Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Vedeli ste, že skoro všetky svetové bankovky sú švajčiarske?

Počet bankoviek, ktoré sú v obehu na celom svete je každým rokom čoraz viac. Pri samotnej výrobe sa inovujú ich vlastnosti a bezpečnosť. Sú v podstate platidlom dostupným pre každého. Najväčší dôraz sa pri výrobe kladie na ochranné prvky a tým pádom boj proti falšovaniu. Spoločnosť Koenig & Bauer Banknote Solution je kľúčovým hráčom pre globálny bankový priemysel a väčšina bankoviek je vytvorená vďaka švajčiarskej technológii. Špeciálne tlačiarenské stroje, originálny softvér na návrh bankoviek, predtlačové riešenia a unikátne bezpečnostné prvky vyvinula práve táto spoločnosť, ktorá bola založená ako Organizácia Giori v roku 1952. Od roku 2001 je súčasťou skupiny Koenig & Bauer. Špeciálne tlačové farby dodáva spoločnosť SICPA. Spolu so sofistikovanými tlačiarenskými strojmi a konečnými riešeniami bezpečnostnej tlače Koenig & Bauer Banknote Solution (K&B Banknote Solution) sú následne bankovky vytvorené týmito spoločnosťami sprístupnené centrálnym bankám a ďalším špeciálnym tlačiarňam na ich výrobu.

 

        

 

Za konečným výsledkom vytlačenej bankovky stojí niekoľko procesov. Ich počet závisí od stupňa bezpečnosti bankovky. Potrebné sú najmenej štyri procesy tlače a pre tie najbezpečnejšie bankovky je tých procesov osem. Cieľom je vyrobiť bankovku, ktorá bude odolná voči falšovaniu a co najviac skomplikovať jej reprodukciu. Švajčiarska bankovka a frank sa vyrábajú práve v ôsmich procesoch.

 

Prvým krokom tlače je aplikácia farby jedným strojom, ktorý tlačí obojstranne. Teda simultánne na prednú aj zadnú stranu. Ďalším krokom je sirotlač s požadovanými prvkami. Nasleduje aplikácia fólie a proces mikroperforácie, co je ďalší prvok bezpečnosti. Krok, ktorý následuje je výroba reliéfu bankovky, co je zároveň aj ochranný prvok. Ďalšími krokmi sú očíslovanie bankoviek a nanesenie laku. Finálnym krokom je orezanie hotových bankoviek a balenie. Skôr než dôjde k týmto procesom je potrebné vytvoriť dizajn bankovky a vyrobiť tlačové formy. Tie musia spĺňať tie najprísnejšie kritéria, aby bola zabezpečená najvyššia kvalita bankoviek.

 

Bezpečnosť bankovky je podmienená viditeľnými aj neviditeľnými prvkami, ktoré nesie. Od vodoznakov až po ochranné vlákna, kvality papiera, tlačovej farby a všetky ostatné prvky, ktoré sú viditeľné len z určitého uhla. Kombinácia rôznych možností tak ponúka širokú škálu možnosti na personalizáciu bankoviek. Spoločnosť Koenig & Bauer Banknote Solution v kooperácii s SICPA vyvinula proces tlače a magnetické atramenty známe pod označením SPARK. Ide o jedinečný proces známi a používaný na celom svete v boji proti falšovaniu. Ochrana je zabezpečená prostredníctvom softvéru vyvinutého K&B Banknote Solution a spoločnosti AGFA. 

 

      

 

Srdcom všetkého, čo súvisí s výrobou a bezpečnosťou bankoviek je  švajčiarske Lausanne. Tam sa zabezpečuje domáci predaj, vývoj a správa produktov, dizajn bankoviek a tiež výroba tlačových platní a v neposlednom rade aj logistika a marketing. Inžinierstvo a služby majú pod palcom zodpovedné závody v Bielefelde a Würzburgu. Montáž strojov sa zase vykonáva v rakúskom Mödlingu. Spoločnosť K&B Banknote Solution má viac než 5 000 zamestnancov na celom svete a z toho 620 sa venuje výhradne bankovkám na 4 miestach v 140 centrálach v Lausanne.

 

Hotovosť vo forme bankoviek je stále najdôležitejším platobným nástrojom po celom svete. Je inkluzívny, univerzálny a voľne použiteľný pre každého. Je potrebné brať do úvahy, že existuje približne 1,5 až 1,8 miliardy ľudí  so žiadnym alebo minimálnym prístupom ku kreditným kartám alebo iným digitálnym platobným nástrojom. Počas Covidu prišla s vyhlásením aj WHO (svetová zdravotnícka organizácia) o tom, že používanie hotovosti (bankoviek) je bezpečné a bankovky nie sú hlavný zdroj šírenia nákazy. Napriek tomu, že sa stále čoraz viac rozpráva o prechádzaní na digitálnu menu budú tu bankovky s nami ešte dlho a to paralelne k ostatným platobným metódam. Určite sa budú ďalej inovovať metódy výroby a vyvíjať nové ochranné prvky, ktoré zvýšia bezpečnosť a životnosť bankoviek.

zdroj: Koenig & Bauer Banknote Solutions