Kancelária a škola

Tlačiarne, tlač a nové trendy

Rozširovanie sa digitalizácie je nezastaviteľné a priamo na ňu musia reagovať všetky odvetvia, vrátane tlačového. Aj spoločnosti s dlhoročnou tradíciou vo výrobe tlačiarní sa musia prispôsobovať, pokiaľ si chcú udržať dobrú pozíciu na trhu. Zďaleka nestačí mierny upgrade, ktorý pridá zariadeniam na výkone a pár novších funkcií. Už minulý rok ukázal, kam bude smerovať tlač a že sa nevyhne čoraz výraznejšiemu prepájaniu s digitálnymi technológiami. Čo môžeme očakávať? 

Papier vs digitalizácia 

Napriek silnému prepojeniu tlače a digitalizácie, je tlač na papier stále žiadaným riešením, pre niektoré odvetia a táto situácia sa tak skoro nezmení. Počnúc knihami vo verzii print, časopismi, novinami a reklamou. Tu môžeme povedať, že stále bude dosť odvetí, kde sa tlač na papier zdá byť ideálnejšia alebo aspoň rovnocenná s digitálnou technológiou. No hoci sa to javí zatiaľ ako vízia, možno nám budúcnosť pripraví prekvapenie v podobe hybridnej tlače, ak ju môžeme tak nazvať. Budete to tlač na papier v ktorom bude integrovaná aj digitálna časť. Ak si to neviete predstaviť, niečo na spôsob novín v Harry Potterovi. Alebo technológia, ktorú použila spoločnosť Lifeprint. Viac priestoru dostanú poskytovatelia MPS v ponuke integrovaných služieb v oblasti papiera a digitálneho workflow. Dobrým príkladom je spoločnosť Xerox s platformou ConnectKey, ktorá vďaka aplikácií premostí papier do digitálu pohodlne a rýchlo. 

Umelá inteligencia a inteligentné pracoviská

AI (artificial intelligence) - umelá inteligencia, sa pomaly začala objavovať aj v smart tlačiarňach a multifunkciach. Spoločnosť Hewlett Packard alebo Xerox majú na trhu prvé modely, ktoré dokážu spolupracovať s hlasovými asistentami. V tomto smere môžeme očakávať výraznejšiu spoluprácu alebo partnerstvá so spoločnosťami, ako sú Google a Amazon. Obidvaja majú na trhu vlastné riešenia hlasových asistentov, využívajúcich umelú inteligenciu. Tretím už existujúcim hlasovým asistentom je Siri, spoločnosti Apple. Možná je aj táto alternatíva. Umelá inteligencia priamo v tlačiarňach, môže v budúcnosti značne zjednodušiť a uľahčiť rôzne úkony. Po vzore inteligentných domácnosti nastupujú pomaly inteligentné pracoviská, do ktorých zákonite budú spadať aj tlačiarne a podniková tlač.

Cloudové služby a vyššia odbornosť v sfére IT služieb bude kľúčová 

Posledné výskumy ukazujú, že firmy začnú postupne uprednostňovať IT poskytovateľa služieb, pred tradičnými dodávateľmi tlače. Ak si firmy budú chcieť udržať svoju pozíciu sami, alebo za pomoci partnerstvu so skúsenými poskytovateľmi IT služieb, budú musieť rozšíriť portfólio produktov, služieb a zabezpečenie v rámci celkovo poskytovaných služieb. Riadenie tlačových služieb pomocou cloudu sa v tomto roku stane ešte dôležitejším, nebojíme sa povedať prioritným. Práve vďaka jeho využitiu sa dostanú spoločnosti k nižším nákladom na tlač a záťaži spojenej so správou niekoľkých serverov. Umožňuje to zlepšiť spoluprácu so zákazníkmi pomocou pružného a lacnejšieho prístup k tlačovým službám. Tým sa zlepšuje prístup firiem poskytujúcich tlačové služby k menším a stredným podnikom (SMB), ako klientom. Prvé spoločnosti, ktoré sa vydali týmto smerom sú Xerox, Lexmark a Ricoh spolu s Y Soft.

Bezpečnosť tlače a stále sa rozširujúce kybernetické útoky

Kybernetickým útokom sa nevyhne ani tlačové odvetie, preto je bezpečnosť tlače kľúčovým faktorom v podnikovej sfére. Ochrana súčasného tlačového prostredia je čoraz náročnejšia vzhľadom k sofistikovanejším útokom a tiež zmiešaniu starších a nových zariadení vo firemnom prostredí. Dobrým krokom bolo GDPR, ktoré aspoň v niečom viedlo k zlepšeniu v oblasti zabezpečenia tlače. Môžeme očakávať a bude to priam nevyhnutnosťou, aby výrobcovia implantovali priamo do zariadení ochranné prvky a čoraz viac rozširovali služby zabezpečenia tlače. Niektoré spoločnosti sa už vydali týmto krokom , hlavne pri tlačiarňach a multifunkciach pre podnikovú tlač. Ide o stále sa rozširujúci priestor počnúc samotnými zariadeniami (tlačiarne, multifunkcie, skenery, faxy), cez podnikovú sieť, prístup k cloudu, v ktorom útočníci dokážu nájsť zraniteľné miesta. Celá infraštruktúra tlače bude musieť byť postavená od začiatku do konca na monitorovaní, zhodnocovaní a silnom zabezpečení. Práve to sa stane trendom v oblasti zabezpečenia tlače v najbližšej dobe, a výrobcovia musia rozšíriť svoje služby, aby sa bezpečnosť tlače dostala na úroveň zabezpečenia so zvyškom IT štruktúry.  

Big data (veľké dáta) v úzadí 

Hoci veľké dáta alebo veľká dátová príležitosť mali obrovský potenciál pre odvetie tlačiarenského priemyslu, drvivá väčšina výrobcov ju nevyžila. Veľké spoločnosti, ktoré sú prepojené s výrobou tlačiarní alebo službami tlače, stále nevyužívajú všetky údaje na získanie informácií, jednak o zákazníkovi a celkove o trhu, aby tak mohli reagovať novými službami. Dosť blízko boli výrobcovia, ktorí poskytovali náplne do tlačiarní zadarmo, výmenou za spracovanie dát o spotrebe atramentu alebo toneru. Určité pokroky robí spoločnosť Ricoh, ktorá dokáže ponúknuť komplexné analytické služby, ktoré môžu byť nápomocné pri budovaní inteligentných pracovísk.

Do akej miery sa nové trendy premietnu priamo v odvetí tlače

V prvom rade si musíme uvedomiť, že napriek dynamickému rastu inovácií a zavádzaniu digitalizácie do rôznych odvetí, je tlačiarensky priemysel trochu opatrnejší v zavadzaní nových trendov. Kým nový model mobilu od brandu si používateľ kupuje, ako na povel, pri tlačiarni ho nový model až tak neosloví. Muselo by ísť doslova o prevratnú inováciu. Výrobcovia tlačiarní preto nie sú, až tak tlačený do inovácií. Ale všeobecný trend si obísť nedovolia, lebo by tak stratili svoju pozíciu na trhu oproti konkurencii. A tu ich budú nové trendy nútiť, aby nezaostávali. Naďalej bude atraktívne prepíjanie služieb a zdieľanie v rámci rôznych sietí. Rovnako aj najrýchlejší prístup k nim. Mnoho výrobcov ponúka v základom balíku už vlastné cloudové služby, ale pretože samotný užívateľ chce mať všetko pod jednou strechou, tak stále budú viac prepájané aj služby iných spoločností. Dizajn? Tak tu sme skeptický v oblasti podnikovej tlače. Zariadenia pre podnikovú tlač menia dizajn len minimálne. Skôr sa kladie dôraz na nastavenie a ovládanie. Ale prekvapiť nás môže tlačiarne pre domácnosť, kde je predsa len väčší priestor pre inovácie v dizajne. Odvážnejší dizajn môžeme očakávať pri malých instantných fototlačiarňach a prenosných zariadeniach. No najbližšie roky sa určite nedočkáme futurizmu. 

Tieto trendy by mohli pretransformovať tlačiarenský priemysel. Záleží od samotných výrobcov, ako rýchlu zadefinujú nové trendy do svojho programu. Pokiaľ si chcú udržať svoje miesto na trhu nevyhnú sa digitálnej transformácií a nástupu umelej inteligencie, Rovnako kľúčovou je aj bezpečnosť tlače, ktorá sa už teraz stáva prioritnou.