Kancelária a škola

Ako ďaleko je umelá inteligencia v tlačiarenskom priemysle

Musíme priznať, že umelá inteligencia a strojové učenie nabrali v poslednom období rýchlejší rast a vývoj, než sme si vedeli predstaviť. Vidíme, ako sú implantované v širokom spektre odvetí. Ako na tom je tlačiarenský priemysel a výrobcovia tlačiarní a vplyv AI - umelej inteligencie a strojového učenia?

Napriek tomu, že AI ešte nie je v tlačiarenskom priemysle tak ďaleko, ako v iných odvetviach, pomaly si spoločnosti už pripravujú pôdu pre väčšie príležitosti využitia AI. Kde všade v sektore tlače nájde AI a strojové učenie využitie?

 

 

Automatizácia tlače

Pre tlač je automatizácia dôležitá rovnako, ako v každom inom odvetí. Tam, kde firmy vykonávali úlohy (zadávanie úloh, údajov, zabezpečovanie kvality, migrácia dát a iné) manuálne si tieto úlohy dokážu automatizovať a znížiť tým náklady, zvýšiť kvalitu a rýchlosť tlačového procesu.

Spoločnosti, ktoré sa snažia o využitie automatizáciu tlače môžu pomocou RPA (Robotic Process Automation) softvérovej technológie vytvárať softvérové roboty a roboty strojového učenia, ktoré napodobňujú, učia sa a vykonávajú procesy založené na určitých pravidlách.

Napriek tomu, že je RPA vysoko efektívna nedokáže sa sama učiť bez presne naprogramovaných pravidiel. To je rozdiel medzi touto technológiou a AI, ktorá sa sama učiť dokáže. Ak však skombinujeme obidve tieto technológie výsledok môže byť vysokovýkonný.

Základom fungovanie je to, že RPA sa zaoberá štruktúrovanými dátami. Umelá inteligencia zhromažďuje poznatky z neštruktúrovaných a polo-štruktúrovaných údajov a konvertuje údaje do štruktúrovanej podoby, aby im RPA porozumela. V spoločnej kombinácii AI a RPA dokážu pomôcť pri vykonávaní rôznych manuálnych úloh vrátane spracovania objednávok, tlače, hodnotenia atď.

Automatizácia je nutnosťou pre tlačiarenské odvetie, ktoré chce byť pripravené na budúcnosť. Pre zautomatizovanie biznisu web-to-print, tlačové ERP môže predstavovať vynikajúce riešenie pre firmy a ich zefektívnenie a optimalizáciu pracovného toku tlače. 

Bezpečnosť s AI a strojovým učením

Ani tlačiarensky priemysel sa nevyhol kybernetickým útokom a preto kladie veľký dôraz na bezpečnosť tlače, zariadení a služieb. Odstrašujúcim prípadom bol kybernetický útok v polygrafickom priemysle v roku 2017. V spoločnosti PIP Printing Company došlo k narušeniu bezpečnosti online, kedy bolo odhalených 400 GB vysoko citlivých údajov. Údaje zahŕňali informácie o kreditných kartách, čísla sociálneho poistenia, právne podania a ďalšie.

Ochrana proti takýmto útokom je pre tlačiarensky sektor kľúčová a práve AI môže byť veľkou pomocou. Všade tam, kde sa narába s obrovským množstvom údajov o zákazníkoch vo svojich tlačiarňach, je ťažké poznať zdroj malvéru. Práve tam môže AI-umelá inteligencia monitorovať údaje a rýchlo reagovať na akúkoľvek hrozbu. Rovnako môže AI pomocou techník čistenia údajov a nepretržitého auditu techník ochrany údajov chrániť spoločnosť a klientov.

Ak vezmeme do úvahy, že kybernetické útoky narastajú exponenciálnym tempom je ochrana tlačiarní pred potenciálnymi hrozbami dnes už nevyhnutnosťou. Využívanie technológie AI so strojovým učením poskytne sieťovú analýzu a detekciu hrozieb v reálnom čase.

Prediktívna údržba zníženia neplánovaných prestojov

Účelom prediktívnej údržby je monitorovať výkon a stav zariadení a eliminovať pravdepodobnosť porúch. Prediktívna údržba využíva techniky monitorovania stavu na sledovanie výkonnosti aktív, zisťovanie chýb a ich opravu. Tlačiarenské spoločnosti využívajú prediktívnu údržbu na zvýšenie efektivity. Tlačové zariadenia obsahujú integrované senzory, ktoré zhromažďujú a skenujú údaje o rôznych chybách. Najväčšou výzvou však je, že tlačové senzory dokážu len predvídať chyby a nie regulovať údaje, ktoré generuje tlačové zariadenia.

Umelá inteligencia dokáže zvýšiť výkon prediktívnej údržby pridaním viacerých typov údajov (audio, video alebo obrázky) k existujúcim údajom zo senzorov. Napríklad pridaním zvukových údajov senzory zachytia zvuk a vibrácie pomocou metód hlbokého strojového učenia. Týmto môžu predpovedať, či tlačové zariadenie čoskoro zlyhá alebo nie.

Podpora personalizácie v tlačiarenskom priemysle

Ďalšou oblasťou, kde má umelá inteligencia veľkú hodnotu je zlepšovanie služieb zákazníkom na základe poskytovania prispôsobených skúseností. Pomocou umelej inteligencie a strojového učenia sa zhŕňajú získané poznatky z údajov na predpovedanie toho, čo zákazníci chcú. Môže to byť poznatok, aký obsah by chceli vidieť alebo o aké produkty by mali najväčší záujem.

Existuje viacero spôsobov, ako môže byť personalizácia založená ma umelej inteligencii užitočná:

- Chatboty poháňané AI, ktoré poskytujú prispôsobený tok konverzácií, aby vyhovovali potrebám jednotlivých návštevníkov.

- Vyhľadávače poháňané AI môžu byť cenné pri ponúkaní presnejších a prispôsobenejších výsledkov.

- Odosielanie prispôsobených mobilných upozornení na zlepšenie zapojenia.

V každom odvetví, vrátane tlače, je personalizácia kľúčom k tomu, aby ste získali zákazníkov. 

Zníženie chybovosti tlače a zlepšenie kvality pomocou AI 

Napríklad máte firmu na potlač tričiek a chcete vytlačiť určité množstvo kópií. Vyskytol sa problém s tlačovým softvérom alebo sa môže sa vyskytnúť problém s kvalitou obrazu, zásobou atramentu, počtom kópií atď. S umelou inteligenciou si môžete byť istí, že chyba nespôsobí až tak veľa problémov. Umelá inteligencia totiž môže v reálnom čase upozorniť na problémy skôr, ako sa naozaj vyskytnú.

 

Využitie AI v marketingu 

Ani marketing neostal bez využitia umelej inteligencie. Aj tam môže AI pomôcť tlačiarenským firmám optimalizovať a zrýchliť rôzne marketingové úlohy. obrovskou výhodou umelej inteligencie je personalizácia. Veľa firiem používa Ai na prispôsobovanie svojich webových stránok, e-mailov a iného mediálneho obsahu pre zlepšenie služieb zákazníkom. Umelá inteligencia dokáže monitorovať a zhromažďovať údaje v reálnom čase. Predajcom to pomôže robiť inteligentnejšie a rýchlejšie rozhodnutia.

Najčastejšie využitie umelej inteligencie v rámci cieleného marketingu tlačiarenských firiem patrí:

Customer insight s podporou AI

Ide o údaje, ktoré poskytnú lepšie pochopenie postoja zákazníka. Tieto informácie môžu byť nasledovne použité na získanie lepšieho prehľadu o potrebách a preferenciách zákazníkov. To v konečnom dôsledku pomôže vytvoriť lepšie skúsenosti, posilniť vzťahy so zákazníkmi a zlepšiť predaj. AI môže byť nápomocná aj na získavanie informácií o zákazníkoch. Prieskum trhu tak uľahčí zhromažďovanie informácií a analýzy rýchlejšie a efektívnejšie. Pomocou údajov zhromaždených algoritmami môže firma vytvárať zákaznícke persony a robiť rozhodnutia viac zamerané na zákazníka.

Inteligentná správa obsahu e-mailov

Pri tvorbe a plánovaní e-mailov pre rôzne segmenty zákazníkov, nedokážete doručiť prispôsobené e-maily každému. Aj s tým si poradí umelá inteligencia. Dokáže robiť presnejšie predpovede a dávať odporúčania, čím rozširuje možnosti prostredníctvom e-mailového marketingu.

Vylepšený PPC marketing pomocou AI

PPC je náročné na prácu a vyžaduje si pravidelné spravovanie tabuliek. Využitie AI v tomto časovo náročnom procese môže znížiť ľudské chyby a zlepšiť výsledky. Algoritmy strojového učenia s technológiou založenou na pravidlách môžu pomôcť nájsť nové spôsoby optimalizácie kľúčových slov, zacielenia, cenových ponúk atď.

Umelá inteligencia v tlačiarenskom priemysle už funguje a veľa spoločností sa k používaniu AI prikláňa. Firmy začali pomaly ale isto pripravovať svoj biznis do budúcnosti. Investície do technológií a tých správnych technických nástrojov im pomôžu v mnohých úrovniach zefektívňovať procesy tlače.

Dobrým príkladom je spoločnosť XEROX, ktorá využíva umelú inteligenciu v piatich zaujímavých prípadoch:

Smart Algoritmus

Pomocou softvéru Xerox FreeFlow dokáže hľadať rôzne rozloženia dokumentov, optimalizuje vyraďovanie, aby sa minimalizoval odpad pri tlači.

Direct Mail and Catalogs

Vďaka väčšiemu počtu údajov o e-mailoch príjemcov, ktoré sú k dispozícii vie vytvárať relevantnejšie listy s údajmi, ktoré  môžu automaticky upravovať obsah úloh pre príjemcov.

Aplikácia Job Submissions

Tento inteligentný softvér Xerox FreeFlow dokáže monitorovať, ktoré tlačové zariadenia sú zaneprázdnené, a nasmerovať nové úlohy na dostupné tlačové zariadenia.

Samokontrola

Tlačiarne, ako napríklad modely iGen 5, sa kontrolujú pomocou niekoľkých senzorov. Tieto informácie sa používajú na vykonanie úprav v procesoch v reálnom čase pre veci, ako je zarovnanie papiera a kvalita obrazu. Táto automatizácia poskytuje najlepšie výsledky tlače bez potreby ľudského zásahu.

Údaje o tlači

Možnosť odoslať údaje späť spoločnosti Xerox pomocou nástrojov a algoritmov na analýzu, porovnanie s očakávaným výkonom a identifikáciu softvérových aktualizácií alebo úprav, ktoré musia vykonať technici. Prediktívna analýza, ktorá určuje servisné požiadavky pred poruchou zariadenia. To všetko znamená, že zložitejšie úlohy sa zautomatizujú a tlačové zariadenia budú produktívnejšie s rýchlejšou obsluhou. Umelá inteligencia môže dať tlačiarenskému biznisu skvelú príležitosť využiť online dáta alebo vytlačiť katalógové či cielené bulletiny v závislosti od toho, ktoré webové stránky zákazník prezeral.

 

To všetko a v budúcnosti omnoho viac môže priniesť umelá inteligencia do tlačiarenského priemyslu a nie len do neho samozrejme.