Kancelária a škola

QR Kódy

Určite sa už stretli so štvorcovým obrázkom, v ktorom sú menšie nepravidelné štvorčeky. Čo obsahujú tieto obrázky a k čomu slúžia? Tieto často objavujúce sa obrázce sú QR kódy. Originálny názov znie QR Code - Quick Response Code. Preložiť to môžeme, ako kód pre rýchlu reakciu alebo odozvu. Základom je rýchle dekódovanie informácií ukrytých v kóde. Kódov, ktoré v sebe ukrývajú rôzne informácie je viac a asi najznámejší je čiarový kód (barcode). S tým sa stretnete v obchodoch, na každom balenom tovare. My sa však pozrieme bližšie na QR kód, ktorý dokáže v sebe ukrývať nielen textové informácie, ale aj odkazy URL alebo polohu v mapách. Preto je tento kód tak obľúbeným medzi výrobcami. Dokážu doň dostať viac informácií potrebných pre zákazníka.
 

QR kód vznikol pred 25. rokmi

 
Či už tomu veríte alebo nie, QR kód vznikol v roku 1994. Takže tu máme 25 ročný systém označovania. Základ dostal už v 60. rokoch v Japonsku. V tom období zažívalo Japonsko vysoký hospodársky rast. Práve to spôsobilo, že vo veľkom vznikali supermarkety, ktoré sa zaoberali predajom širokej škály sortimentu. Obchodníci v tom čase používali pokladne, kam bolo potrebné manuálne zadávať ceny. Tento systém práce s tovarom a pokladňou mal za následok, že sa zamestnanci pokladní vo veľkom stážovali na zdravotné problémy so zápästím. Následne sa u nich potvrdila diagnóza choroby zvanej karpalný tunel. Riešením boli prvé čiarové kódy na predávaných produktoch. Pomocou novo-vyvinutého POS systému sa cena položky automaticky, po optickom nasnímaní, zobrazila na pokladni. Súčasťou tohto riešenia bol aj pripojený počítač, kam sa súčasne zasielala táto informácia. Čiarový kód v trochu inej podobe bol patentovaný už v roku 1951 v USA. Bol vynálezom Normana Josepha Woodlanda a Bernarda Silvera, vtedy ešte založený na Morseovom kóde. Barcode sa rozšíril, ale trpel istými obmedzeniami. Tým najväčším bol počet alfanumerických znakov, ktorý bol limitovaný na 20 znakov. Spätná odozva používateľov bola adresovaná spoločnosti Denso Wave Incorporated. Tá v tom čase práve vyvíjala a čítačky čiarových kódov. Potreba väčšieho obsahu, viac informácií, ktoré sú v kóde bola tak naliehavá, že sa ňou spoločnosť začala zaoberať. Denso Wave sa pustili do vývoja nového kódu, ktorý mal splniť požiadavky používateľov. Vývojom bol poverený Masahiro Hara. Jeho úlohou bolo vyvinúť 2-rozmerný kód, ktorý by na rozdiel od čiarového, (ktorý bol kódovaný jedným smerom) bol kódovaný smerom naprieč a hore/ dole. Zároveň musel byť kód schopný obsiahnuť veľké množstvo informácií. Napriek množstvu obsahu sa však musel dať rýchlo načítať, teda rozkódovať informácie. Na tejto myšlienke tvorby nového 2D kódu pracovali aj iné spoločnosti. Masahiro Hara sa nakoniec dopracoval k úspešnému výsledku, keď necelé dva roky od začatia vývoja vytvoril QR kód. Ten dokázal kódovať približne 7 000 čísiel a celkom úspešne aj znaky Kanji (čínske znaky prevzaté Japoncami okolo 5. storočia, ktorých je celkove okolo 6 300). Okrem väčšieho obsahu, ktorý bol QR kód schopný absorbovať sa zvýšila aj rýchlosť načítavania. Oficiálnym rokom vzniku QR kódu je rok 1994 a pripisuje sa spoločnosti Denso Wave. 
 
 
 

Čo je QR kód

 
Je to v podstate 2-rozmerný kód, ktorý pozostáva najčastejšie z bielo-čiernych štvorčekov, modulov, ktoré sú zložené do štvorcovej matice s pomerom od  21x21 do 177x177 bodov s 4 modulovým nárastom v každom rozmere. QR kód môže obsahovať rôzne informácie zložené z čísiel, písmen a japonských znakov Kanji (kandži). V podstate rozkóduje kód o 7 089 číslic, 4 296 písmen a číslic, 1 817 znakov Kanji alebo 8 bitové dáta s 2 953 znakmi. To dáva dosť veľký priestor na informácie, ktoré má QR kód obsahovať. Napriek tomu, že sa v podstate nevyužíva pre zadávanie položiek do pokladne, tam je stále vyhovujúcim riešením čiarový kód, QR kód našiel široké uplatnenie. 
 
 
 
(Pripravili sme pre vás niekoľko QR kódov, v jednom je ukryté prekvapenie!)
 

Využitie QR kódu v praxi

 
Do QR kódu sa pôvodne ukladali informácie o súčiastkach, pre ich sledovanie a neskôr boli obľúbené pre obsah kontaktných informácií. Tie bolo možné rýchlo načítať pomocou nasnímania fotoaparátom a softvéru (čítačka QR kódov) v mobile. Dnes je snímanie QR kódov integrované do niektorých mobilov, ako základná funkcia, bez potreby ďalšej aplikácie (iPhone od verzie iOS11 a vyššie). 
 

QR kód môže obsahovať informácie

 
- informácie o súčiastke alebo produkte (výrobca, model, výrobná linka, krajina)
- geografická lokalizácia (odkaz priamo do mapy)
- e-mailová adresa (vo formáte MECARD  alebo vCard)
- telefóne údaje (telefónne číslo, sms, mms)
- webová adresa URL
- údaje o udalosti, schôdzke (názov, čas a miesto konania)
- slogan a odkaz na produkt
- odkaz na stiahnutie aplikácie (AppStore, Google Play)
- spárovanie, prepojenie niektorých funkcií v produktoch
 
 
 
Možnosti využitia informácií uložených v QR kóde je veľa. Ako sa k nim dostať?
 
Čítačka QR kódov aj v mobiloch
 
Na čítanie čiarových kódov sa využívajú v obchodoch snímacie senzory, ktoré načítajú a rozkódujú informáciu o tovare. Tie môžu byť integrované v základni, mieste kde sa nachádza pokladňa alebo ako samostatné snímacie zariadenia. Podobné je to aj vo výrobe, kde sa pri pásovej výrobe na konci načíta kód. Bežne sú aj prenosné čítacie zariadenia, ktoré vidíte v rukách zamestnancov obchodu. Pre načítanie informácie z QR kódu, vám dnes postačí mobilné zariadenie s operačným systémom. Ak máte mobil, ktorý má čítačku defaulne, nič iné k tomu nepotrebujete. Stačí naskenovať fotoaparátom obrázok s QR kódom. Samozrejme fotoaparát na mobile potrebujete. Ak nemáte funkciu automatického skenovania, musíte si stiahnuť aplikáciu na čítanie QR kódov. V AppStore alebo obchode Google Play nájdete množstvo bezplatných alebo platených aplikácií. Niektoré dokážu čítať aj čiarové kódy a vygenerovať QR kód. Na tvorbu QR kódu môžete použiť aj webové rozhranie v počítači, rôzne webové stránky, vám online vygenerujú z vášho textu, URL adresy, kontaktnej vizitky, telefónneho čísla alebo správy QR kód. Ten si môžete stiahnuť do mobilu alebo vytlačiť na papier. Nasnímanie je možné z papiera, monitoru alebo displeja mobilu.