Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Flexotlač

Flexografia alebo aj Flexotlač je technológia, ktorá používa flexibilnú tlačovú formu a nízkoviskózne tlačové farby. Má určitú podobnosť s kníhtlačou. Princíp Flexotlače funguje na pretláčaní farby zo sústavy valcov na tlačový štočok (flexografická forma). V minulosti sa tieto tlačové formy vyrábali prevažne z gumy. Neskôr ich nahradili flexibilné fotopolymérové tlačové formy. Dosky sú obalené okolo valcov na kotúčovom lise. Nafarbené platne majú zvýšený obraz (tlač z výšky) a otáčajú sa vysokou rýchlosťou, aby preniesli atrament cez malé otvory z aniloxového valca na substrát. Pre každú farbu sa vyžaduje iná tlačová platňa. Vývoj aniloxových kotúčov, tlačových dosiek, atramentov a tlačiarenského lisu prispieva k tomu, že je možné tlačiť obrázky s vysokým počtom čiar.  
 
 
Flexotlač je unikátna, pretože sa dobre prispôsobuje rôznym materiálom. Dokážete ňou tlačiť na tenkú fóliu, papier, kartón, kov, plast a iné aj nerovné povrchy. Používať sa dá so širšou škálou atramentov na vodnej báze, rozpúšťadiel a energeticky vytvoriteľných atramentov. Energeticky vytvrditeľné atramenty sa rýchlo vytvrdzujú buď ultrafialovým (UV) svetlom alebo systémom elektrónového lúča (EB). EB vytvrdzovacie systémy dodávajú energiu priamo do atramentov vo forme energetických elektrónov a nevyžadujú fotoiniciátory, ako atramenty vytvrditeľné UV žiarením. Atramenty na vodnej báze sú obľúbené na tlač obalov z vlnitej lepenky. Atramenty na báze rozpúšťadiel sa používajú na plastové nákupné tašky a priemyselné fólie. UV a EB atramenty sa používajú na potlač vonkajších obalov na balenie potravín. Tento typ tlače má vysokú životnosť a je prispôsobivý. 
 
 
 
 
 
 
Výhody Flexotlače
 
- dosahuje extrémne vysoké rýchlosti (ideálna pre dlhé tlačové série)
- tlačí na širokú škálu podkladových materiálov
- krátke časy nastavenia s minimom odpadu; zaručuje vysokokvalitný výstup
- eliminuje potrebu ďalšej práce a nákladov: tlač, lakovanie, laminovanie a vysekávanie je možné vykonať v jednom prechode
- relatívne priamy a kontrolovaný proces tlače, ktorý vyžaduje menej vyškolených operátorov na dosiahnutie požadovaného výstupu
- nízke náklady na údržbu
 
 
Nevýhody Flexotlače
 
- cena flexotlačových platní je v porovnaní s inými typmi platní pomerne vysoká, no pri správnej starostlivosti vydržia milióny výtlačkov
- vykonanie zmien verzií je časovo náročné
 
 
Flexotlač sa v jej začiatkoch nazývala anilínová tlač až o desaťročia neskôr dostala pomenovanie Flexografia (Flexotlač), ako ju poznáme dnes. V roku 1890 zostrojil Bibby Baron prvý stroj, ktorý obsahoval asistovaný tlačový valec farebných veži na obvode bubna na potlač papierových vriec. Tento vynález síce nezaznamenal až taký úspech, ale môžeme ho považovať za pôvodcu prvého flexotlačového stroja, ako ho vnímame dnes. Neskúr v roku 1905 bol patentovaný prvý flexografický stroj so systémom tlače s vysokým reliéfom, kde niektoré oblasti platne boli vyššie ako iné a zanechávali efekt na papieri. Znovu vidíme podobnosť so systémom, ako má typografia.
 
    
 
Flexotlač nájde využitie v širokom sektore. Najvýraznejšie sa vyskytuje pri výrobe obalov potravinárskych výrobkoch. Nájdeme ju pri obaloch alebo balení pri: celofán, plast, zložitejšie materiály, ako sú tetrabriky, nádoby na mlieko a nápoje, vlnité kartóny, obálky, flexibilné balenie, skladacie boxy, baliaci papier, viacvrstvové balenie, ale aj pri papierových a plastových vreckách a krabiciach. 
 
 
Po ekonomickej stránke je Flexotlač  jedna z najlacnejších tlačových techník. Náklady sú niekoľkonásobne nižšie, ako pri hĺbkotlači pričom kvalitou sú porovnateľné. Vďaka nízkym nákladom na tlačové formy je Flexotlač ľahko prispôsobiteľná aj pri nízkom objeme tlače a na malé špecifické série tlačených produktov. Ďalším plusom je vysoká životnosť potlače. Tú umožňuje vysoká kvalita digitálne spracovaných tlačových foriem, ako aj široká paleta použiteľných farieb. K tomu všetkému môžeme ešte priradiť ekologický rozmer, keďže Flexotlač poskytuje udržateľné riešenie vďaka tomu, že dokáže používať bezrozpúšťadlové atramenty. Tým prispieva k znižovaniu prchavých organických chemikálií do ovzdušia.