Kancelária

Ako písať na klávesnici špeciálne znaky

Určite sa vám už pri pásaní na klávesnici stalo, že ste potrebovali zadať špeciálny znak a nevedeli ste ho nájsť alebo použiť tú správnu klávesovú skratku. Klávesové skratky sú niečo, čo využívame nielen pri písaní textu v dokumentoch, konverzácií, ale aj pri hrách a grafických programoch. Zameriame sa na tie najpoužívanejšie znaky a klávesové skratky v kombinácii „klávesnica a operačný systém Windows“

Špeciálne znaky

Okrem klasických znakov, teda písmen a číslic používame aj takzvané špeciálne znaky. Tie sú súčasťou operačného systému Windows, ako príslušenstvo po vyvolaní kontextového menu v ponuke štart. Tam nájdete položku „Mapa znakov“. Po rozkliknutí stačí nájsť požadovaný znak a skopírovať ho. V takomto prípade si nemusíte pamätať skratku pre zadávanie na klávesnici. Ak chcete rýchlo aplikovať špeciálny znak priamo na klávesnici môžu sa vám hodiť práve tieto pomôcky pre ich zadávanie.

 

 

Zavináč @

Dnes asi najpoužívanejší znak je zavináč @. Ten sa používa v emailovej komunikácii, ale aj pri niektorých službách a sociálnych sieťach, ako identifikátor takzvaný nick. 
Napísanie, teda zvolenie znaku @ môžete urobiť hneď niekoľkými spôsobmi v závislosti od jazykovej verzie klávesnice. Pri anglickej klávesnici stačí stlačiť kláves so znakom @. Nachádza sa v druhom riadku kláves spolu s číslicou 2. Pre slovenskú verziu klávesnice môžete zvoliť pravý ALT + V alebo ľavý ALT + 64 . Pre aplikáciu tejto skratky musíte použiť numerickú časť klávesnice na pravej strane. Niektoré klávesnice na notebookoch, ale aj samostatné menšie klávesnice numerickú časť nemajú.

Hashtag (hašteg) - Mriežka #

Tento znak pozná určite každý kto pozná sociálnu sieť Twitter alebo Instagram a iné. Znovu sa nemusíte trápiť zapamätaním si tejto skratky pokiaľ používate anglickú klávesnicu. Znak # nájdete v druhom riadku pod číslicou 3. Ak máte slovenskú verziu klávesnice stačí stlačiť pravý ALT + X

Znaky meny  € , $ a  £

Pri písaní meny, ako je euro, dolár alebo libra môžete samozrejme napísať menu celým slovom alebo použiť znak pre danú menu. Znak eura € zadáte stlačením kláves pravý ALT+ E

Pre dolár je to pravý ALT + ô (ô je na Sk klávesnici druhá klávesa doprava od klávesy ENTER). Dolár je možné napísať aj skrátene, ako USD. 

Anglická libra  £ má klávesovú skratku ALT + 0163.

Percento znak %

Percento poznáme asi všetci. Využívame ho v matematike. Jedno percento znamená jedna stotina z celku.  Percento je oficiálna skratka pre zlomok a to znamená že 22 % sa rovná 22/ 100.  Aj pre percento % existuje skratka, ako ho napísať na klávesnici. Stlačením pravého alebo ľavého SHIFT +  = (= sa nachádza na hornej číselnej klávesnici ako posledný znak).

Zátvorky ( ), [ ], { }

Zátvorky poznáme v niekoľkých verziách a pre každé sú iné skratky. Počnúc klasickou, hranatou až po zloženú. 

Klasická zátvorka ( )

SHIFT + ä  je skratka  pre ľavú zátvorku “ ( „
SHIFT + ň  je skratka pre pravú zátvorku “ ) „

Hranatá zátvorka [ ]

Znak hranatá zátvorka má využitie v matematike a programovaní. Na slovenskej klávesnici ju napíšeme skratkami:

Pravý ALT + F  (skratka je pre ľavú zátvorku “ [ „)
Pravý ALT + G  (skratka je pre pravú zátvorku “ ] „)

Zložená zátvorka { } 

Zložená zátvorka, ktorá sa používa na vymedzenie bloku v kóde pri programovaní sa píše skratkami:

Pravý ALT + B  (skratka je pre ľavú zátvorku “ { „)
Pravý ALT + N  (skratka je pre pravú zátvorku “ } „)

Lomená špicatá zátvorka  < >

Znak špicatá zátvorka na klávesnici sa v bežných textoch často nepoužíva. V matematike ju poznáme ako vymedzenie spodnej alebo hornej hranice uzavretého intervalu, ako znamienko pre väčšiu alebo menšiu hodnotu než niečo.

Pravý ALT + Y  (skratka je pre pravú zátvorku “ > „)
Pravý ALT + &  (skratka je pre ľavú zátvorku “ < „)

Lomítko do prava /

Lomítko do prava sa používaný v programovaní. Najčastejšie sa s ním stretávame pri vo webových prehliadačoch a v samotnom Windowse, kde lomítko označuje cestu pre daný súbor. Znak pre lomítko do pravej strany napíšeme skratkou  SHIFT + ú  (písmeno ú je napravo od písmena P).

Lomítko do ľava \

Znak lomítko je používaný v programovaní. Oproti lomítku z ľava do prava sa používa zriedkavejšie.  Napíšeme ho skratkou pravý ALT + Q (písmeno Q je naľavo od klávesy Tab - Tabulátor). 

Stupeň Celzia znak °C

Stupeň Celzia je jednotka pre meranie teploty. Jeho tvorcom Pán Anders Celsius (rok 1742). Na slovenskej klávesnici sa tento symbol nenachádza jeho skratka je podržanie pravý ALT a CTRL a potom na hornej klávesnici stlačte číslo 5 (označenie 5 alebo aj ť, %). Tato skratka je pre znamienko ° a nasledovne musíte napísať veľké C, aby ste dostali finálnu podobu °C.

 

Okrem týchto znakov môžeme často vyhľadávať aj základné matematické znaky, ako sú delenie, násobenie alebo označenie pre meter štvorcový, meter kubický.

Znak delene alebo delenie ÷

 Delenie je jedná z matematických operácii s ktorou sa stretávame. Delenie je opak násobenie. Na slovenskej klávesnici nemá delene samostatnú klávesu a na jeho vytvorenie je potrebná skratka pravý ALT + CTRL + ú.


Znak násobenie alebo krát ×

Násobenie je matematická operácia, ktorá je zase presným opakom delenia. Na vytvorenie používame skratku pravý ALT + ä.

Znak sčítavanie alebo plus (+)  alebo odrátavania mínus (-) nájdeme na numerickej klávesnici. Ak sa na klávesnici nenachádza numerická časť vytvoríme si ich skratkami.

Ľavý ALT + 43 (+)
Ľavý ALT + 45 (-)

Meter štvorcový m² a meter kubický m³

Pre tento znak m2 použite horný index v editori dokumentov, ako je napríklad Word.

 

Copyright ochrana známka (Symbol ©)

Symbol copyright sa používa ako ochranná známka, ktorá chráni autorské práva daného produktu (text, obrázok, fotografia, brand a mnoho ďalších).

Vytvoriť na klávesnici ho môžeme skratkou ľavý ALT + 0169

Ochranný symbol ®

Ochrana známka r v krúžku alebo tiež znak originality, ktorý chráni značku alebo logo nájdeme ho skoro na všetkých produktoch. Na klávesnici ho napíšeme skratkou ALT + 0174.

Ochranný znak ™

Ochranný znak nájdete všade kde sa v dnešnej dobe pohnete či už v obchode alebo na internete jeho úlohou je chrániť loga a názvy spoločností a firiem. Na vytvorenie použijeme skratku ALT + 0153

Ampersand &

Označenie pre spojenie, významové zlúčenie, ktoré môžeme vnímať ako + alebo anglické and. Používa sa pri spojení dvoch firiem s rovnakou prioritou. Pravý ALT + C.

Hviezdička *

Symbol hviezdičky vytvoríte klávesovou skratkou ALT + 4 a 2. Na anglickej klávesnici stlačte SHIFT + 8. Hviezdička sa používa v typografii na označenie ďalších dodatočných podmienok alebo vysvetliviek pod textom.


Klávesové skratky v skratke


Klávesová skratka je kombinácia klávesov, ktorých súčasné stlačenie vyvolá akciu, ktorá by nebola inak s pomocou klávesnice prístupná. Pri ich vytváraní sú najdôležitejšími klávesmi ALT, CTRL a SHIFT. Klávesových skratiek existuje množstvo nielen v celom operačnom systéme, ale aj v rámci jednotlivých aplikácií. Tie komplexnejšie často ponúkajú dokonca možnosť definície vlastných skratiek.

WASD pozná každý hráč

Hráči sú samostatná skupina používateľov a skratky v hrách sú definované väčšinou priamo v hre alebo existuje aj niekoľko štandardných skratiek alebo skôr kláves s jasným významom. Pre smerový pohyb sú to klávesy W A S D


QWERTY vs QWERTZ a AZERTY?

Na okraj môžeme zmieniť rozloženie písmen klávesnice systémom QWERTY alebo QWERTZ. Existenciu rozloženia AZERTY si nebudem bližšie približovať vzhľadom na to, že ide o Francúzke rozloženie, ktoré sa u nás skoro vôbec nepoužíva. AZERTY má priradené jednotlivé tlačidlá é a è.  Názvy sú odvodené od prvých šiestich písmen v hornom riadku klávesnice. 

 

 

Klávesnica QWERTY bola navrhnutá tak, aby limitovala v minulosti rýchlosť písania, pretože kolíky písacích strojov sa pri písaní vysokou rýchlosťou často zasekávali. Prevzatie tohto štýlu vytvorilo rozloženie QWERTY. V Európe sa upravila podľa potreby a vzniklo rozloženie QWERZ.  Rozdiel je v podstate v dvoch zamenených písmenách Y a Z.  Jazyk v ktorom píšeme zvyčajne používajú častejšie niektoré písmená a tu vstupuje do hry QWERTY alebo QWERZ, prípadne AZERTY.