Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Ako sa vyznať vo formátoch papiera pre tlač

A4 a iné formáty

Keď sa povie papier do tlačiarne, automaticky nás napadne klasický kancelársky papier formát A4. Je to najbežnejší a zároveň aj najpoužívanejší formát papiera do tlačiarní. Drvivá väčšina zariadení podporuje práve formát A4, ako maximálny formát, na ktorý dokáže tlačiť. Hneď za nimi nasledujú tlačiarne, ktoré dokážu tlačiť až do rozmerov papiera formátu A3. Samozrejme existujú aj špeciálne veľkoformátové tlačiarne pre tlač veľkých plagátov a na druhej strane zase malé fotografické tlačiarne, ktoré tlačia na maximálny formát veľkosti klasickej fotografie. Ako sa teda vyznať vo formátoch, na čo sú vhodné rôzne veľkosti a aké majú rozmery?

 

Veľkosť papiera môžeme rozdeliť do troch skupín alebo na 3 základné formáty A - B – C. Pre každý formát máme niekoľko veľkostí. Veľkosť sa udáva v mm a je povolená určitá odchýlka. Povolená tolerancia závisí od veľkosti papiera. Pri menších listoch do 150 mm je to 1,5 mm, pri dĺžke 600 mm je to 2,0 mm a pri ostatných väčších rozmeroch nad 600 mm je povolená odchýlka maximálne 3,0 mm.


Označenie papiera sa líši aj od krajiny. Pre americký trh ste sa možno už stretli s formátmi Letter a Legal. Najznámejšie sú formáty Letter, Legal, Tabloid, Executive a Ledger. Takéto formáty sa používajú v USA, Kanade a Mexiku. Úplne odlišné formáty majú zase Švédi a Japonci. V Anglicku sú veľkosti označované tiež inak a rozmery sú udávané v palcoch. Rozmery, ktoré sa používajú u nás sú medzinárodne uznávanými  štandardmi podľa ISO 216.


- Vzťahuje sa na formát veľkosti papiera pre  administratívu, obchodné a technické účely, ako aj na určité druhy tlačených materiálov, ako sú tlačivá, katalógy atď.

- Nevzťahuje sa na noviny, publikované knihy, plagáty alebo iné špeciálne položky, ktoré môžu byť predmetom samostatných medzinárodných noriem.

Na čo sa aké formáty používajú

 

A0, A1 - technické výkresy, mapy, veľkoformátové plagáty (ofsetová tlač)
A1, A2 - plagáty, kalendáre, darčekový papier, flipcharty
A2, A3 - výkresy, mapy, pracovné diagramy, veľké tabuľky 
A4 - listová dokumentácia, formuláre, zošity, katalógy, dokumenty (klasický kancelársky papier)
A5 - školské zošity, zápisníky, poznámkové bloky 
A6 - pohľadnice, malé letáky, poznámkové bloky
B5, A5, B6, A6 – knihy
B4, A3 - novinová tlač 
B8, A8 - vizitky, etikety, nálepky, hracie karty 
C4, C5, C6 - obálky pre tlačivá 

Formát C - obálky

Podľa zloženia dokumentu A4 ich delíme na 


C4 - nezložený dokument (list papiera)
C5 - zložený  na polovicu 1 x
C6 - zložený 2 x 

 

Pri obálkach sa často stretnete s formátom DL. Do takýchto obálok sa papier formátu A4 zloží na tretiny.

 

 

Určite si ešte pamätáte, ako ste sa v škole učili veľkosť formátu A4  a menšie, spôsobom zloženia listu papiera vždy na menšiu polovicu. Tento systém sa používa pre všetky tri formáty, ale s rozdielnymi rozmermi.  Názorne to vidíme na tomto obrázku. 


Formát A

format A4


Formátov je veľa, ale do tlačiarne určite najčastejšie používate formát A a C. Pri formáte A vedie A4 a A3. Niekedy sa môžete stretnúť aj s formátom A3+ . Ten nie je definovaný normou ISO 216. Najčastejšie sa používa pre fotografický papier s rozmermi 329 mm x 483 mm. Na trhu je čoraz viac tlačiarní, ktorý podporujú  práve tento formát.

Pri tlačiarni alebo multifunkcii je uvedený maximálny formát papiera, na ktorý dokáže zariadenie tlačiť.