Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Ako je to so zelenou energiou (green energy)

Možno ste už zachytili výraz zelená energia alebo dokonca zelená elektrina. V súvislosti so životným prostredím sa tieto výrazy dostávajú do popredia čoraz viac. S uvedomením si nášho vplyvu na životné prostredie, si čoraz viac spotrebiteľov kladie otázku, ako sa správať pri spotrebe energií ekologickejšie. Odpoveďou je okrem šetrenia aj prechod od konvenčných zdrojov energie k obnoviteľným zdrojom. Riešením väčšej udržateľnosti v elektrickej sieti je zelená energia. Tu sa dostávame trochu medzi dva pojmy zelená energia a energia z obnoviteľných zdrojov.

Viete, čo je zelená energia?

Zelená energia je v podstate akýkoľvek druh energie, ktorý sa vyrába z prírodných zdrojov. Máme tým na mysli slnečné svetlo, vodu a vietor. Môžu často pochádzať aj obnoviteľných zdrojov. Existujú určité rozdiely medzi zelenou a obnoviteľnou energiou. Kľúčovou vlastnosťou týchto zdrojov je, že nepoškodzujú životné prostredie faktormi, ako uvoľňovanie skleníkových plynov do atmosféry.

 

 zdroj foto: pixabay

Ako to celé funguje

Zelená energia je zdroj energie, ktorý často pochádza z technológií obnoviteľnej energie, ako je solárna energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa a vodná energia. Každá z týchto technológií funguje rôznymi spôsobmi. Odberom energie zo slnka, napríklad solárnymi panelmi, alebo využívaním veterných turbín, či prúdenia vody na výrobu energie.

Musíme pochopiť, že energia, ktorú spotrebujeme je v podstate zmesou zelenej, obnoviteľnej a konvenčnej energie a to bez ohľadu na to, ktorý produkt si kúpite. Je to preto, že všetky zdroje energie v elektrickej sieti sa pri vstupe do distribučnej siete zmiešajú. Odtiaľ elektrina putuje do domácností a podnikov prostredníctvom sietí.

Nákupom zelenej energie si nekupujete priamo túto energiu pre svoju domácnosť, ale namiesto toho platíte malú prémiu, ktorá pokrýva náklady na privedenie väčšieho množstva obnoviteľnej energie do siete. Ak chcete mať doma zelenú energiu a nemáte priestor, financie na vlastné solárne panely, je to najlepší spôsob, ako znížiť uhlíkovú stopu spojenú s vašou spotrebou energie.

Ak chceme zdroj považovať za zelenú energiu, nemôže produkovať znečistenie, aké sa vyskytuje pri fosílnych palivách. To znamená, že nie všetky zdroje využívané priemyslom obnoviteľnej energie sú zelené. Napríklad výroba energie, ktorá spaľuje organický materiál z trvalo udržateľných lesov, môže byť obnoviteľná, ale nemusí byť ekologická, kvôli CO2 vyprodukovanom pri procese spaľovania.

 

Druhy zelenej energie

Existuje niekoľko druhov zelenej energie zo širokej škály zdrojov. Niektoré sú vhodné pre špecifické prostredia a regióny. Napríklad regióny, kde je vytvorené prostredie pre veterné mlyny, iné pre vodné turbíny alebo pre solárne panely. Toto sú hneď tri druhy zdrojov.

 

 

 zdroj foto: pixabay

 

Solárna energia

Solárna energia je čistým zdrojom energie získavanej priamo zo slnka. Hviezdy vo všeobecnosti produkujú obrovské množstvo energie prostredníctvom jadrovej fúzie. Ide o proces, pri ktorom sa menšie atómy spájajú teplom a tlakom, aby vytvorili ťažšie atómy s množstvom energie emitovanej v procese. Táto energia sa k nám dostáva prostredníctvom slnečného žiarenia, ktoré môžeme premieňať na využiteľnú elektrinu.

Solárne panely sú najbežnejšou formou získavania slnečnej energie. Sú to panely, ktoré obsahujú fotovoltaické články. Slnečné svetlo dopadá na tieto články, tie ic zachytávajú a premieňajú na elektrinu. Prúd potom prechádza cez invertor, aby sa zmenil na striedavý prúd. Odtiaľ sa môže použiť na napájanie domácností alebo pridať do mixu distribučnej siete.

 

Veterná energia

Veterná energia je energiou, za ktorou stojí príjem slnečného žiarenia a rotácia zeme. Vetry sú spôsobené nerovnomerným zahrievaním atmosféry. Vznikajú v dôsledku vyrovnávania tlaku oblasťami s rôznym atmosférickým tlakom. Veterné turbíny s tromi lopatkami sú najčastejšie spojené s veternou energiou. Odlišne od slnečnej energie fungujú na pomerne jednoduchom princípe. Vietor otáča lopatky turbíny, ktorá otáča vnútorný rotor. Tento rotor nasledovne pohybuje hlavným hriadeľom, ktorý roztáča generátor a vytvára tak elektrinu. Napriek sile vetra na výrobu dostatočného objemu elektriny sú potrebné veľkoplošné veterné farmy.

 

Vodná energia

Táto energia sa vyrába z tečúcej vody. Najlepším spôsobom je nechať pretekať vodu cez úzku cestu a zvýšiť tak jej energiu na meter štvorcový. Keď uskladňujeme vodu v priehrade alebo nádrži, tak gravitačná potenciálna energia tlačí vodu cez vtok veľkou rýchlosťou. Po jej uvoľnení silný prúd roztočí turbínu a tá aktivuje generátor a vyrába elektrinu. Vodná elektrina má vysokú účinnosť a vďaka tomu je jednou z najpopulárnejších foriem zelenej energie, ktorá zabraňuje uvoľneniu množstva skleníkových plynov do atmosféry.

 

Bioplyn

Bioplyn nie je len zdrojom zelenej energie, ale využíva aj naše odpadové produkty. Bioplyn vlastne vzniká, ako vedľajší produkt pri rozklade organickej hmoty, ktorý pochádza z materiálov, ako sú odpadové vody, potraviny, poľnohospodársky odpad a hnoj. Všetky tieto materiály sú skladované v nádobách bez kyslíka, čo spôsobuje ich fermentáciu a produkciu metánu, oxidu uhličitého, ako aj iných plynov. Takto vyrobený metán sa predáva a používa na vykurovanie domácností, výrobu elektriny a pohon vozidiel. Takto umiestnený odpad v bioplynovom digestore sa stáva hnojivom bohatým na živiny, ktoré je ideálne pre farmy a pre domáce použitie.

Biomasa

Tak ako bioplyn, aj biomasa je zdrojom zelenej energie, ktorá pochádza z rastlín a živočíchov. V podstate obe obsahujú energiu uloženú zo slnka, často vo forme cukru alebo celulózy. V skutočnosti, pokiaľ ide o premenu biomasy na využiteľnú energiu, veľká časť tohto materiálu sa vyrába na bioplyn, ako aj na kvapalné biopalivá vrátane etanolu a bionafty. Ostatné pevné materiály, ako je drevo, sa môžu spaľovať samy o sebe na vykurovanie budov, ako aj na výrobu elektriny. Elektrárne na biomasu využívajú na výrobu energie drevný odpad, piliny a horľavý organický poľnohospodársky odpad. Pri spaľovaní týchto materiálov sa síce uvoľňujú skleníkové plyny, ale tieto emisie sú stále oveľa nižšie, ako emisie z palív na báze ropy.

Hlavné pozitíva zelenej energie

Hlavnými pozitívami je znižovanie emisií uhlíka , predchádzanie ďalšiemu poškodzovaniu životného prostredia. Slnko každý deň poskytuje našej planéte viac než dostatok energie na napájanie celej zemi. Bohužiaľ súčasné technológie, ktoré poznáme, nie sú dostatočne účinné na to, aby ich premenili na elektrickú energiu a pre mnohých je nákladovo efektívnejšie používať iné tradičné zdroje. Ekologický prístup znamená viac financií do projektov solárnej, veternej a iných obnoviteľných zdrojov energie, vytváranie technológií na lepšie využitie obnoviteľných zdrojov okolo nás. Okrem prínosu zelenej energie na životné prostredie môže viesť aj stabilným cenám energie. Tieto zdroje niesu až na toľko ovplyvnené geopolitickou krízou, lebo sa často vyrábajú lokálne. Zelená energia predstavuje aj nízkonákladová riešenie energetickej potreby v mnohých častiach sveta.

Je zelená energia dôležitá?

V minulosti sme sa spoliehali na uhlie, ropu alebo petrolej, ktoré nám poskytovali energiu. Pre budúcnosť našej planéty je zelená energia veľmi dôležitá. Môžeme s určitosťou povedať, že je to  budúcnosť, ktorá ponúka čistejšiu alternatívu k iným, dnes používaným zdrojom. Fosílne palivá neposkytujú udržateľné riešenie pre energetické potreby ľudí. 

Zelená elektrina pre vašu elektrickú zásuvku

Dnes už mnohé spoločnosti ponúkajú zelenú elektrinu s certifikátom (100 % garancia pôvodu výroby). Garantujú, že nákup  pochádza od výrobcov, ktorí ju vyrábajú z obnoviteľných zdrojov. Ak si koncový spotrebiteľ kúpi zelenú elektrinu samozrejme, že do zásuvky mu prúdi rovnaký typ elektriny, ako každému inému.

Tak o čo presne ide? V elektrickej sieti prúdi mix elektriny z rôznych zdrojov, ale čím viac bude tej zelenej, tým pozitívnejší dopad to bude mať na životné prostredie. V dobe klimatických zmien je znižovanie uhlíkovej stopy aj takýmto spôsobom, tým správnym krokom k zelenej energetickej neutralite.  Ide o významný ekologický posun pre budúcnosť našej planéty.