Tonery a náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Modelová rada tlačiarne

Modelová rada nálpne

Kancelária a škola
IT a Elektronika

Rozmýšľate o investovaní pomocou ETF fondov?

ETF je skratka pre "Exchange-Traded Fund", čo v slovenčine znamená "fond obchodovaný na burze". Tieto fondy sú investičné fondy, ktoré sú obchodované na burze podobne ako jednotlivé akcie. ETF fondy zhromažďujú prostriedky od investorov a investujú ich do rôznych typov aktív, ako sú napríklad akcie, dlhopisy, komodity alebo iné finančné produkty (už aj Bitcoin).

 

  

zdroj foto: Canva

Tu je niekoľko kľúčových charakteristík ETF fondov

Diverzifikácia

ETF fondy môžu poskytnúť investorom diverzifikáciu, pretože investujú do širokej škály aktív.

Likvidita

ETF fondy sú obchodované na burze, čo znamená, že investor môže kúpiť alebo predať podiely vo fonde počas obchodných dní.

Nízke náklady

V porovnaní s niektorými inými investičnými fondmi môžu mať ETF fondy nižšie náklady spojené s transakciami a správou.

Transparentnosť a likvidita

Mnohé ETF fondy pravidelne zverejňujú svoje portfóliá, čo poskytuje investorom transparentný pohľad na ich investície.

Možnosť obchodovať počas dňa

ETF fondy umožňujú investorom obchodovať počas obchodných hodín na burze, čo znamená, že majú možnosť reagovať na trhové udalosti a meniace sa podmienky v reálnom čase.

Rôzne stratégie investovania

ETF fondy ponúkajú široké spektrum investičných stratégií, vrátane pasívneho sledovania indexov, aktívneho riadenia portfólia a investovania do rôznych tried aktív.

 

zdroj foto: Canva

 

Okrem základných charakteristík ETF fondov, existuje niekoľko ďalších dôležitých faktov, ktoré by bolo dobré poznať. Existuje mnoho rôznych typov ETF fondov, ktoré sa špecializujú na rôzne triedy aktív, od akcií a dlhopisov až po komodity a alternatívne investície. ETF fondy môžu poskytnúť investorom prístup k diverzifikácii nielen v rámci jedného trhu alebo odvetvia, ale aj medzi rôznymi trhmi a aktívmi. Pri investovaní do ETF fondov je dôležité brať do úvahy náklady spojené s nákupom a držbou podielov vo fonde, ako aj správcovské poplatky. Investori by mali byť informovaní o daňových dôsledkoch spojených s držbou a predajom ETF fondov, ako aj o prípadných dividendách a kapitálových ziskoch. Niektoré ETF fondy môžu byť navrhnuté tak, aby poskytovali dvojnásobný alebo dokonca trojnásobný výnos v porovnaní s výkonom ich podkladového aktíva. Tieto fondy môžu byť vhodné pre skúsených investorov a môžu mať výrazne vyššie riziko. Investovanie do ETF fondov má svoje výhody aj nevýhody, ktoré je dôležité zvážiť pred rozhodnutím sa pre tento typ investície. 

Ako je to s nevýhodami investovania do ETF fondov

Riziko trhových fluktuácií

Rovnako ako pri akomkoľvek investovaní, ETF fondy sú ovplyvnené trhovými fluktuáciami a môžu prinášať riziká straty hodnoty investície.

Potenciálne obchodné náklady

Aj keď ETF fondy majú nízke poplatky, obchodovanie s nimi môže byť spojené s dodatočnými obchodnými nákladmi, ako sú provízie a rozptýlenie cien.

Pasívna správa fondov

Niektoré ETF fondy sledujú pasívne indexy, čo znamená, že ich výkonnosť je určená výkonnosťou sledovaného indexu. To môže obmedziť schopnosť aktívneho riadenia portfólia.

Obchodné poplatky

 Aj keď sú náklady na správu ETF fondov obyčajne nižšie, môžu vzniknúť dodatočné obchodné poplatky pri nákupe a predaji podielov.

Možný tracking error

ETF fondy sledujú výkonnosť určitého indexu, ale môže dôjsť k chybám v sledovaní tohto indexu.

Potenciálna nepresnosť

Niektoré ETF fondy môžu mať obmedzenú presnosť pri sledovaní určitých trhov alebo aktív.

Je dôležité porozmýšľať nad svojimi cieľmi a toleranciou k riziku predtým, než sa rozhodnete investovať do ETF fondov. Pred investovaním by ste mali zvážiť svoju finančnú situáciu a konzultovať s odborníkom, ak si nie ste istí. Je dôležité porozumieť týmto výhodám a nevýhodám a zvážiť ich v kontexte vlastných investičných cieľov a preferencií.

História ETF fondov

Vstup ETF fondov na burzu sa datuje do roku 1993, keď boli vytvorené prvými fondami tohto typu. Prvým ETF fondom, ktorý bol uvedený na burzu, bol "Standard & Poor's Depositary Receipts" (SPDR), známy aj ako "Spider". SPDR bol založený na indexe S&P 500 a bol obchodovaný na americkej burze NYSE.

Od tej doby sa trh s ETF fondmi výrazne rozrástol a stále sa vyvíja. Dnes sú ETF fondy obchodované na burzách po celom svete a existuje veľké množstvo rôznych fondov, ktoré pokrývajú rôzne aktíva a trhy. Ich popularita spočíva v ich likvidite, transparentnosti a možnosti diverzifikácie portfólia.

Vstup ETF fondov na burzu poskytol investorom nový spôsob prístupu k rôznym triedam aktív a zároveň umožnil obchodovanie s nimi počas obchodných dní, čo je veľkým rozdielom oproti tradičným investičným fondom.

Najznámejšie ETF fondy

Najznámejšie ETF fondy zahŕňajú široké portfólio fondov zameraných na rôzne indexy, sektory a triedy aktív. Medzi najznámejšie ETF fondy patrí:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Tento ETF je zameraný na sledovanie výkonnosti indexu S&P 500, ktorý zahŕňa 500 popredných amerických spoločností.

2. Invesco QQQ Trust (QQQ)

Tento ETF je zameraný na sledovanie výkonnosti indexu NASDAQ-100, ktorý zahŕňa 100 nefinančných spoločností obchodovaných na burze NASDAQ.

3. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

Tento ETF poskytuje investorom exponíciu voči výkonnosti akcií v rozvíjajúcich sa trhoch po celom svete.

4. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Tento ETF poskytuje diverzifikovanú expozíciu voči výkonnosti amerického akciového trhu.

5. SPDR Gold Shares (GLD)

Tento ETF je zameraný na sledovanie výkonnosti ceny zlata a poskytuje investorom možnosť investovať do tohto drahého kovu.

6. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Podobne ako SPY, tento ETF sleduje výkonnosť indexu S&P 500 a poskytuje investorom možnosť investovať do popredných amerických spoločností.

Tieto ETF fondy patria medzi najznámejšie a najobchodovanejšie fondy na svete. Sú obľúbené medzi investorov vďaka svojej likvidite, transparentnosti a nízkym nákladom. Každý z týchto fondov poskytuje investičnú expozíciu ku konkrétnym trhom, sektorom alebo triedam aktív. Je dôležité dôkladne preskúmať ich charakteristiky pred investovaním.

Kauzy o ktorých vieme

Najväčšia kauza ohľadom ETF fondov sa týka neprimeraného sledovania indexu a tzv. "flash crash". Tento incident sa udial v máji 2010, keď došlo k náhlemu a dramatickému poklesu cien mnohých akcií a ETF fondov na americkej burze. V tomto prípade došlo k výraznému prekúpeniu (nákupu) až nadmernému nakúpenému tlaku na určitých ETF fondoch, čo vyústilo do prudkého poklesu ich hodnôt a viedlo k vzniku "flash crash". Tento incident spôsobil veľkú neistotu na trhu a vyvolal otázky ohľadom stability a efektívnosti ETF fondov. Následne došlo k zavedeniu viacerých opatrení s cieľom minimalizovať riziko opakovania sa podobných situácií. Tieto udalosti tiež zdôraznili dôležitosť transparentnosti, likvidity a riadenia rizika pri obchodovaní s ETF fondmi. Odvtedy sa ETF trh vyvinul a zlepšil, no "flash crash" zostáva jednou z najväčších káuz spojených s ETF fondmi.

Jeden z najväčších podvodov ohľadom ETF fondov sa týkal spoločnosti nazvanej "Barclays Global Investors" a ich popredného ETF fondu s názvom "iShares". Tento prípad sa udial v roku 2009, kedy spoločnosť Barclays Global Investors (ktorá neskôr prešla pod spoločnosť BlackRock) bola obvinená z manipulácie s cenami svojich ETF fondov. Podľa obvinenia spoločnosť údajne umelo zvyšovala ceny svojich ETF fondov na trhu, čo viedlo k neprimeranému zvýhodňovaniu niektorých investorov a vytváralo neobjektívne obchodné prostredie. Tento prípad vyvolal veľký rozruch a zdôraznil dôležitosť transparentného a férového obchodovania s ETF fondmi. Tento podvod viedol k dôkladnejšiemu dohľadu a regulácii trhu s ETF fondmi a zdôraznil potrebu prísnych štandardov a kontrol v oblasti finančných nástrojov. Pre investorov je dôležité byť informovaní o možných rizikách a podvodných praktikách v oblasti ETF fondov a venovať patričnú pozornosť výberu dôveryhodných investičných produktov.

ETF fondy sú populárnym nástrojom medzi investormi a poskytujú široké možnosti diverzifikácie a investovania do rôznych oblastí trhu. Je dôležité mať na pamäti ich charakteristiky a potenciálne riziká pri ich výbere do investičného portfólia.

 

Niektoré výrazy, ktoré sme v článku použili

Diverzifikácia portfólia - Diverzifikácia  je stratégia riadenia a limitovania investičného rizika. Rozdelením celej investície medzi väčší počet menších investícií sa zníži angažovanosť a riziko plynúce z jednej konkrétnej investície. Investície, ktoré sa skombinujú do rôznorodých aktív, ktoré navyše spolu minimálne korelujú, vedú k výnosom s podstatne nižšou volatilitou a celkovým nižším rizikom.

Volatilita - Volatilitou označujeme mieru kolísania hodnoty aktíva, alebo jeho výnosovej miery. Vo všeobecnosti označuje, ako veľmi sa namerané hodnoty odlišujú od priemeru za určité časové obdobie (mesiac alebo rok). Najrozšírenejšie sa využíva na finančných trhoch, kde plánujeme zistiť volatilitu ceny alebo ročného výnosu akcií, dlhopisov a iných cenných papierov, no takisto môžeme merať aj volatilitu úrokových mier, alebo cien komodít.

Index - Index je ukazovateľom alebo meradlom a vo financiách sa zvyčajne vzťahuje na štatistické opatrenie zmeny na trhu s cennými papiermi.

Likvidita - Likvidita značí mieru, do akej je možné aktívum alebo cenný papier na trhu rýchlo kúpiť alebo predať za cenu, ktorá odráža jeho reálnu, primeranú hodnotu. Ide ľahkosť prevodu na hotovosť.

Spravované investície - Profesionálne spravované portfólio aktív.

Marža - Marža sú peniaze požičané od sprostredkovateľskej firmy na investovanie. Značí to rozdiel medzi celkovou hodnotou cenných papierov držaných na účte investora a výškou úveru od LYNX. Nákup na marži je akcia požičania si peňazí na nákup cenných papierov.

Tvorca trhu - Zakladatelia trhu môžu zadávať a upravovať ponuky na nákup, predaj, vykonávanie a zúčtovanie objednávok.

Tržné riziko - Riziko celkového poklesu trhu.