Kancelária a škola

Malý slovník výrazov pre tlačiarne a tlač

Ako sa vyznať vo výrazoch pre tlačiarne a tlač

Svet technológií ide dopredu a zariadenia podliehajú vždy novým inováciam. Výrobcovia prichádzajú na trh s novšími modelmi a ešte novšími technológiami. Slovník, ktorému je potrebné rozumieť je čoraz bohatší a často sa pri produktoch stretávame s výrazmi, ktoré si nedokážeme vysvetliť. Aj svet tlačiarní prešiel v tomto smere vývojom a už nestačí vedieť pár najpoužívanejších výrazov. S akými slovami sa môžete pri zariadeniach pre tlač stretnúť a čo znamenajú? Ponúkame vám krátke vysvetlenie tých najpoužívanejších.

Tlačiareň

Výstupné zariadenie (hardware), ktoré pomocou atramentovej alebo laserovej, LED technológie (prenáša textové a obrazové dáta) tlačí na papier. Podľa toho, či používa k tlači viac farieb alebo iba čiernu rozdeľujeme tlačiarne na farebné a monochromatické (pre čiernobielu tlač). Tlačiareň má dlhú históriu a prešla značným vývojom. Prvá tlačiareň, ako ju poznáme sa objavila v roku 1964 a bola dielom spoločnosti Seikosha. V roku 1968 predstavila prvú sériovú tlačiareň spoločnosť Epson, ktorá pôsobí na trhu dodnes.

Multifunkcia (All-in-One)

V podstate ide o multifunkčnú tlačiareň, zariadenie, ktoré okrem tlače ponúka aj funkciu kopírovania a skenovania. Skrátený názov multifunkcia je odvodený od pomenovania multifunkčné zariadenie alebo multifunkčná tlačiareň. Rovnako, ako samotná tlačiareň aj multifunkcia, môže byť atramentová alebo laserová a monochromatická (čiernobiela tlač) alebo farebná.

Skener

Vstupné skenovacie zariadenie, ktoré sníma obraz predlohy z papiera a vytvára presnú kópiu do súboru. Ide o prevod textu alebo obrázkov z papierových dokumentov do digitálnej podoby dát. Môže byť, ako samostatné zariadenie alebo súčasť multifunkčného zariadenia. Skenery delíme podľa predlohy, podľa snímača a podľa rozhrania. Stretnúť sa môžete s niekoľkými druhmi skenerov. Medzi najznámejšie patrí: ručný, prechodový, plošný, filmový a 3D skener. Medzi skenery radíme aj čítačky čiarových alebo QR kódov.

Toner

Tonerová kazeta alebo skrátene toner je vymeniteľná časť laserových tlačiarní. Podlhovastá kazeta obsahuje suchý tonerový prášok, buď čierny alebo farebný. V tlačiarni sa pomocou vysokej teploty a tlaku prenáša na papier. Každý výrobca má svoje originálne tonery, ale na trhu nájdete aj alternatívne tonery iných výrobcov, ktoré sú plne kompatibilné a cenovo výhodnejšie.

Cartridge

Pri atramentových tlačiarňach sa používa výraz Cartridge, čo je pomenovanie pre atramentovú kazetu do tlačiarne. Tieto kazety sa po vypotrebovaní atramentu môžu vymeniť. Sú čierne alebo samostatne farebné, ale aj tricolor. Tie obsahujú tri základne farby v jednej kazete. Pomocou plniacej sady Refill Kit je možné niektoré kazety znova naplniť. Atramentové tlačiarne s vymeniteľnými kazetami čoraz viac nahrádzajú modely s tankovými zásobníkmi, kde odpadá výmena cartridgov. Atrament sa jednoducho dopľňa naliatím z fľaštičiek.

Refill Kit

Plniaca sada pre pohodlnejšie naplnenie prázdnej atramentovej kazety. Refill Kit je potrebný vybrať k danému modelu pre aký je určený.

Starter Kit

Výrobcovia do balenia tlačiarne pridávajú Starter Kit, čo je pomenovanie pre štartovací toner alebo štartovaciu sadu atramentových kaziet. Tá obsahuje asi 50 - 60 % z objemu novej kazety.

Chip

Čip (miniatúrne elektronické zariadenie) pomocou ktorého prebieha komunikácia medzi tonerom a tlačiarňou. Tlačiareň vás tak môže informovať o tom, či je kazeta dobre vložená, hladine atramentu a potrebe výmeny. To isté platí aj pre cartridge.

Tonerrobot

Tento výraz sa používa pre sadu na doplnenie toneru v laserových tlačiarňach. Tonerrobot obsahuje tonerový prášok a všetko potrebné pre doplnenie, ale bez pajky na vytvorenie otvoru.

Optická jednotka (optický valec)

Je časťou (zariadením) v laserových tlačiarňach pomocou ktorej sa prenáša tonerový prach na papier. Má určitú životnosť, ktorá sa udáva v počte vytlačených strán. Po opotrebovaní je nutné optický valec vymeniť. Zväčša ide o časť, ktorej výmenu môže urobiť užívateľ sám. 

Tlačová hlava

Ide o časť (zariadenie) v atramentovej tlačiarni pomocou ktorej sa vykonáva tlač. Pohybuje sa v zariadení a nanáša mikrokvapôčky atramentu na papier. Čistenie tlačovej hlavy môže vykonať užívateľ pomocou softvéru k tlačiarni.

CMYK

Výraz CMYK je spojený s metódou farebného zobrazenia. Ide o spôsob subtraktívneho miešania farieb - miešaním od seba sa farby odčítajú. Tento farebný model obsahuje štyri základné farby azúrovú (cyan), purpurovú (magenta), žltú (yellow) a čiernu (key/ black). Z toho je odvodená skratka CMYK.

RGB

Tento výraz sa používa pre farebný model RGB, tvorený z troch základných farieb  červená, zelená  a modrá. Ide o aditívny spôsob miešania farieb používaný pri farebných obrazovkách, monitoroch alebo projektoroch (spôsob miešania vyžarovaného svetla). Na rozdiel od CMYK modelu nie je potrebné vonkajšie svetlo. Zmiešaním všetkých troch farieb získame bielu, naopak čierna vznikne spoločnou absenciou týchto farieb.

DPI

Inak aj „dots per inch“ množstvo bodov  na palec (2,54 cm), ktoré určujú rozlíšenie tlačiarne. V zásade platí čím vyššie rozlíšenie, tým ostrejší a detailnejší výtlačok. Veľa však záleží aj samotnej technológie akou tlačiareň tlačí.

Duplex

Slovo duplex je to isté, čo označuje pri tlačiarni funkciu automatická obojstranná tlač. Modely s takouto funkciou, vám dokážu ušetriť náklady tlačou na obe strany hárku papiera. Okrem automatickej tlače sa môžete stretnúť pri tlačiarňach aj s manuálnou obojstrannou tlačou, kde si musíte list papiera ručne otočiť pre tlač druhej strany.

Duálna tlač

Výraz duálna tlač označuje proces, kedy sa tlačí na obe strany papiera v rámci jedného priechodu tlačiarňou. Najväčšou výhodou je lepšie využitie papiera a rýchlosť tlače.

CISS

Pod touto skratkou pri tlačiarňach rozumieme systém (Continuous Ink Supply System), ktorý označuje keď sa atrament dopĺňa priamo do zásobníka. Nie je potrebné vymieňať atramentové kazety, ale dopĺňanie z externých fľaštičiek s atramentom priamo do nádržiek v tlačiarni. Zásobník s nádržkami môže byť pripojený k tlačiarni alebo najnovšie modely už majú zásobník priamo integrovaní v tele zariadenia. Výhodou sú nižšie náklady, jednoduché dopĺňanie aj počas chodu tlačiarne. 

ADF

Ide o skratku pre automatický podávač papiera. Odpadá tak ručne vkladanie po jednom. Pri skenovaní, kopírovaní alebo faxovaní, vám ADF uľahčí prácu pri väčšom objeme dokumentov.

Picture Bridge

Toto je označenie pre štandardné rozhranie pre pripojenie fotoaparátu, kamery a tlače priamo z pripojeného zariadenia. Ide o veľmi populárne rozhranie, ktoré dnes už nahrádza bezdrôtové pripojenie, pokiaľ obsahuje aj fotoaparát alebo kamera Wi-Fi.

USB/ LAN/ Wi-Fi

Tieto skratky sú určené pre konektivitu, ako sa k tlačiarni pripojiť. Klasické pripojenie USB káblom medzi tlačiarňou a PC, dopĺňajú sieťové pripojenie do siete LAN pomocou ethernet kábla alebo bezdrôtové pripojenie pomocou Wi-Fi. V prípade Wi-Fi musia obidve zariadenia (tlačiareň a notebook, mobil) podporovať Wi-Fi a byť pripojené k tej istej sieti. Stretnúť sa môžete aj s pripojením pomocou technológií Bluetooth a NFC.

USB (hostiteľské)

Port pre priame pripojenie a tlač z USB kľúča, externého hardisku alebo iného zariadenia pomocou USB kábla.

Krátky záver

Toto sú najčastejšie výrazy s ktorými sa môžete stretnúť pri popise tlačiarne alebo multifunkcie. V parametroch zariadenia nájdete rozlíšenie v DPI, technológiu tlače a rýchlosť tlače, udávanú v počte vytlačených strán za minútu. Nebude tam chýbať ani maximálny formát papiera, ktorý sa riadi medzinárodne uznávanými štandardmi. Najčastejšie sa používa A4. Medzi funkciami hľadajte automatickú obojstrannú tlač, duálnu tlač, automatický podávač papiera a rozšírené funkcie. Vždy záleží od konkrétneho modelu, čo všetko, vám ponúkne. Konektivita zahŕňa všetky spôsoby akými  sa môžete k tlačiarni pripojiť. Vyznať sa v týchto výrazoch nie je na škodu, je to také minimum, ktoré vám môže pomôcť sa zorientovať.