Kancelária

Kontakt

Soft-Tech, s.r.o.

Hrnčiarska 1620/41

091 01 Stropkov

IČO: 45917272

DIČ: 2023153726

IČ DPH: SK2023153726

Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23780/P

 

Odberné miesto:

Hrnčiarska 1620/41

091 01 Stropkov

 

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok - 8:00 - 15:30

 

Bankové spojenie

Peňažný ústav: VÚB

Č. účtu: 2897926658/0200

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK21 0200 0000 0028 9792 6658

Kontaktné osoby:

Manažér obchodu:
Ing. Marek Kasarda

Tel.: 02 772 770 60

E-mail: ceo@soft-tech.sk

 

Objednávky a fakturácia:

Tel.: 02 772 770 60

E-mail: objednavky@soft-tech.sk

 

Technická podpora a reklamácie:

Tel.: 02 772 770 60

E-mail: obchod@soft-tech.sk

 

Konateľ spoločnosti:

Ing. Marek Kasarda

E-mail: ceo@soft-tech.sk

 

Zodpovedná osoba (GDPR)

Tel.: 02 772 770 60

E-mail: obchod@soft-tech.sk

 

 

Orgán a dozor dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany

spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

fax č.: 051/ 7721 596

e-mail: pr@soi.sk