Kancelária a škola

Reset tonerovej kazety

Pri výmene novej tonerovej kazety sa môže stať, že vaše zariadenie stále indikuje prázdny toner. Niektoré tlačiarne sa dajú celkom jednoducho resetovať. Celý proces spočíva zjednodušene povedané, vo vyresetovaní počítadla vytlačených strán. Tak je to napríklad u zariadení výrobcu Brother. Ten využíva chip na zaznamenávanie počtu vytlačených strán a nastavenú kapacitu toneru. Ak tlačiareň indikuje prázdny toner je možné, že fyzicky sa ešte v toneri nachádza určitá časť tonerového prachu. 

Teórie a praktické skúsenosti 

Niektoré teórie, ktoré kolujú medzi užívateľmi vznikli práve na základe skúsenosti s hlásením prázdnej tonerovej kazety. Po výmene toneru, tlačiareň stále tvrdila, že je potrebná výmena. Užívateľ urobil reset a vložil už použitú prázdnu tonerovú kazetu, ktorá dokázala ešte tlačiť určitý počet strán. Veľmi rýchlo sa začali šíriť teórie o tom, že výrobcovia nastavujú tlačiarne tak, aby indikovali prázdnu kazetu skôr, kým sa tak naozaj stane. Ďalší typ užívateľov zase po hlásení na prázdnu tonerovú kazetu, dokázali tonerový valec otvoriť a vysypať z neho určité množstvo prachu, ktoré odvážili. Často nešlo o zanedbateľný objem. My však prejdime od teórii k tomu, ako si poradiť, keď napriek výmene toneru za nový alebo výmene optického valca, tlačiareň stále tvrdí svoje a dožaduje sa nového toneru.

Návodov na reset tonerov je na internete dosť, stačí požiadať Google alebo si vyhľadať video návody na Youtube. Každý výrobca a model tlačiarne má vlastný systém, akým vykonáte reset pri probléme s hlásením o prázdnom toneri. Pozor! Niektoré modely nedovoľujú takýto zásah. Nám sa podaril reset toneru pre model Brother DCP-1510E. Tlačiareň nám aj po výmene originálneho toneru hlásila prázdnu tonerovú kazetu. Čo je zaujímavé, nikdy sa to nestalo s alternatívnymi tonermi, ktoré teraz používame už dosť dlhý čas.

Reset toneru tlačiarne Brother DCP-1510E urobíte týmto spôsobom. Stlačte tlačidlo menu, pomocou šípok (-/ +) sa presuniete v menu na Info prístroja a potvrdíte tlačidlom OK. Znova pomocou tlačidiel šípka (-/ +) sa presuniete na Drum reset(vynulovanie valca) a držíte tlačidlo OK, pokiaľ sa vám nezobrazí  na displeji Reset. Stlačíte tlačidlo Štart a tlačidlom šípka hore (+) sa dostaňte až na hodnotu 10. Potvrďte tlačidlom OK. Na displeji sa vám zobrazí prijaté (Accepted).  Stlačíte tlačidlo Stop/ Exit. Teraz už môžete znova tlačiť. 

Ak sa stretnete s problémom zlej indikácie toneru alebo optického valca po výmene, je dobré najprv skontrolovať, či ste tonerovú kazetu prípadne valec dobre vložili do zariadenia. Aj zlé upevnenie môže spôsobiť chybu. Môžete skúsiť najprv vypnutie a opätovné zapnutie zariadenia a ako posledné siahnuť po reset riešení. Najlepšie však je skontaktovať sa s niekým, kto to už robil alebo osloviť servisného technika. Reset je primárne určený na odstránenie chybného hlásenia, keď zariadenie nespozná výmenu toneru. Ak je pri tlači viditeľná zhoršená kvalita, rôzne biele miesta alebo iné chyby tlače nedúfajte, že si resetom pomôžete. V takom prípade je váš toner prázdny a je potrebná výmena za nový.

Upozornenie!

Za vzniknuté chyby počas procesu reset toneru nenesieme žiadnu zodpovednosť. Návod je iba ukážkou a nevzťahuje sa na všetky modely daného brandu. Akékoľvek zásahy, ktoré vykonáte na svojom zariadení, robíte na vlastnú zodpovednosť.