Tonery a náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Typ tlačiarne alebo náplne

Modelová rada tlačiarne

Modelové rady nalplni

Kancelária a škola
IT a Elektronika
Akcie a zľavy

Typografia a jej pochopenie

Pri tlači je dôležitá nielen kvalita a vyťaženosť, ale aj správna úprava tlačených dokumentov. K tomu prispieva dobre zvolené písmo. V súvislosti s ním a celkovou grafickou úpravou využívame typografiu. Čo vlastne typografia je, ako sa vyvíjala a k čomu prispieva práve pri tlači?

Typografia je všadeprítomná. Je v knihách, ktoré čítame. Na webových stránkach, ktorými surfujeme. Je súčasťou nášho každodenného života. Reklamné billboardy, značky na ulici, denná tlač, obaly rôznych výrobkov. Tam všade sa stretávame s typografiou.

 

 

Aby sme mohli vytvárať dokumenty, ktoré sa nielen dobre čítajú, ale aj esteticky dobre pôsobia, musíme dodržiavať určité zásady typografie. Tá sa zaoberá problematikou grafickej úpravy tlače pri dokumentoch. Využíva pri tom vhodný rez písma (fontu) a usporiadava jednotlivé znaky, spravuje odseky do prijateľnej podoby pre čítanie textu. V podstate textu dodáva štýl pre lepšiu akceptovateľnosť. Môžeme hovoriť o určitom dizajne písma.

Bežné typy písma

Najpoužívanejšie typy písma poznáme všetci aj napriek tomu, že nemusíme poznať ich názvy. Používajú sa pre bežné dokumenty. Majú klasický vhľad a sú vhodné pre štandardné projekty. Typy písma delíme týmto spôsobom na pätkové a bezpätkové. To je vlastne aj jedno z rozhodnutí, ktoré vás pri výbere písma čaká.

Pätkové písmo

Ide o písmo, ktoré  nazývame aj serifové písmo. Je to písmo s ťahmi ukončenými serifmi (pätkami). Tento typ písma je voľbou číslo jedna pre väčšinu bežných dokumentov. Hlavným dôvodom je veľmi dobrá čitateľnosť pri tlačených dokumentoch, knihách, časopisoch a novinách. Štandardné serifové písmo obsahuje: základné písmo (Times New Roman), italiku (kurzívu), malé kapitály, tučný a stredne tučný rez. Všetky tieto prvky spolu tvoria hierarchiu a kontrast v dizajnoch.

Bezpätkové písmo

Bezpätkové písmo je kresbovým variantom písma s ťahmi bez serifov. Bezpätkové (bezserifové) písma nemajú serify (pätky). Serif je malý dekoratívny ťah na konci hlavných ťahov písmena. Bezserifové písmo sa pokladá za čistejšie a modernejšie ako serifové písmo. Je ľahšie čitateľné na displejoch smartfónov, tabletov a monitoroch.

Výber písma

Písma majú istým spôsobom svoj vlastný jazyk. Môžu pôsobiť ležérne alebo neutrálne, môžu byť exotické alebo grafické. Preto je dôležité premyslieť si obsah textu a potom zvoliť vhodné písmo. Pri tlačených dokumentoch sa štandardne používa určitá veľkosť a riadkovanie. 

Veľkosť písma

Pre digitálnu formu a všetko, čo bude čitateľné na monitore alebo displeji je vhodná veľkosť 12px až 16px. Je dobré si overiť, ako sa vykresľuje písmo v týchto veľkostiach na rôznych zariadeniach. Všeobecne sa veľkosť písma uvádza, ako veľkosť písma od základnej čiary k hornej čiare.

Hrúbka písma

Hrúbka písma zase definuje svetlosť alebo tmavosť grafémy, ktorá sa používa na zobrazenie textu vzhľadom na ostatné písma v pridelenej rodine písmen.

Natiahnutie písma

Natiahnutie písma zobrazuje potrebné natiahnutie alebo stiahnutie grafémy, ktorá sa použije na zobrazenie textu, relatívne vzhľadom na ostatné písma v pridelenej rodine písmen.

Základná čiara je v podstate neviditeľný riadok, na ktorom je text. V rámci dizajnu je základná čiara dôležitou špecifikáciou pri meraní vertikálnej vzdialenosti medzi textom a prvkom.

 

 

Variant písma

Variant písma je dôležitý pre zobrazenie textu pomocou normálnych znakov pre malé písmená (minuskuly „mínusky“) alebo s použitím zmenšených veľkých písmen (kapitálky), eventuálne verzálkami (majuskuly). Konkrétny typ písma (fontu) môže zahŕňať v podstate iba malé a veľké písmená.

Rez

Rez písma určuje to, či je text zobrazený normálnym, tučným alebo kurzívom písma. Kvalitu písma spoznáme podľa toho, či má zvlášť konštruované sady pre každú z daných podskupín. Najčastejšie sa  umiestňuje do samostatných súborov písmo normálne, písmo kurzíva, písmo tučné. Normálny rez, tučný rez slúži na zdôraznenie alebo vyznačenie časti textu. Kurzíva písmo (italika) je  písmo s určitým sklonením o 10 až 20 stupňov. Štandardné kurzíva písmo je konštruované nezávisle od základného písma. Používa sa na vyznačenie inviduálnych textov alebo ich častí (napr. pri citácii, poznámke atď.). Existuje aj kombinácia kurzívy a tučného rezu.

Je vhodné kombinovať písma

V zásade sa môžeme riadiť starým dobrým, pravidlom, že menej je niekedy viac. Príliš veľa rôznych typov písma môže v konečnom dôsledku pôsobiť rušivo. Týmto pravidlo sa oplatí riadiť aj keď sa rozhodujete o množstve typov písma, ktoré použijete vo vašich dizajnoch. Najlepšie je obmedziť to na jeden alebo maximálne na dva typy písma. Na druhej strane sa protikladné písma dobre dopĺňajú. Pre dosiahnutie väčšieho kontrastu je možné použiť písma s rôznou hrúbkou, veľkosťou a rezom písma.

Vzniknú tak zaujímavé kombinácie písiem, ako napríklad:

bezserifové písma + serifové písma
krátke + dlhé
kapitálky + mínusky (písmená malej abecedy)
regular + italika
dekoratívne + jednoduché

Ktorým typom písma sa treba radšej vyhnúť

Existujú aj určité zásady pri výbere alebo skôr návrhy, akým typom písma sa radšej vyhnúť. Sú to písma Comic Sans, Curlz a Papyrus. Na týchto písmach nie je teoreticky nič zlé, ale ide o zastaralé písma. Preto si dobre premyslite, aké písmo použijete.

Hierarchia obsahu

Hierarchia sa používa na vedenie pozornosti čitateľa k tomu, čo je najdôležitejšie. Inými slovami, pomocou rôznych úrovní dôrazu ho sprevádza textom. Budovanie hierarchie je jednoduché. Stačí sa rozhodnúť, ktoré prvky si má čitateľ najskôr všimnúť a nechať ich vyniknúť. Položky na vysokej úrovni sú zvyčajne väčšie alebo sa nejakým spôsobom líšia. 

Kto sa ovplyvnil dejiny typografie

Z histórie typografie, ktorá siaha až do roku 1420 môžeme spomenúť Nicolasa Jensona. O niečo neskôr to bol francúzsky typograf Claude Garamond. Nasledovali typografi William Caslon, John Baskerville, Firmin Didot, Giambattista Bodoni taliansky typograf. V 19.storočí to boli Jan Tschichold, Emil Ruder, Hermann Zapf, Mattew Carter a Vincent Connare. Ten je autorom  písma Trebuchet a populárneho Comic Sans.