Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Ako písať na klávesnici špeciálne znaky

Určite sa vám už pri pásaní na klávesnici stalo, že ste potrebovali zadať špeciálny znak a nevedeli ste ho nájsť alebo použiť tú správnu klávesovú skratku. Klávesové skratky sú niečo, čo využívame nielen pri písaní textu v dokumentoch, konverzácií, ale aj pri hrách a grafických programoch. Zameriame sa na tie najpoužívanejšie znaky a klávesové skratky v kombinácii „klávesnica a operačný systém Windows“

Špeciálne znaky

Okrem klasických znakov, teda písmen a číslic používame aj takzvané špeciálne znaky. Tie sú súčasťou operačného systému Windows, ako príslušenstvo po vyvolaní kontextového menu v ponuke štart. Tam nájdete položku „Mapa znakov“. Po rozkliknutí stačí nájsť požadovaný znak a skopírovať ho. V takomto prípade si nemusíte pamätať skratku pre zadávanie na klávesnici. Ak chcete rýchlo aplikovať špeciálny znak priamo na klávesnici môžu sa vám hodiť práve tieto pomôcky pre ich zadávanie.

 

 

Zavináč @

Dnes asi najpoužívanejší znak je zavináč @. Ten sa používa v emailovej komunikácii, ale aj pri niektorých službách a sociálnych sieťach, ako identifikátor takzvaný nick. 
Napísanie, teda zvolenie znaku @ môžete urobiť hneď niekoľkými spôsobmi v závislosti od jazykovej verzie klávesnice. Pri anglickej klávesnici stačí stlačiť kláves so znakom @. Nachádza sa v druhom riadku kláves spolu s číslicou 2. Pre slovenskú verziu klávesnice môžete zvoliť pravý ALT + V alebo ľavý ALT + 64 . Pre aplikáciu tejto skratky musíte použiť numerickú časť klávesnice na pravej strane. Niektoré klávesnice na notebookoch, ale aj samostatné menšie klávesnice numerickú časť nemajú.

Hashtag (hašteg) - Mriežka #

Tento znak pozná určite každý kto pozná sociálnu sieť Twitter alebo Instagram a iné. Znovu sa nemusíte trápiť zapamätaním si tejto skratky pokiaľ používate anglickú klávesnicu. Znak # nájdete v druhom riadku pod číslicou 3. Ak máte slovenskú verziu klávesnice stačí stlačiť pravý ALT + X

Znaky meny  € , $ a  £

Pri písaní meny, ako je euro, dolár alebo libra môžete samozrejme napísať menu celým slovom alebo použiť znak pre danú menu. Znak eura € zadáte stlačením kláves pravý ALT+ E

Pre dolár je to pravý ALT + ô (ô je na Sk klávesnici druhá klávesa doprava od klávesy ENTER). Dolár je možné napísať aj skrátene, ako USD. 

Anglická libra  £ má klávesovú skratku ALT + 0163.

Percento znak %

Percento poznáme asi všetci. Využívame ho v matematike. Jedno percento znamená jedna stotina z celku.  Percento je oficiálna skratka pre zlomok a to znamená že 22 % sa rovná 22/ 100.  Aj pre percento % existuje skratka, ako ho napísať na klávesnici. Stlačením pravého alebo ľavého SHIFT +  = (= sa nachádza na hornej číselnej klávesnici ako posledný znak).

Zátvorky ( ), [ ], { }

Zátvorky poznáme v niekoľkých verziách a pre každé sú iné skratky. Počnúc klasickou, hranatou až po zloženú. 

Klasická zátvorka ( )

SHIFT + ä  je skratka  pre ľavú zátvorku “ ( „
SHIFT + ň  je skratka pre pravú zátvorku “ ) „

Hranatá zátvorka [ ]

Znak hranatá zátvorka má využitie v matematike a programovaní. Na slovenskej klávesnici ju napíšeme skratkami:

Pravý ALT + F  (skratka je pre ľavú zátvorku “ [ „)
Pravý ALT + G  (skratka je pre pravú zátvorku “ ] „)

Zložená zátvorka { } 

Zložená zátvorka, ktorá sa používa na vymedzenie bloku v kóde pri programovaní sa píše skratkami:

Pravý ALT + B  (skratka je pre ľavú zátvorku “ { „)
Pravý ALT + N  (skratka je pre pravú zátvorku “ } „)

Lomená špicatá zátvorka  < >

Znak špicatá zátvorka na klávesnici sa v bežných textoch často nepoužíva. V matematike ju poznáme ako vymedzenie spodnej alebo hornej hranice uzavretého intervalu, ako znamienko pre väčšiu alebo menšiu hodnotu než niečo.

Pravý ALT + Y  (skratka je pre pravú zátvorku “ > „)
Pravý ALT + &  (skratka je pre ľavú zátvorku “ < „)

Lomítko do prava /

Lomítko do prava sa používaný v programovaní. Najčastejšie sa s ním stretávame pri vo webových prehliadačoch a v samotnom Windowse, kde lomítko označuje cestu pre daný súbor. Znak pre lomítko do pravej strany napíšeme skratkou  SHIFT + ú  (písmeno ú je napravo od písmena P).

Lomítko do ľava \

Znak lomítko je používaný v programovaní. Oproti lomítku z ľava do prava sa používa zriedkavejšie.  Napíšeme ho skratkou pravý ALT + Q (písmeno Q je naľavo od klávesy Tab - Tabulátor). 

Stupeň Celzia znak °C

Stupeň Celzia je jednotka pre meranie teploty. Jeho tvorcom Pán Anders Celsius (rok 1742). Na slovenskej klávesnici sa tento symbol nenachádza jeho skratka je podržanie pravý ALT a CTRL a potom na hornej klávesnici stlačte číslo 5 (označenie 5 alebo aj ť, %). Tato skratka je pre znamienko ° a nasledovne musíte napísať veľké C, aby ste dostali finálnu podobu °C.

 

Okrem týchto znakov môžeme často vyhľadávať aj základné matematické znaky, ako sú delenie, násobenie alebo označenie pre meter štvorcový, meter kubický.

Znak delene alebo delenie ÷

 Delenie je jedná z matematických operácii s ktorou sa stretávame. Delenie je opak násobenie. Na slovenskej klávesnici nemá delene samostatnú klávesu a na jeho vytvorenie je potrebná skratka pravý ALT + CTRL + ú.


Znak násobenie alebo krát ×

Násobenie je matematická operácia, ktorá je zase presným opakom delenia. Na vytvorenie používame skratku pravý ALT + ä.

Znak sčítavanie alebo plus (+)  alebo odrátavania mínus (-) nájdeme na numerickej klávesnici. Ak sa na klávesnici nenachádza numerická časť vytvoríme si ich skratkami.

Ľavý ALT + 43 (+)
Ľavý ALT + 45 (-)

Meter štvorcový m² a meter kubický m³

Pre tento znak m2 použite horný index v editori dokumentov, ako je napríklad Word.

 

Copyright ochrana známka (Symbol ©)

Symbol copyright sa používa ako ochranná známka, ktorá chráni autorské práva daného produktu (text, obrázok, fotografia, brand a mnoho ďalších).

Vytvoriť na klávesnici ho môžeme skratkou ľavý ALT + 0169

Ochranný symbol ®

Ochrana známka r v krúžku alebo tiež znak originality, ktorý chráni značku alebo logo nájdeme ho skoro na všetkých produktoch. Na klávesnici ho napíšeme skratkou ALT + 0174.

Ochranný znak ™

Ochranný znak nájdete všade kde sa v dnešnej dobe pohnete či už v obchode alebo na internete jeho úlohou je chrániť loga a názvy spoločností a firiem. Na vytvorenie použijeme skratku ALT + 0153

Ampersand &

Označenie pre spojenie, významové zlúčenie, ktoré môžeme vnímať ako + alebo anglické and. Používa sa pri spojení dvoch firiem s rovnakou prioritou. Pravý ALT + C.

Hviezdička *

Symbol hviezdičky vytvoríte klávesovou skratkou ALT + 4 a 2. Na anglickej klávesnici stlačte SHIFT + 8. Hviezdička sa používa v typografii na označenie ďalších dodatočných podmienok alebo vysvetliviek pod textom.


Klávesové skratky v skratke


Klávesová skratka je kombinácia klávesov, ktorých súčasné stlačenie vyvolá akciu, ktorá by nebola inak s pomocou klávesnice prístupná. Pri ich vytváraní sú najdôležitejšími klávesmi ALT, CTRL a SHIFT. Klávesových skratiek existuje množstvo nielen v celom operačnom systéme, ale aj v rámci jednotlivých aplikácií. Tie komplexnejšie často ponúkajú dokonca možnosť definície vlastných skratiek.

WASD pozná každý hráč

Hráči sú samostatná skupina používateľov a skratky v hrách sú definované väčšinou priamo v hre alebo existuje aj niekoľko štandardných skratiek alebo skôr kláves s jasným významom. Pre smerový pohyb sú to klávesy W A S D


QWERTY vs QWERTZ a AZERTY?

Na okraj môžeme zmieniť rozloženie písmen klávesnice systémom QWERTY alebo QWERTZ. Existenciu rozloženia AZERTY si nebudem bližšie približovať vzhľadom na to, že ide o Francúzke rozloženie, ktoré sa u nás skoro vôbec nepoužíva. AZERTY má priradené jednotlivé tlačidlá é a è.  Názvy sú odvodené od prvých šiestich písmen v hornom riadku klávesnice. 

 

 

Klávesnica QWERTY bola navrhnutá tak, aby limitovala v minulosti rýchlosť písania, pretože kolíky písacích strojov sa pri písaní vysokou rýchlosťou často zasekávali. Prevzatie tohto štýlu vytvorilo rozloženie QWERTY. V Európe sa upravila podľa potreby a vzniklo rozloženie QWERZ.  Rozdiel je v podstate v dvoch zamenených písmenách Y a Z.  Jazyk v ktorom píšeme zvyčajne používajú častejšie niektoré písmená a tu vstupuje do hry QWERTY alebo QWERZ, prípadne AZERTY.