, ktorá uviedla na trh bezkazetové tlačiarne s tankovým systémom. Spoločnosť si stanovila ciele, ktorými chce prispieť k rozvoju udržateľnej spoločnosti využitím efektívnych, kompaktných technológií na zníženie environmentálneho dopadu výrobkov a služieb počas ich životného cyklu. Zaviazala sa vyvíjať produkty, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu. Ani Epson nezabúda na recykláciu výrobkov po ukončení ich životnosti a odber prázdnych kaziet. 

Spoločnosť Canon vo svojom vyjadrení k životnému prostrediu uviedla, že zohľadňuje účinky na životné prostredie a podporuje znižovanie environmentálnej záťaže vo všetkých fázach životného cyklu produktu. Spoločnosť Canon sa zameriava na vývoj vlastných environmentálnych technológií, ktoré slúžia ako základ tohto úsilia.

Pri svojich produktov úspešne znižuje spotrebu energie a v roku 2018 dokončila park Canon Eco Technology Park, na ktorom predstavila automatizovaný recyklačný systém. Môže sa pochváliť systémom CARS-T, čo je automatická recyklačná linka, na ktorej sa drvia použité tonerové kazety a nasledovne sa materiály v nich automaticky separujú pomocou rôznych fyzikálnych charakteristík, ako sú elektrostatický náboj a špecifická hmotnosť, aby sa nakoniec získal vysoko odolný polystyrén (HIPS). Týmto spôsobom spoločnosť Canon podporuje recykláciu v uzavretom okruhu extrahovaním surovín z použitých tonerových kaziet a ich opätovným použitím pre nové kazety. 

Pre atramentové kazety má obdobný automatický recyklačný systém CARS-I , pomocou ktorého sú použité atramentové kazety automaticky identifikované fotoaparátom a podľa toho triedené. A to pomocou integrovanej automatizovanej linky na procesy od demontáže a práškovania po umývanie. Extraháciou rôznych materiálov a spracovaním vysoko čistých regenerovaných plastov je možné tieto zdroje znova použiť, ako suroviny pre atramentové kazety.

Ani ostatní výrobcovia nezaostávajú a svoje výrobne programy zosúladili s vysoko ekologickým postojom k životnému prostrediu.