Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Ekologické okienko - ekostopa

Tlačiarne a uhlíková stopa

Ekológia sa za posledné roky výrazne presadila aj v odvetiach, kde ju dlho v menšej alebo väčšej miere prehliadali. Už dávno nie je len v hľadáčiku aktivistov. Veľké korporácie zaujali k životnému prostrediu oveľa prísnejší postoj, čo sa týka svojich výrobných procesov a dopadu na životné prostredie. Sprísnili a ošetrili nielen výrobu, ale aj odpad a maximálnu možnosť recyklácie. Pozreli sme sa na pár veľkých spoločností, ktoré vyrábajú okrem iných produktov aj tlačiarne a na to aký majú ekologický postoj. Práve veľký výrobcovia čelia najväčšej kritike, čo sa týka uhlíkovej stopy. 

 

Čo je uhlíková stopa

Uhlíková stopa je podskupina ekologickej stopy. Môžeme ju definovať, ako merateľnú súčasť komplexného dopadu ľudských aktivít na životné prostredie. Pod tým rozumieme objem emisií tých plynov, ktoré majú dopad na podnebie. Pre výpočet  uhlíkovej stopy berieme do úvahy skleníkové plyny a to nielen oxid uhličitý, ale aj iné plyny obsahujúce metán alebo oxid dusný. Nielen najznámejšie faktory, ako sú emisie z automobilov a iných dopravných prostriedkov, vykurovanie, množstvo spotrebovanej energie, ale aj rôzne odpadové látky v továrňach pri výrobe, nám znečisťujú životné prostredie. Medzi rizikové faktory patria aj plyny, ktoré produkuje hovädzí dobytok. Uhlíková stopa, nech už je v akejkoľvek podobe a akokoľvek definovaná je v podstate metóda merajúca dopad aktivít na životné prostredie.

 

Eko-programy výrobcov tlačiarní

Výrobcovia tlačiarní sa problémom zhoršovania životného prostredia zaujímajú v čoraz väčšej miere a robia účinné opatrenia. Pozreli sme sa, ako sú na tom jednotliví výrobcovia v rámci svojich eko-programov.

Hewlett Packard – apeluje na zníženie environmentálneho dopadu tlače

Spoločnosť HP v rámci výroby tlačiarní, priamo na svojej stránke informuje potenciálnych zákazníkov a užívateľov, ktorými tlačiarňami dosiahnu radikálne zníženie svojej uhlíkovej stopy. Samotný výrobca sa dlhodobo venuje vývoju inovatívnych, energeticky účinných produktov, ktoré znižujú uhlíkovú stopu kancelárskej tlače. Pri svojich vybraných modeloch garantuje šetrenie energie a znižovanie množstva odpadu v porovnaní s bežnými farebnými laserovými tlačiarňami. Svoje produkty spoločnosť HP vyrába s vysokým zreteľom na energetickú účinnosť, zníženie množstva materiálov použitých v produktoch a recyklovateľný dizajn. Ďalším faktorom na ktorom si spoločnosť dáva záležať je recyklácia spotrebného materiálu, teda aj originálnych kaziet a tonerov po spotrebovaní. Zvýšila veľkosť atramentových kaziet na voliteľnú veľkosť XL, pre menej častú výmenu. Mnoho originálnych kaziet je navrhnutých tak, aby využívali recyklovanú umelú hmotu. Aby prázdne náplne neskončili na skládke odpadu využíva spoločnosť program HP Planet Partners. Užívatelia môžu nepotrebné prázdne kazety v rámci tohto programu bezplatne recyklovať vo viac, ako 48 krajinách po celom svete. Spoločnosť recykluje svoje kazety recyklačným programom uzavretého kruhu, kde sa recyklovaná umelá hmota využíva, ako surovina znova pri výrobe nových kaziet. Spoločnosť HP recykluje nielen spotrebný materiál aj  hardware. Tento program funguje aj na Slovensku. 

 

Brother sa riadi sloganom  „Pracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie“.

Druhou spoločnosťou, ktorá ma jasne stanovený postoj k životnému prostrediu je japonská spoločnosť Brother. Rovnako aj táto spoločnosť má v rámci výroby tlačiarní a spotrebného materiálu na svojich stránkach uvedené, akým spôsobom prispieva k minimalizácii dopadu na životné prostredie. Do procesu zapája aktívne aj svojich zákazníkov, ktorí môžu využiť bezplatné zasielanie prázdnych použitých náplní na recykláciu. Týka sa to všetkých prázdnych tonerových, ale aj atramentových kaziet. Ďalším krokom je recyklácia tlačiarní. Tie sú v rámci celého sveta zbierané na zberných miestach, ktoré sú partnermi Brother a recyklované v súlade s prísnou európskou legislatívou a smernicou o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení. Táto smernica je platná aj pre legislatívu Slovenka. Spoločnosť Brother ide v svojom Eco-programe ešte ďalej. V spolupráci s nadáciou Cool Earth, ktorá sa zameriava už od r. 2008 na ochranu eko systému planéty a biodiverzitu planéty, spoločne prispievajú k záchrane dažďových pralesov. Spoločnosť Brother má svoj ekologický program aj v Európe a podieľa sa na environmentálnych  projektoch v rámci celej Európy. Jeden z projektov bol v rámci Slovenských Tatier program „Zasaď strom“ v roku 2015. Jeho hlavným cieľom bolo podporiť výsadbu nových stromčekov v oblasti, kde silný vietor r. 2004 zdevastoval veľkú časť lesa. Viac o všetkých projektoch s možnosťou prispieť na záchranu životného prostredia nájdete na odkaze Klik pre Zem

 

Jedny z mnohých

Toto sú iba dvaja z množstva výrobcov tlačiarní a ich programy v rámci ekológie. Plasty z ktorých sa vyrábajú kazety a tonery náplní do tlačiarní sú pre dlhú dobu rozkladu (450 - 1 000 rokov) problém, ktorý sa všetci výrobcovia snažia riešiť ošetrujúcimi eco-programami. Originálne kazety a tonery môžu byť znova použité zhruba 4 x. Na konci ich životnosti patria na zberné miesta pre ekologickú recykláciu, či už v niektorom programe samotného výrobcu alebo v klasických zberných dvoroch pre takýto typ odpadu vhodný na ďalšie recyklovanie.