Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Tlač súborov v AutoCAD

Ak ste sa dostali niekedy do situácie, že ste potrebovali vytlačiť jeden alebo veľké množstvo CAD výkresov, určite ste hľadali spôsob, ako si to uľahčiť. Existujúcou možnosťou je pomôcť si softvérom na dávkovú tlač a konverziu pre dávkové vykreslenie všetkých potrebných výkresov naraz. Ušetríte si tak mnoho nervov aj čas pri posielaní kópií výkresov.

 

 

Na dávkovú tlač sme vybrali program Print Conductor, ktorý umožňuje veľmi rýchlo vytlačiť sériu súborov DWG alebo DXF na vybraných tlačiarňach alebo plotroch. Pre tlač výkresov AutoCAD alebo SolidWorks (.dwg, .dfx, .slddrw atď.) môžete použiť tento postup.

- stiahnite si program Print Conductor a prehliadač eDrawings Viewer

- do programu Print Conductor pridajte súbory, ktoré chcete tlačiť

- zvoľte ploter alebo tlačiareň

- kliknite na „spustiť tlač“

 

Ak potrebujete pred tlačou skontrolovať alebo upraviť nastavenie prejdite v programe na kartu „Rozšírené nastavenia“ (nastavenia > rozšírené > CAD)  „Formát CAD“. V nastaveniach nájdete možnosti pre úpravu.

Názov pracovného hárku

Definuje pracovné hárky, ktoré sa majú vytlačiť. Môžete ho nastaviť na:

- *All* – Vytlačí všetky pracovné hárky obsiahnuté v súbore

- *predvolené* – vytlačí iba predvolený (aktívny) pracovný hárok

- Môj pracovný hárok 1 – použite skutočný názov pracovného hárka

Rozdeľte pracovné listy

Rozdelí hárky s viacerými hárkami pri odoslaní programu do tlačiarne, každý hárok ako samostatnú tlačovú úlohu v tlačovom rade.

Preskočiť zobrazenie modelu

Preskočí kartu "Model" bez jej vytlačenia a vytlačí obsah karty (karty) "Layout".

Predvolená hrúbka čiary             

Zmení dizajn čiar na vytlačenom výkrese CAD. Môžete upraviť ich hrúbku.

Obmedzenie veľkosti papiera  

Nastaví maximálny formát papiera (veľkosť strany) pre tlač CAD výkresov. Môžete vybrať štandardnú alebo vlastnú veľkosť strany v milimetroch, centimetroch alebo palcoch.

Skúste použiť písma SHX            

Program sa pokúša použiť písma SHX (ak ich majú vaše kresby). V predvolenom nastavení je povolená.

Priečinky písiem SHX    

Môžete určiť priečinok(y) s písmami SHX . Zvážte ich pridanie, ak je text príliš tenký alebo ťažko čitateľný.

Okraje stránky 

Môžete nastaviť vlastné okraje strany pre výkresy CAD v bodoch: ľavý, pravý, horný a dolný okraj.

 

Podpora formátov a zariadení

 

Programom Print Conductor dokážete automatizovať tlač CAD súborov vytvorených pomocou AutoCAD, SolidWorks a iných:

- Autodesk AutoCAD DWG, DXF;

- Autodesk Inventor IDW, IPT, IAM, IPN;

- Prehľad dizajnu DWF, DWFX;

- eDrawings EPRT, EDRW, EDRWX, EASM, EASMX;

- grafický jazyk Hewlett-Packard HPGL, HP, HPG;

- MathCAD alebo MathCAD Prime MCDX, XMCD;

- Microsoft Visio VSD, VSDX, VSDM;

- Plotový súbor PLT;

- ProEngineer PRT, XPR, ASM, XAS; súbory STL, CALS, 3DXML;

- Solid Edge DFT;

- SolidWorks SLDDRW, SLDPRT, SLDASM;

Pomocou programu dokáže tlačiť aj súbory PDF, XPS, HTML, obrázky, čisté texty, dokumenty Microsoft Office a OpenOffice (všetko v dávkovom režime).

 

Program Print Conductor je kompatibilný s tlačiarňami a plotrami pripojenými k počítaču cez USB, Wi-Fi alebo LAN sieť. Okrem toho je možné použiť Print Conductor v kombinácii s virtuálnou tlačiarňou, čím dokážete automatizovať konverziu dokumentov a výkresov do PDF alebo obrázkových súborov.

Tlač aktívnych hárkov súborov DWG

Pomocou rozšírených nastavení Print Conductor môžete zvoliť, ktoré hárky sa budú tlačiť. Napríklad existujú dva hárky: 1) hárok rozloženia a 2) hárok modelu. Ak potrebujete vytlačiť iba aktívny hárok súboru DWG (v našom prípade hárok s rozložením), postup je takýto:

 - otvorte aplikáciu Print Conductor a prejdite do časti Nastavenia > Rozšírené

- zvoľte parameter názvu pracovného hárka (v časti Formát CAD ) a zmeňte ho na „predvolené“

- kliknite na tlačidlo OK a môžete tlačiť

Môžete tiež nastaviť Print Conductor tak, aby spracoval iba konkrétny pracovný hárok podľa jeho názvu, napr. zadajte môj list namiesto „all“.

 

Publikovanie viacerých hárkov výkresov do viacstranového PDF

Ďalšou možnosťou je publikovať súbor výkresových hárkov do viacstranového súboru PDF. Následne ho vytlačte na tlačiarni alebo plotri pomocou dialógového okna tlače. Týmto spôsobom môžete vytlačiť viacero výkresov uložených vo formáte PDF a zároveň uložiť digitálne kópie na pevnom disku.

 

Dávkový prevod DWG do PDF

Ak chcete vytlačiť viac výkresov CAD ako jeden súbor, mali by ste predtým uložiť niekoľko výkresov DWG do jedného súboru. Najprv skombinujte výkresy do jedného viacstranového dokumentu PDF. Týmto spôsobom môžete usporiadať, v akom poradí sa vytlačia výkresy a strany dokumentu. Vyhnete sa tak situácii, keď sa tlačové úlohy pomiešajú. Môže sa tak stať, keď viac používateľov tlačí súčasne na tej istej tlačiarni. Ak chcete vytvoriť súbor PDF, ktorý by obsahoval všetky vaše rozloženia v rámci jedného súboru, môžete to urobiť pomocou dávkového konvertoru DocuFreezer.  Ten ktorý prevedie viac súborov do PDF, JPG, PNG, TIFF alebo TXT súboru.

 

Ako tlačiť DWG, DXF a ďalšie CAD formáty bez potreby AutoCADu

Nemusíte mať nainštalovaný AutoCAD, aby ste mohli vykresľovať súbory CAD na tlačiarni a tlačiť ich v PDF. Na tlač viacerých DWG alebo DXF výkresov nie je okrem Print Conductor potrebný žiadny ďalší softvér. Pri problémoch so spracovaním iných typov súborov súvisiacich s CAD, stačí nainštalovať prehliadač eDrawings, ako doplnok k softvéru Print Conductor a zvládnete  to bez problémov.