Tonery a náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Kancelária a škola
IT a Elektronika

Ako je to s atramentmi HP Indigo

Pred istým časom sa objavili informácie o tom, že atramenty HP Indigo sú kompostovateľné. Spoločnosť HP neskôr uviedla, že atramenty HP Indigo nemožno považovať za kompostovateľné. Aj keď sú výtlačky kompostovateľné, atramenty nie a to je dosť zásadný rozdiel. Atramenty sa síce nakoniec biologicky rozložia, ale biodegradácia nie je kontrolovaný proces, takže nie je jasné, ako dlho to trvá. Toto je dôležitý rozdiel medzi kompostovateľnosťou a biodegradovateľnosťou.

 

    

 

Kompostovateľnosť je podmnožinou biologickej odbúrateľnosti. Biodegradácia prebieha v priebehu času a bez akýchkoľvek zvláštnych kontrol. Všetko sa nakoniec biologicky rozloží, hoci to môže nejaký čas trvať, ako je to v prípade skla, ktoré si vyžaduje jeden milión rokov. Kompostovateľnosť podlieha zámerným činnostiam, ako je kontrola podmienok kompostovania, času, teploty a iných faktorov. Kompost môže byť na kope na dne záhrady alebo vo vyhradenej nádobe. Môže sa nachádzať tam, kde je vystavený poveternostným vplyvom a extrémnym teplotám alebo chladu. Kompost a jeho zásobník môžu byť odkryté alebo chránené pred poveternostnými vplyvmi, takže proces trvá viac alebo menej času. A kompost môže byť ponechaný sám alebo pravidelne premiešavaný, aby sa zlepšil proces rozkladu. Spôsob, akým riadite proces kompostovania, závisí od požadovaných výsledkov.

Či tak alebo onak, tlačoviny možno stále ľahko recyklovať, pretože sa dajú zbaviť atramentu a rozvláknené vlákna znovu použiť. Za posledných tridsať rokov sa do recyklačného dodávateľského reťazca dostáva rastúce množstvo digitálne tlačených papierov a tento trend bude pokračovať. Objemy výtlačkov vyrobených pomocou flexografie tiež rastú, pretože výroba flexo atramentov a dosiek sa stáva menej nepriateľskými voči životnému prostrediu a proces je efektívnejší. Presun práce z rotačnej hĺbkotlače na flexografiu prebieha po celom svete a procesy odfarbovania sa zlepšujú, takže výtlačky zo všetkých tlačových metód možno recyklovať.

Ako sa mení trh, mení sa aj zloženie odpadového papiera odosielaného na recykláciu, čo vedie k pokroku v spracovaní recyklátu. Nové metódy odfarbovania, ako je dvoj a trojslučkové odfarbovanie, zlepšujú procesy recyklácie, aby sa zabránilo odosielaniu tlačených materiálov na skládku alebo do spaľovania. Mnoho papierní po celom svete používa moderné systémy odfarbovania na výrobu surovín z odpadového papiera.

Zaujímavejšie je, že výrobcovia buničiny hľadajú spôsoby, ako použiť recyklované tlačoviny formou základu pre iné produkty, ako papier. To zahŕňa také veci, ako sú kompozitné materiály a uhlíkové vlákna. Tlač čoskoro nezmizne a spôsob, akým sa vyrába, nie je prekážkou recyklácie papiera a opätovného použitia vlákien.

Vráťme sa však k spoločnosti HP, ktorá stále napreduje v oblasti tlače s čo najnižším dopadom na životné prostredie pri maximálnej produktivite. Preferuje produkty navrhnuté tak, aby zapadali do obehového hospodárstva s inováciami. HP a mnoho iných výrobcov prechádza na model „vyrobte, použite a vráťte“ takzvanou nekonečnou slučkou obehového hospodárstva s technologickými inováciami s dôrazom ochrany životného prostredia.

 

 

Na záver môžeme spomenúť, že kým papieru trvá rozklad (závisí od viacerých faktorov) niekoľko týždňov, tak náplň do atrametovej tlačiarne si vyžiada niekoľko stroročí.

Zdroj: digitalprintermag.co.uk, hp.com