Kancelária

PaperLab čarovanie s použitým papierom

Výrobcovia tlačiarní a spotrebného materiálu pre kancelárske zariadenia, hľadajú okrem nových technológií aj cesty k znižovaniu dopadu na ekológiu. Jednou z ciest je aj recyklovanie kancelárskeho papiera. Spoločnosť Epson v tomto smere vyniká svojím vlastným zariadením PaperLab Epson, ktoré predstavila na výstave CeBit. Tento stroj dokáže recyklovať použitý papier aj priamo vo firme. Veľkosťou síce ešte nejde o kompaktné zariadenie, ktoré by sme mohli bežne v kancelárii používať, ale v stredne veľkej firme by už uplatnenie mohla nájsť a aj svojimi rozmermi. 

Prvý stroj na výrobu čistého papiera z použitého, s veľkým dôrazom na bezpečnosť údajov pri skartovaní je určite dobrým krokom v ekosystéme kancelárskych zariadení.

Čo prináša PaperLab Epson?

Ide o zariadenie, ktoré vyrába nový papier zo skartovaného odpadového papiera s malou doslova minimálnou spotrebou vody. Celý tento suchý proces je postavený na ekologicky šetrnej technológii. Pre kancelárie to znamená zníženie produkcie emisií CO2, zvýšenie úspor v oblasti likvidácie použitého papiera a v konečnom dôsledku sa zaistí bezpečné skartovanie dôverných dokumentov priamo vo firme. Firma, ktorá si takýto stroj zakúpi sa nemusí zaoberať logistikou, čo s použitým papierom a ani sa obávať o bezpečnosť údajov, pretože sa tento použitý papier nedostáva k inej spoločnosti na likvidáciu.

Funkcie zariadenia PaperLab Epson

- recyklácia priamo v kancelárii firmy

- výroba rôznych druhov papiera v rýchlom čase 

- vysoká ohľaduplnosť voči životnému prostrediu

- technológia bez použitia vody DRY FIBER ( pozostáva z troch samostatných technológii rozvlákňovanie, spojovanie a formovanie) 

Celý proces je založený na výrobe čistého papiera asi za 3 minúty od toho, ako sa do stroja dostane odpadový papier. Ten je následne pomocou mechanizmu rozložený na dlhé, tenké a mäkké vlákna. Takto sú dokumenty spoľahlivo skartované a pripravené na spájanie. Do rozvlákneného materiálu sa podľa typu nového papiera pridávajú rôzne spojivá, ktoré zvyšujú silu väzby, belosť a dodávajú papieru jeho výsledné vlastnosti. Posledný úkon je formovanie. Pomocou neho sa určí, akú hrúbku, hustotu, belosť  a formát bude mať vyrobený papier. Okrem bežného formátu A4 dokáže PaperLab vyrábať aj A3 formát a dokonca aj hrubší papier vhodný na vizitky.

Spotreba kancelárskeho papiera vo firmách je vysoká a ďalšie náklady sú spojené s likvidáciou nepotrebného použitého papiera. Spoločnosť Epson prináša stroj, ktoré nielen zníži náklady na nový papier, ale odbúrava aj náklady na skartovanie, separovanie a recykláciu. Nezanedbateľným plusom je bezpečnosť citlivých údajov skartovaných dokumentov. PaperLab s rozmermi 2,6 m x 1,8 m x 1,2 m zabezpečí priamo v kancelárií výrobu nových papierov v počte 14 kusov za minútu, čo predstavuje asi 6 720 ks papiera A4, počas jednej pracovnej doby.

Epson PaperLab je malou revolúciou v oblasti kancelárskeho segment. Do firiem by mal priniesť nielen pocit bezpečnosti ohľadom citlivých údajov, ale aj vyššej ekologickosti. Otázne je, aké budú celkové náklady na prevádzku a konečná cena tohto stroja na trhu.