Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Ako postupovať pri zaseknutom papieri v tlačiarni

Tlačiarne nás často v tej najneočakávanejšej chvíli prekvapia chybovým hlásením. Veľmi často sa môžete stretnúť s hláškou o zaseknutom papieri alebo o zlom formáte. Dnešné tlačiarne sú konštruované tak, aby vzniknutý problém so zaseknutým papierom dokázal opraviť aj samotný používateľ. Nasleduje všeobecný návod na riešenie problémov a odstránenie papiera zaseknutého na jednom alebo viacerých miestach. Hoci väčšina moderných tlačiarní má podobný dizajn, možno budete musieť tieto kroky mierne upraviť v závislosti od značky a modelu tlačiarne.

 

 

Ak je to možné, mali by ste sa vyhnúť vyťahovaniu zaseknutého papiera spod predného krytu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu tlačiarne. Namiesto toho ho vytiahnite zo zadnej časti tlačiarne alebo zásobníka papiera.

 

Ako postupovať

- Odstráňte papier zaseknutý vo vstupnom zásobníku
- Odstráňte všetok voľný papier vstupného zásobníka 
- Stlačte tlačidlo Pokračovať na prednej strane tlačiarne

Ak sa zaseknutý papier odstráni, preskočte, aby sa mechanická časť tlačiarne mohla voľne pohybovať. Ak problém pretrváva pokračujte týmito krokmi.

- Opatrne odstráňte prilepený papier jeden list po druhom , začnite v strede
- Skontrolujte , či v tlačiarni nezostali zvyšky papiera

 

Odstránenie zaseknutého papiera zo zadnej časti tlačiarne

Ak sa nemôžete dostať k zaseknutému papieru zo vstupného zásobníka, postupujte podľa pokynov na odstránenie papiera zo zadnej časti tlačiarne. Zadná strana tlačiarne má zvyčajne buď zadný prístupový panel, alebo príslušenstvo na obojstrannú tlač. Typ zadného podávača sa líši podľa značky a modelu tlačiarne. Ak nemôžete nájsť alebo odstrániť zadný prístupový panel, pozrite si konkrétne podrobnosti na webovej stránke výrobcu tlačiarne.

- Demontáž zadného prístupového panelu
- Nájdite západku alebo prístupovú plôšku na zadnej strane tlačiarne pri alebo na samotnom paneli
- Odstráňte panel a opatrne vytiahnite zaseknutý papier
- Nájdite a odstráňte všetky malé kúsky papiera 
- Nasaďte a zaistite zadný panel
- Ak chcete odstrániť zaseknutý papier, odstráňte príslušenstvo pre obojstrannú tlač
- Súčasne stlačte obe tlačidlá RELEASE na oboch koncoch modulu a vyberte ho
- Odstráňte panel a opatrne vytiahnite zaseknutý papier
- Nájdite a odstráňte všetky malé kúsky papiera , ktoré zostali
- Zatlačte modul späť a zacvaknite ho na miesto

 

Ak napriek tomu problém pretrváva skúste nasledujúce kroky

- Stlačte tlačidlo na vrchu modulu a otvorte dvierka 
- Odstráňte panel a opatrne vytiahnite zaseknutý papier
- Nájdite a odstráňte všetky malé kúsky papiera, ktoré zostali
- Zatvorte zadné dvierka modulu

 

Vytiahnutie papiera spod predného krytu

Ak všetky predchádzajúce kroky zlyhali, môžete sa pokúsiť odstrániť zaseknutý papier tak, že ho opatrne a pomaly vytiahnete spod predného krytu. Tento krok sa vo všeobecnosti neodporúča a mal by byť len poslednou možnosťou, pretože by mohol spôsobiť poškodenie tlačiarne.

 

Tip pre vás

Ak máte laserovú tlačiareň, možno budete musieť pred úplným prístupom k papieru vybrať kazetu s tonerom. Uistite sa, že sa mechanizmus tlačiarne môže voľne pohybovať. Odpojte tlačiareň od napájania vytiahnutím napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. Sledujte lištu, aby ste zistili, či sa úplne presunie na pravú stranu tlačiarne a či je mimo dohľadu. Ak sa mechanizmus zasekne, netlačte ho násilím, pretože to môže poškodiť tlačiareň. Ak je zaseknutý papier odstránený, prejdite na testovaciu časť tlačiarne.

- Opatrne vyberte atramentové kazety, tonerové kazety
- Bez vybratia zásuvky vyberte všetok papier z vstupného zásobníka
- Odstráňte príslušenstvo pre obojstrannú tlač (modul) alebo zadné prístupové dvierka
- Prstami otočte valčeky smerom k hornej časti tlačiarne do troch úplných otočení 
- Vymeňte príslušenstvo pre obojstrannú tlač (modul) alebo zadné prístupové dvierka
- Vložte kazety
- Zapojte a zapnite tlačiareň

 

Opätovné načítanie a testovanie tlačiarne

Po odstránení zaseknutia, odstránení všetkých zvyškov papiera a uistení sa, že sa tlačový mechanizmus môže bez problémov pohybovať, otestujte tlačiareň. Do vstupného zásobníka vložte trochu papiera a zasuňte ho na miesto. Vytlačte testovaciu stranu vykonaním autotestu. Samočinný test možno zvyčajne spustiť stlačením a podržaním tlačidla „Pokračovať“, kým tlačiareň nezačne tlačiť.

 

Ak pretrvávajú problémy 

Ak tlačiareň tvrdí, že papier je stále zaseknutý aj po vykonaní vyššie uvedených krokov, vaša tlačiareň môže mať problém s hardvérom. Nefunkčný valec alebo časti mechanizmu podávania papiera môžu spôsobiť, že tlačiareň si bude myslieť, že uviazol papier. Niekedy pomôže reštart tlačiarne alebo obnova do továrenských nastavení. Ak ani to nepomôže a chybová hláška sa stále objavuje neostane vám nič, ako dať tlačiareň opraviť. Vzhľadom na nízke ceny niektorých tlačiarní sa pri lacnejších modeloch namiesto opravy tlačiarne oplatí kúpiť novú tlačiareň.

 

Predchádzanie zaseknutiu papiera v tlačiarni

Ak sa často stretávate s uviaznutím papiera, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť tomu predchádzať. Pokiaľ má vaša tlačiareň zásobník papiera, zásobník nenapĺňajte na maximum. Preplnenie zásobníka papiera často spôsobuje uviaznutie papiera.

Mnohé tlačiarne majú posuvné mechanizmy, ktoré umožňujú podávanie rôznych typov a veľkostí papiera do tlačiarne. Ak posúvač nie je správne umiestnený, môže to spôsobiť zaseknutie papiera.


Použite štandardný kancelársky papier. Preložený, označený a špeciálny papier môže často spôsobiť zaseknutie, pretože má nepravidelné rozmery. Ak si nie ste istý, ktoré typy papiera vaša tlačiareň akceptuje, pozrite si dokumentáciu k tlačiarni.

Ak používate fotografický papier, uistite sa, že používate správny papier pre váš typ tlačiarne. Existujú rôzne typy papiera pre laserové aj atramentové tlačiarne. Použitie nesprávneho typu papiera môže spôsobiť poškodenie tlačiarne.

Ak tlačíte viacero strán, nemiešajte formáty papiera!

Uistite sa, že papier vašej tlačiarne je správne vložený do otvoru alebo zásobníka. Pred tlačou skontrolujte, či v tlačiarni nie sú nečistoty. Predchádzajúce zaseknutie papiera, roztrhnutý papier, tlač štítkov alebo iné cudzie predmety v tlačiarni môžu spôsobiť opakované problémy so zaseknutím papiera.